empty
 
 
Министърът на финансите прогнозира БВП на САЩ да нарасне с 3,3% през 2022 г

Министърът на финансите прогнозира БВП на САЩ да нарасне с 3,3% през 2022 г

Министърът на финансите Джанет Йелън изрази очакванията си за икономическия растеж в САЩ по време на виртуалната сесия на Световния икономически форум в Давос. Тя беше оптимист, когато говори за сегашните темпове на възстановяване както на икономиката, така и на пазара на труда. Въпреки че растящата инфлация в Съединените щати буди опасения, Йелън е сигурна, че това е само временно явление.

Според министъра на финансите темпът на текущото възстановяване е надхвърлил дори най-оптимистичните очаквания. „Това се дължи до голяма степен на бързото внедряване на ваксините и стабилната подкрепа за семействата, бизнеса и държавните и местните власти, осигурена от американския спасителен план“, подчерта Йелън.

Министерството на финансите на САЩ предполага, че реалният БВП на страната ще се увеличи с 5,3% през 2021 г. и ще достигне 3,3% през 2022 г. Не се очаква нито COVID-19, нито прекъсванията на веригата за доставки да нарушат икономическия растеж, отбеляза Йелън.

Що се отнася до пазара на труда, американската икономика добави над 6 милиона работни места миналата година, а нивото на безработицата падна под 4%, изчислиха от Министерството на финансите.

„Вярвам, че изразеното изместване на разходите от услуги към стоки допринесе за извънредно увеличение на цените. Освен това, свързаните с това тесни места във веригата за доставки повишават разходите и задържат производството на автомобили и други ключови продукти“, каза Джанет Йелън. Въпреки тези предизвикателства повечето експерти, включително самата министърка на финансите, смятат, че инфлацията ще се забави през следващата година.

Без съмнение тези очаквания се подхранват от надежди, че Федералният резерв ще продължи да предприема действия в отговор на инфлационния натиск, докато изпълнява мандата си. Президентът Джоузеф Байдън многократно е казвал, че неговата администрация търси начини да намали инфлационния натиск. Йелън спомена облекчаването на задръстванията в пристанищата и разширяването на предлагането на работна ръка като една от тези мерки.

Ръководителят на Министерството на финансите напомни също, че ключовото условие за стабилно икономическо възстановяване в САЩ ще бъде краят на пандемията от COVID-19, независимо от начините за ограничаване на инфлацията.

Назад

See also

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.