V závislosti na základních principech výzkumu trhu, rozeznáváme technickou a fundamentální analýzu. Koncept technické analýzy je založen na tvrzení, že vztah mezi poptávkou a nabídkou je zobrazen na cenovém grafu při dodržení pravidel matematiky. Podle fundamentální analýzy se trh mění na základě politických, ekonomických a finančních faktorů.

Vzhledem k tomu, že fundamentální analýza bere v úvahu informace ekonomické, finanční a politické povahy, tak tyto přímo či nepřímo ovlivňují vývoj ceny na trhu. Jde zejména o hlavní ekonomické ukazatele velkých světových ekonomik, které mohou mít vliv na kurzy hlavních světových měn. HNP, HDP, velikost inflace, míra nazaměstanosti, CPI a PPI indexy, komoditní a průmyslové cenové indexy, obchodní bilance a platební bilance jsou nejvýznamnější fundamentální ukazatele.

HNP je klíčový indikátor pro určování klimatu národní ekonomiky, který zahrnuje charakteristiky jako jsou spotřeba, investice, vládní výdaje, vývoz a dovoz. HNP je přímo úměrný směnnému kurzu. Vysoká úroveň HNP znamená ekonomiku v dobrém stavu a příliv zahraničních investic, na kterými pak navazuje růst poptávky po domácí měně. Dlouhotrvající růst HNP může zapříčinit inflaci, proti níž se zas bojuje zvýšenými úrokovými sazbami, čehož výsledkem je zase posilování měny.

Míra nezaměnstnanosti vyjadřuje poměr mezi práce schopným počtem obyvatel a počtem nezaměstnaných. V ideálním případě by tento údaj neměl překročit 6%. Růst úrovně nezaměstnanosti ovlivňuje negativně měnový kurz, který oslabuje. Inflace má podobný efekt na měnový kurz a může být měřena pomocí růstu cen. Ukazatele inflace a nezaměstnanosti jsou vzájemně inverzní, tedy pokud roste nezaměstnanost klesá inflace a naopak.

Fundamentální analýza zahrnuje také události, důležité pro politiku různých států. Mohou to být například volby, ekonomické reformy, podepsání mezinárodních dohod atd. Hlavní finanční ukazatel, který je důležitý pro analytiky je klíčová úroková sazba centrálnyh bank, která určuje celkovou ziskovost investic do ekonomiky země. Růst tohoto ukazatele vytváří vhodné podmínky pro růst národní měny.

Směnný kurz národní měny je ovlivňován i přírodními katastrofami, teroristickými útoky, nouzovými stavy a ostatními nepředvídatelnými událostmi.

Fundamentální analýza je kvůli složitosti posuzování množství ukazatelů různých zemí prováděna kvalifikovanými odborníky.

Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.