Facebook
 
 

Във Форекс carry trade значи едновременно изпълнение на две противоположни сделки с различни стойности, една от които затваря вече отворена позиция, а другата я отваря едновременно. Това е комбинация от две стелки с еднакъв паричен обем, но различни стойности и от противоположен характер. Основната цел на такива операции е стартиране на отворената позиция през нощта.

При carry trade купената валута от валутната двойка условно е добавена в депозит, а продадената е взета на кредит. Тъй като времето за задържане на търговска позиция е неизвестно предварително, изчисленията на депозит и кредит се извършват при преобръщането на отворената позиция. Тази стратегия може да бъде използвана, ако брокерът работи със суапове. Допълнението или намалението на суапа зависи от разликата между лихвените проценти на депозита и кредита. Ако лихвата на депозита надвишава тази на кредита, суапът се начислява по търговска сметка. Ако лихвата на кредита е по-висока от тази на депозита, тогава суапът се приспада от баланса по търговската сметка.

Нека ползваме лихвения процент, зададен от централните банки, като пример за изчисление на суапа. По този начин лихвеният процент на ЕЦБ е 0.05%, а този на САЩ е 0.25%. Купуваме или продаваме 1 лот EUR/USD (в ИнстаФорекс това се равнява на 10,000 от базовата валута, еврото в този случай) с курс 1.2702. Годишното плащане за суапа е ((0.05% - 0.25%) * 10,000 * 1.2702) / 100% = -25.404; 2702) / 100% = USD -25.404; което е -25.404/365 = USD -0.0696 за 24 часа. В случай, че отворим дълга позиция EUR/USD (или купува), взимаме кредит в USD при годишен лихвен процент 0.25% и правим депозит в евро при лихва 0.05% годишно. Кредитната лихва надвишава депозитната; ето защо USD 0.0696 се приспада от търговската сметна всеки ден.

При отворена къса позиция EUR/USD (или продава), наблюдаваме противоположна ситуация: еврото се заема при годишна лихва 0.05%, а депозит е направен в Щатски долари при лихва 0.25% за година. Депозитната лихва е по-висока от кредитната, затова USD 0.0696 се добавя към търговската сметка всеки ден.

За придвижване на позицията от сряда-четвъртък вечер се начислява/приспада троен суап. Причината е, че сделката, отворена в сряда има вальор за петък. По време придвижването на позицията през сряда-четвъртък вечер, вальорът трябва да бъде увеличен не за 1 ден, но за три дни и става понеделник. Ето защо суапът става троен. Стратегията carry trade работи добре за валутната двойка, която има максимално различие в лихвените проценти, например NZD/JPY, AUD/JPY и др. За изчисленията се използват данни от октомври 2014 и може да има разлика в момента на четене на статията.

В това видео можете да гледате упътване стъпка-по-стъпка за изпълнение на търговия без загуби:

loader
Назад към списъка статии
Отворете акаунт
Отворете акаунт
Направете депозит
Направете депозит
Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.