Когато търгувате, като ФОРЕКС инвеститор можете да умножите капитала си, но сте изложени и на риска да загубите не само потенциалните печалби, но и инвестираните средства. Отклонението от средната очаквана доходност определя риска на инвеститора на финансовия пазар.

Такъв вид отклонение може да донесе високи печалби, както и големи загуби.

Управлението на финансовия риск не е гаранция за успешна търговия, а съставлява важна част от него. Всяка валутна операция е риск. Ето защо използването на общите методи за управление намаля потенциалните загуби.

  1. 1. Попълване на стоп поръчка;
  2. 2. Инвестиране на част от капитала;
  3. 3. Търговия по тренда;
  4. 4. Справяне с емоциите.

Методите за управление на риска се използват след откриването на позиция. Основният метод за управление на риска е попълването на поръчка, ограничаваща загубите.

Стоп поръчката (буквално означава спиране на загубите) – е равнище, на което трейдъра излиза от пазара за да избегне катастрофална ситуация. Трябва да поставяте стоп поръчки, когато откривате позиции, за да се предпазите от загуби.
Има няколко типа стоп сигнали:


  • Първоначален стоп сигнал – определя частта от депозита или процента, който трейдъра е готов да загуби. Когато цената се придвижи към тази позиция и я достигне, позицията се затваря, ненадвишавайки загубата определена от трейдъра.
  • Пълзящ стоп сигнал – когато цената се движи в посока позицията, стопът се движи заедно с нея според желанието. Ако посоката се промени и цената достигне стоп нивото, поръчката се задейства и се затваря с достигнатата печалба (в зависимост от това кога цената се е придвижила).
  • Прибиране на печалбите – когато чистата печалба е спечелена и позицията се затваря.
  • Стоп сигнали по време – когато с течение на времето пазара не успява да достигне необходимата печалба и позицията се затваря.
Обратно към списъка със статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.