Еврозоната преживява продължителен умерен растеж

Еврозоната преживява продължителен умерен растеж

Дори незначителен икономически растеж е добре дошъл след стагнация. Случаят на еврозоната не е такъв, тъй като слабият растеж на БВП сочи сериозни проблеми. Периодът на умерен икономически растеж продължава по-дълго от очакваното. Освен това статистическите данни за втората половина на годината не показват промени, което означава, че икономиката на еврозоната все още няма импулс. Европейската централна банка използва почти всички налични инструменти за стимулиране на икономическия растеж, но тези опити са напразни. „В еврозоната също наблюдаваме продължителна слабост... Данните за втората половина на годината сочат непрекъснат, умерен растеж“, заяви управителят на Ирландската централна банка Габриел Махлуф, един от новите членове на Управителния съвет на Европейската централна банка. Липсата на напредък е сериозна причина за ЕЦБ да преразгледа своята стратегия за парична политика. Г-н Махлуф е сигурен, че е необходимо да се вземат предвид уроците от световната финансова криза и да се проучат нови механизми за разрешаване на ситуацията.

Въпреки това, предложените мерки може да не дадат резултат, тъй като еврозоната трябва да се справи с опасността от търговско и геополитическо напрежение, както и с Брекзит. Това може да принуди ЕЦБ да предостави още повече стимули, за да ускори икономическия растеж. „Споменатото от мен търговско напрежение и несигурността, която то причинява, са се отразили върху производствения сектор, по-специално в Германия. Но въпреки това забавяне, секторите на услугите и строителството продължават да подкрепят растежа. Пазарът на труда също се запазва стабилен, въпреки че много от вас знаят, че заетостта и заплатите често са изоставащи показатели“, обобщи Габриел Махлуф.

Назад

See aslo

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.