Системата ФорексКопи от InstaForex осигурява на инвеститорите широк диапазон от уникални финансови услуги. Използвайки революционен подход към инвестициите в проекти с голяма печалба и разбирайки основните принципи в уреждането на разплащания между трейдър и инвеститор, InstaForex разви системата ФорексКопи, безпрецедентна услуга при онлайн брокерите.

  • Системата ФорексКопи позволява онлайн копиране на сделки, отворени от успешни трейдъри. Рискът от загуби може да бъде намален чрез копиране на сделките на определени Трейдъри, използвайки комбинации от техните различни стратегии, базирани на технически и фундаментален анализ.
  • ФорексКопи Последователите не кредитират средствата си към Трейдърите. Парите остават в сметката на Последователя, под негов контрол. От тук следва, че на Последователят няма да се налага да заявява връщане на средства от сметката на Трейдъра.
  • Последователите могат да избират сделки за копиране. Тази опция се доказва като ефективна, когато Последователят иска да намали риска при съотношение за копиране 1:1 или когато Последователят няма достатъчно пари, за да копира всички сделки.
  • Системата ФорексКопи позволява на Последователите да избират кои валутни двойки да копират. Този параметър се задава от Последователя при абонирането за копиране на поръчки на Трейдър. Последователят винаги може да промени списъка с инструменти, без да се налага да прекратява абонамента си.
  • Когато настройва параметрите на разширения абонамент, последователят може да зададе обхвата на обема на сделките. Опцията Диапазон на Лота позволява на последователите да копират само сделки, които пападат в зададения обхват (минимален и максимален обем), както и да прилагат логиката, регулираща копирането, когато максималният и минималният обем са достигнати. Параметърът Фиксиран лот отваря всички сделки, копирани от трейдърската сметка, в определен обем.
  • Освен валутните инструменти, бинарни Форекс опции също са достъпни за копиране в системата ФорексКопи. Копирането на опции се базира на съотношение в копирането с номиналната стойност на опцията в диапазон $1-1,000.
  • Последователите в системата ФорексКопи плащат на Трейдърите единствено за печеливши сделки. Освен това, печалбата трябва да надвишава комисионната, която Последователят плаща на Трейдъра за копиране на сделките му. Последователят няма да плаща за губещи сделки. По този начин се защитава интереса на Последователите.
  • Ако последователят избере дневна комисионна, тогава той я плаща на трейдърите всеки ден, с изключение на дните, когато Форекс пазара е затворен заради празници (25ти Декември и 1ви Януари) или през уикендите (събота и неделя). Трейдърът може да избере изчисление на комисионна, базирано на стратегията, използвана при търговия.
  • Копирането на сделки може да бъде безплатно за последователите, ако ФорексКопи трейдърът избере комисионна за изтъргувани лотове, която се плаща от ИнстаФорекс.

За да започнат да копират сделки, инвеститорите трябва да регистрират реална сметка в който и да е сървър на InstaForex и да се регистрират в системата ФорексКопи като Последователи. (Инвеститорите, регистрирани в системата ФорексКопи са наречени "Последователи", защото всъщност те следват стратегии за търговия на избрани от тях Трейдъри и не вземат решения за инвестиция). След регистрацията, Последователят може да прегледа списъка за следене за условията за копиране, зададени от Трейдъра, за да предостави услугите си. Последователят също има възможност да зададе параметри на абонамент за всеки Трейдър, като избира валутни двойки и скала за копиране на сделки от сметката на Трейдъра.

Параметрите на абонамента се задават индивидуално за всеки Трейдър и могат да бъдат променяни, без да се налага да се прекрати абонаментът. В случай, че Трейдърът е променил опциите си за разплащане, това действие няма да повлияе на Последователя, който вече се е абонирал към този Трейдър. Системата защитава Последователите от корекциите, направени от Трейдъра по негово усмотрение и гарантира, че условията за копиране, приети от Последователя ще бъдат спазени.

Системата е напълно автоматизирана и не изисква допълнителни действия от Последователя. След като Трейдърът е потвърдил абонамента, Последователят ще трябва да изчака 15 минуди, докато системата ФорексКопи е готова за копиране на сделките на Трейдъра. Всеки Последовател може да следи статистики за търговията и баланса по сметката от Клиентски Кабинет.

В зависимост от опциите за разплащане, Трейдърът получава комисионна в края на деня или след прекратяване на абонамента. Трейдърът може да избере комисионна за ден от абонамента и да получава комисионна ежедневно или комисионна за сделка и да получава комисионна за всяка печеливша сделка, след като неговият Последовател е прекратил абонамента. Всяка комисионна се кредитира автоматично, без да се налагат допълнителни действия. И трейдърът, и Последователят могат да наблюдават онлайн текущата стойност на комисионната за разплащане.

Последователите в системата ФорексКопи могат да надграждат профила си и да станат Трейдъри с възможност да копират сделките на други Трейдъри. За да включите тази опция, изберете подходящия параметър от вашия Профил. Освен това, сметката на надградения Последовател ще бъде включена в списъка за следене на системата ФорексКопи.

info icon
Внимание:За да може да започне копиране на сделки от трейдърска сметка във ФорексКопи, последователят е длъжен да има поне $10 по своята ФорексКопи сметка.

Избирайте интелигентни инвестиции с ФорексКопи от InstaForex!

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.