empty
 
 

Общи условия на Страхотна надпревара

I. Общи разпоредби

  • 1. Конкурсът Страхотна надпревара се организира от ИнстаФорекс.
  • 2. Конкурсът включва 4 етапа и финала.
  • 3. Период на състезанието:
   • - 14.03.22 – 15.04.22;
   • - 16.05.22 – 17.06.22;
   • - 18.07.22 – 19.08.22;
   • - 19.09.22 – 21.10.22.
  • 4. Период на регистрация за четирите етапа на конкурса:
   • - 24.01.22 – 13.03.22;
   • - 14.03.22 – 15.05.22;
   • - 16.05.22 – 17.07.22;
   • - 18.07.22 – 18.09.22.
  • 5. Финал на конкурса: 14.11.22 – 16.12.22.
  • 6. Регистрацията за финала започва на 19.09.22 г. в 00:00 ч. и завършва на 13.11.22 г. един час преди началото на конкурса.
  • 7. Наградният фонд на състезанието е 55 000 долара.
  • 8. Линията с награди за първите четири етапа от конкурса е следната:
   • - 1 награда – $3000;
   • - 2 награда – $2000;
   • - 3 награда – $1500;
   • - 4 награда – $800;
   • - 5 награда – $600;
   • - 6 награда – $400;
   • - 7 награда – $300 + 40 бонус точки;
   • - 8 награда – $250 + 30 бонус точки;
   • - 9 награда – $200 + 20 бонус точки;
   • - 10 награда – $150 + 10 бонус точки;
   • - 11 награда – $100 + 5 бонус точки.
  • 9. Линията с награди за финала на конкурса е следната:
   • - 1 награда - $6000;
   • - 2 награда - $3500;
   • - 3 награда - $2300;
   • - 4 награда - $1500;
   • - 5 награда - $1000;
   • - 6 награда - $850;
   • - 7 награда - $750;
   • - 8 награда - $550;
   • - 9 награда - $350;
   • - 10 награда - $300;
   • - 11 награда - $250;
   • - 12 награда - $200;
   • - 13 награда - $150;
   • - 14 награда - $100.
  • 10. В допълнение към парите, бонус точките, които могат да се използват на финала на състезанието, се дават и в първите 4 етапа на състезанието. Участникът получава допълнителни $1000 към първоначалния депозит на своята сметка за конкурса за всяка бонус точка. Участниците, които са участвали в предишните стъпки и са получили бонус точки, трябва да изпратят имейл до [email protected] заявявайки бонус към своите сметки на финала на конкурса.

II. Участници

  • 1. Всеки клиент на ИнстаФорекс може да участва във всички етапи на конкурса.
  • 2. В конкурса могат да участват само пълнолетни клиенти (над 18 години).
  • 3. Всеки участник в конкурса трябва да се регистрира на уебсайта на ИнстаФорекс.
  • 4. Участникът се съгласява да предостави истински данни, пълно име, идентично на посоченото в документа за самоличност и валиден имейл за връзка.
  • 5. В случай, че търговията с две или повече сметки се извършва от един и същ IP, Администрацията на конкурса си запазва правото да дисквалифицира техния собственик(ци). Поради това силно препоръчваме да не се използват GPRS- и 3G-модеми.
  • 6. Организаторът си запазва правото да откаже регистрация на който и да е участник, без да обяснява причината или да дисквалифицира всеки участник по време или след приключване на състезанието с обяснение. Причината за дисквалифициране може да бъде отваряне на големи обеми противоположни поръчки с еднакви валутни двойки по различни сметки за търговия по едно и също време, както и използване на грешки в котировъчния поток за получаване на гарантирана печалба.
  • 7. Регистрирайки се за конкурса, участникът приема всички ограничения и правила на конкурса.
  • 8. Участието на близки роднини в същия конкурс е забранено. Ако данните за регистрация на акаунта на състезателя съвпадат с данните на друг състезател, компанията има право да разглежда това съвпадение като причина за дисквалификация.

