empty
 
 

Правоъгълникът е един от най-популярните и лесни модели, който се използва при техническия анализ. Въпреки че е доста прост модел, това е доста важна и силна фигура, която е много очевиден знак за продължаване на тренда. След като го забележи, търговецът получава възможност да направи потенциално печеливша поръчка.

С други думи, Правоъгълникът сигнализира някаква пауза в тренда, показваща консолидация на цените преди скок към разгръщащия се тренд. Този модел се формира, когато пазарът се търгува настрани.

Модел Квадрат

Моделът изглежда подобен на друга фигура от техническия анализ - Флаг. Правоъгълникът обаче има хоризонтални линии за подкрепа и съпротива и в него няма флагщок. Цените се движат вътре в модела между две успоредни линии. За завършване на фигурата могат да се нарисуват две вертикални линии, но не е необходимо, тъй като те не играят никаква съществена роля.

Важно е да се обърне внимание на основните компоненти. Формирането на правоъгълника често предшества публикуването на някои важни новини, чийто резултат е трудно да се предскаже. Ако публикуваните данни съвпадат с прогнозите, тогава цените обикновено се движат с предишното пристрастие.

Често се случва цените да пробият в посока на предишния тренд. Ето защо правоъгълникът се определя като модел на продължение. Понякога обаче цените нарушават модела и се движат в обратна посока. В този случай правоъгълникът се превръща в модел за обръщане. Това може да се случи, след като макроикономическата статистика не съответства на прогнозите.

Доста лесно е да различите Правоъгълника на графика. Изглежда като малък канал за търговия или страничен тренд. Фигурата показва, че мечките и биковете са достигнали паритет. Докато линия на подкрепа или съпротива не бъде прекъсната, Правоъгълникът сигнализира за продължаване на тренда.

Ако Правоъгълникът се появи на бичия пазар, тогава цените пробиват нагоре и такава фигура се нарича Бичи правоъгълник. Ако това се случи на мечи пазар и цените пробиват надолу, тогава фигурата се нарича Мечи правоъгълник.

Действителни модели

Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.