empty
 
 

IFX_Kase Peak Oscillator е създаден от Синтия Касе, добре известен американски търговец. Той е включен в пакета на Касе StatWare за eSignals. Този генератор дава възможност на търговеца да направи оценка на голям брой различни сигнали, подходящи за активна търговия.

Формула

KPO = RWI(high) - RWI(low), където


RWI(high) = (High[0]-Low[n])/ATR*sqrt(n),

RWI(low) = (High[n]-Low[0])/ATR*sqrt(n).

Търговска употреба

IFX_KasePeakOscillator е в основата си уникален генератор, който в допълнение към редовната хистограма, също така съдържа линия показваща дъната и върховете на хистограмата по отношение на дъната и върховете на цената. Тази линия е смислена при търговия с развиващ се тренд.

Промяната в цвета е показател, даващ сигнал за навлизане на пазара.

Ако пазарът развива цялостен възходящ тренд и IFX_KasePeakOscillator променил червения цвят на син, това означава, че е точното време да се купуват активи, тъй като цената може да нарасне по-късно на фона на текущия възходящ тренд.

Ако пазарът показва цялостен бичи тренд и IFX_KasePeakOscillator променя синия цвят на червен, това означава, че е настъпило времето за продажба на активи, като цената може да спадне по-късно на фона на общата низходяща тенденция.

В случай, че хистограмата докосва върха на сигналната линия, търговецът трябва да бъде нащрек за обрат на цената, тъй като тя е достигнала своите средносрочни върхове или дъна.

Ако хистограмата на осцилатора пресича нулевата линия от дъното към върха, тя показва, че посоката на общата цена е била променена от надолу нагоре; следователно, времето е подходящо за покупки. И обратното, ако хистограмата на показателя пресича нулевата линия отгоре надолу, това означава, че търговецът трябва да бъде готов за продажби, тъй като трендът се е обърнал отгоре надолу.

Върховете и дъната на хистограмата може да се използва за търсене на класически сигнали за дивергенция и конвергенция.

IFX_KasePeakOscillator Индикатор

IFX_KasePeakOscillator’s Параметри

KPeriod = 30

CalsBars = 1000

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане