empty
 
 

Какво може да повлияе на движението на валутата?

1. Очакването на публикация на информация, както e самата публикация. Информацията може да бъде разбирана като публикация на икономическите индикатори на държава, където търгуваната валута е национална, новите за промяна в курса, икономически прегледи и други важни събития влияят на валутния пазар.

Периодът преди събитието и по-нататъшното появяване на това събитие могат доста да повлияят на колебанията във валутата. Понякога е трудно да се прецени кое има по-голям ефект - чакането на събитие или неговото появяване, но сериозни събития винаги причиняват значителни и често продължителни колебания.

Времето и датата на предстоящо събитие се оповестяват предварително. Информация за най-важните събития в дадени държави бива публикувана в икономически календари. Преди да настъпи събитието се правят аналитични прогнози за неговите ефекти върху определени валутни курсове и биват публикувани. И оттук, очакването на това събитие започва да движи цената в предвидената посока и често, след като прогнозата е потвърдена, обменният курс започва движение в обратната посока. Това се случва, защото трейдърите затварят отворените позиции през периода на очакване.

2. Фондова активност (инвестиционни, пенсионни и осигурителни фондове) имат най-силно влияние върху дългосточното колебание на валутите. Фондовата активност включва инвестиране в различни валути. Значителният им капитал им позволява да обърнат обменния курс в определена посока. Управлението на капитала се извършва от фондови мениджъри.

Те имат свои собствени методи и по този начин мениджърите могат от откриват краткосрочни, средносрочни и дългосрочни позиции. Решенията за откриване на позиции се взимат след анализ на пазара (фундаментален, технически и друг). Отваряйки позиции в точното време и посока, мениджърите следват изпреварваща тактика и прогноза за последствията от събития, новини и индекси. Пазарните анализатори никога не могат да предоставят 100% точен резултат, но фондовете с техния значителен капитал и доказани тактики могат за започнат, коригират и засилят и най-силния тренд.

3. Компаниите за внос и износ са праволинейни потребители във Форекс, чиято активност играе роля за валутните колебания, тъй като износителите винаги се интересуват от продаване на валути и обратното. Стабилни компании за внос и износ имат аналитични отдели. Те предсказват обменните курсове за по-нататъшна покупка или продажба на валута.

Следенето на тренда също е много важно да вносители и износители в контекста на хеджиране срещу валутни рискове. Откриването на позиция противоположна на бъдеща такава намалява риска. Влиянието на вносители и износители на пазара е краткосрочно и не може да създаде глобални трендове, тъй като обемите на техните операции са незначителни в сравнение с размера на пазара.

4. Изявления на политици по време на срещи, пресконференции, срещи на високо равнище и доклади могат да окажат сериозно влияние на валутните колебания. Тяхното влияние може да бъде сравнено с това на икономическите индикатори.

Най-вече техните дата и час са определени априори, а техните последици са предположени в прогнози. Понякога те биват неочаквани и причиняватсилни и непредвидими колебания. Изявления, съдържащи информация за дългосрочни последици (като промени в лихвените проценти на федералния бюджет) могат да започнат дългосрочен тренд.

Когато нивото на курса е критично, такива изявления могат да предизвикат намесата на централните банки. Това би трябвало да има значително влияние върху пазара. За няколко минути обменният курс може да се придвижи със стотици точки в посоката на намесата.

5. Правителството влияе на пазара чрез централните банки. Операции на валутна търговия, извършвани без намерата на ценрална банка би причинила свободното движение на националната валута на дадена държава. Въпреки всичко, това е рядко срещана ситуация. Държави с такъв курс понякога могат да опитад да повлияят чрез валутни операции.

Държави, заинтересовани от разтеж на консумацията и индустриалното развитие регулират обменния курс. Те най-често използвад директна и индиректна регулация. Индиректната регулация е позволена за нивото на инфлацията, парите в оборот и т.н. Директната включва политика за отстъпки и валутна намеса. Последните са свързани с остро дебитиране и приемане на големи обеми валута от международните пазари. Централните банки не засягат пазара директно, те използват търговски банки. Обемът се равнява на милиони долари; затова намесите оказват огромен ефект върху движението на валутата. Понякога централните банки на различни държави приемат общи действия за намеса на валутния пазар.

Назад към списъка статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.