Facebook
 
 

Японските свещи са един от най-популярните видове технически анализ на валутния пазар. Те идват от Япония, създадени през XVIII век и все още са много търсени сред световните търговци и в наши дни. Японските свещи получават името си от формата на диаграмата, тъй като визуално наподобяват свещи. Графиката отразява съответствието между нивата на цените на отваряне и затваряне и показва максималните и минималните точки на ценовата лента в рамките на определени времеви рамки.

Системата от координати на графиката е цилиндър, наречен тяло на свещ, който очертава границите между цените на отваряне и затваряне.

Долната хоризонтална линия показва цената на отваряне (open), а горната - цената на затваря (close). Горните и долните вертикални линии показват максималната (връх) и минималната (дъно) цени. В зависимост от промяната на валутния курс за известен период, тялото на свещта се оцветява в определен цвят, по правило в черно или бяло.


Интерпретация на правилата на графиката на Японската свещ:

•  Равните стойности на цените на отваряне и затваряне са посочени като една хоризонтална линия на графиката и тялото на свещта приема кръстна форма

•  В случай, че цената на отваряне, надвишава тази на затваряне, тялото става черно на цвят, обозначаващо пазарното низходящо движение.

•  В случай, че цената на отваряне е по-ниска от тази на затваряне, тялото остава бяло, докато сочи пазарния възходящ тренд.

•  Тялото на свещта очертава разликата между отваряне и затваряне на цените.

•  Веднага след като всички свещни елементи са фиксирани и тялото е завършено, графиката се движи надясно и новата свещ започва покачване в друга времева рамка.

По такъв начин, графиката е последователност от свещи, отразяващи динамиката на движение на цените и позволяваща на търговеца да не губи време с изчисления.

Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.