III. Условия за търговия

  • 1. След приключване на регистрацията за конкурса участникът става притежател на демо сметка.
  • 2. Първоначалният депозит е $100 000 за всички участници и не може да бъде променен.
  • 3. Ливъридж от 1:500.
  • 4. Демо сметка се отваря за всеки етап от конкурса.
  • 5. Всички поръчки, направени на непазарна цена, са предназначени за анулиране. Администрацията на конкурса си запазва правото да дисквалифицира акаунт, в случай че е бил използван за търговия на непазарни котировки.
  • 6. Участниците в конкурса могат да използват Експертни съветници и всякакви търговски стратегии без ограничения.
  • 7. Основните валутни двойки и кръстосаните валутни двойки са единствените налични инструменти за търговия в конкурса.
  • 8. Минималният обем на сделката е 0,01, а максималният - 10 лота. Една стъпка е 0,01 лота.
  • 9. Участникът в конкурса може да смени сметката си за търговия със Суап-фрий, като се свърже с Отдела за поддръжка.
  • 10. Максималният брой отворени сделки, включително чакащите поръчки е 5.
  • 11. Нивото на Стоп-аут е 10%.
  • 12. Другите условия за търговия за сметките за състезателна търговия са същите като при реалните търговски сметки на ИнстаФорекс.

IV. Определяне на победителя

  • 1. След завършване на всяка стъпка на състезанието всички сделки се затварят автоматично на текущи цени.
  • 2. Притежателите на най-големи депозити ще бъдат обявени за победители.
  • 3. В случай че двама участници имат една и съща печалба, победителят се определя от компанията.
  • 4. Победителите в конкурса позволяват имената им да бъдат публикувани.
  • 5. Организаторът си запазва правото да отхвърли заявката за регистрация на участника без мотиви и да дисквалифицира участника, по време на състезанието или след приключването му, при пряко или непряко доказателство за опит за измамни операции с наградните средства.
  • 6. Компанията си запазва правото да откаже да кредитира паричната награда, ако участникът трупа наградите по една или няколко сметки.

V. Публикуване на резултатите

  • 1. Балансът по сметките на участниците е свободно достъпен на уебсайта на компанията по време на периода на конкурса.
  • 2. Компанията си запазва правото да публикува изявления на участниците след приключване на конкурса.
  • 3. Може да се публикуват и адресни данни на участниците.
  • 4. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в рамките на един месец след приключване на конкурса и приключване на всички процедури за проверка.

VI. Получаване на наградите

  • 1. Победителите трябва да отворят и верифицират своите реални търговски сметки в рамките на 30 дни след публикуването на резултатите от конкурса.
  • 2. Наградните средства ще бъдат кредитирани по верифицирана реална търговска сметка, открита от победителя.
  • 3. Победителят признава отговорност за всяка дейност по сметката, открита от конкурса и Администрацията на кампанията, попадаща в обхвата на споразуменията и разпоредбите на ИнстаФорекс.
  • 4. Паричните награди не могат да бъдат изтеглени от сметката. Всяка печалба, направена над сумата на наградата, може да бъде изтеглена.
  • 5. Организаторът си запазва правото да обяви всяка вече дадена награда за невалидна и подлежаща на анулиране при пряко или непряко доказателство за опит за измама с наградните средства.
  • 6. Сметката за търговия се таксува автоматично при подаване на заявление за теглене. При разглеждане на заявлението специалистите се уверяват, че балансът и свободният маржин отговарят на размера на наличните средства за теглене. В случай на несъответствие сумата, посочена в заявлението за теглене, се кредитира обратно по сметката.
  • 7. Победителят се съгласява, че след всяко теглене наградата се анулира в пълен размер.

VII. Език

  • 1. Езикът на настоящите правила е английски.
  • 2. За удобство на участника организаторът може да предостави правилата на език, различен от английския. Преведената версия на правилата има само информативен характер.
  • 3. В случай на четене на вариант на преведена версия и правилата на английски, правилата на английски се считат за предварителен референтен стандарт.
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.