empty
 
 

PPO е технически индикатор на импулса, който измерва разликата между 26-дневната и 9-дневната експоненциална пълзяща средна. Индикаторът е подобен на пълзяща средна конвергенция дивергенция (MACD) по практическа употреба и ефикасност.

Формула

PPO = (EMA(12) – EMA(26) / EMA(26)) x 100

Търговско приложение

Основната разлика между PPO и MACD е в концепцията, че MACD измерва абсолютната разлика между две пълзящи средни, докато PPO изчислява относителната разлика, изразена в проценти.

Ако бърза пълзяща средна (червена линия) е по-висока от бавна такава (синя линия), тогава горен тренд надделява на пазара. Ако бързата пълзяща средна е по-ниско от бавната, тогава имаме пазарен тренд надолу. Точката на пресичане на двете пълзящи средни е точката за вход в пазара в посоката на това пресичане.

Съответната особеност на индикатора, която трябва да се вземе предвид, е пресичането на сигнална линия на нулевото ниво. Ако пресичането се случи от долу нагоре, тогава имаме стабилен тренд и съответно, трябва да се отварят или позиции купува, или да се задържат вече отворените такива. Ако нулевата линия пресече под сигналната MA, трябва да се оперира с долен тренд.

Както и MACD, така и PPO посочват ситуациите на дивергенция и конвергенция на индикатора с ценовото движение. Ако се наблюдава дивергенция, това предполага бързо ценово обръщане надолу. Междувременно, ако е налична конвергенция между спада на цената, индикаторът предполага предстоящо обръщане на цената нагоре.

PPO Индикатор

Свалете


Обратно към списъка
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.
Джаджа обратно обаждане