empty
 
 

Okolnosti a podmínky "InstaForex Sniper"

I. Obecné podmínky

 • 1. Název soutěže - "Forex Sniper" (dále jen - soutěž).

  2. Soutěž je organizovaná společností InstaFintech (dále jen – organizátor).

  3. Je to týdenní soutěž, konající se od pondělí 00:00 do pátku 23:59:59 (konečný čas).

  4. Cenový kapitál každé soutěže činí 1500USD, rozdělený mezi výherce následujícím způsobem:

  • - 1. místo - 500 USD;
   - 2. místo - 400 USD;
   - 3. místo - 300 USD;
   - 4. místo - 200 USD;
   - 5. místo - 100 USD.

  5. Můžete se zaregistrovat k další týdenní soutěži během celého předcházejícího týdne.

II. Účastníci

 • 1. Každý vlastník obchodního účtu u společnosti InstaForex se může týdně zúčastnit soutěže (dále jen – účastník).

  2. Pouze klienti, kteří jsou starší 18 let se mohou zúčastnit soutěže.

  3. Každý účastník se musí přihlásit na webových stránkách společnosti InstaForex.

  4. Pro účast v každé soutěži účastník obdrží oddělený DEMO – účet.

  5. Účastník souhlasí s nezbytným podáním pravdivých informací během registrace.

  6. Pokusy účastnit se soutěže použitím několika obchodních účtů nebo anonymních proxy, povedou k diskvalifikaci.

  7. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout registraci kteréhokoliv účastníka bez udání důvodu nebo diskvalifikovat kteréhokoliv účastníka během soutěže s vysvětlením. Důvodem diskvalifikace může být otevírání velkého množství konkurenčních objednávek se stejnými měnovými páry v různých obchodních účtech přibližně ve stejný čas, stejně tak jako používání chyb v zaznamenaných tocích pro získání garantovaného zisku.

  8. Registrací k soutěži účastník souhlasí se všemi pravidly, které se týkají soutěže.

  9. Účast blízkých příbuzných v soutěži není povolena. Pokud se údaje o registraci účtu soutěžícího shodují s údaji jiného soutěžícího společnost má právo tuto shodu vyhodnotit jako porušení pravidel a soutěžícího diskvalifikovat.

III. Obchodní podmínky

 • 1. Po registraci v soutěži účastník získá DEMO - účet.

  2. Počáteční vklad je 10.000 USD pro všechny účastníky a nemůže být změněn.

  3. Pákový efekt je standardně 1:500.

  4. Všechny objednávky uvedené za neprodejní cenu jsou určeny ke zrušení.

  5. Účastníci mohou použít Expert Advisors a všechny obchodní strategie bez jakýchkoliv omezení.

  6. Hlavní měnové páry a křížové kurzy jsou jedinými dostupnými obchodními nástroji v této soutěži.

  7. Minimální obchodovatelné množství je 0.01 lot, maximální je 1 lot.

  8. Účastník může změnit svůj obchodní účet na Swap-free kontaktováním technické podpory.

  9. Maximální počet obchodů včetně nedokončených je roven 5.

  10. Hraniční úroveň je 10%.

  11. Další obchodní podmínky pro soutěžní obchodní účty jsou stejné jako pro reálné obchodní účty společnosti InstaForex.

IV. Zveřejnění výsledků

 • 1. Hodnota majetku na účtu účastníka je volně dostupná na stránkách společnosti během období soutěže.

  2. Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit účastníkův přehled po ukončení soutěže.

  3. Statistiky o regionech a zemích, ze kterých účastníci pochází mohou být zveřejněny stejně.

  4. Výsledky soutěže budou zveřejněny během 14 dní po ukončení soutěže a všech kontrol.

V. Specifikace výherců

 • 1. Po ukončení aktuální soutěže budou všechny obchody uzavřeny automaticky aktuální cenou.

  2. Vlastník největšího vkladu bude označen jako výherce.

  3. V případě, že dva účastníci budou mít stejný zisk, o výherci rozhodne organizátor.

  4. Výherci soutěže souhlasí se zveřejněním jejich jmen.

  5. Účastník, který se v poslední soutěži umístil na jedné z výherních pozic nemá nárok na výhru v soutěži následující. V případě, že účastník vyhraje dvě po sobě jdoucí soutěže, výhra je účastníku odepřena a je přiřazena účastníkovi na pozici následující. Pořadí všech následujících pozic je posunuto o příčku výše.

  6. Pro úspěšné obdržení ceny musí účastník splnit následující podmínky: alespoň 5% celkového zisku musí být výsledkem obchodování GBPUSD a alespoň 5% celkového zisku musí být výsledkem obchodování GBPJPY.

  7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo odmítnout žádost účastníka bez udání důvodu nebo diskvalifikovat jej, pokud má podezření, že účastník během probíhající soutěže nebo v minulosti nedodržoval pravidla soutěže, případně se dopustil podvodných operací.

  8. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout připsání výhry v případě, že účastníkovi se hromadí výhry na jednom nebo několika účtech.

VI. Obdržení ceny

 • 1. Vítězové by si měli otevřít a verifikovat jejich obchodní účty do 30-ti dnů poté, co byly zveřejněny výsledky soutěže.

  2. Výhra bude připsána na jen na ověřen live obchodní účet se jménem vítěze.

  3. Vítěz bere na vědomí odpovědnost za jakékoli aktivity na obchodním účtu během soutěže a správě kampaně a je odpovědný za dodržování předpisů v rámci dohod InstaFintech Group.

  4. Žádné z výherních cen, včetně ceny pro první místo, nemohou být z účtu vybrány. Veškerý profit získán samotným obchodováním v soutěži je plně k dispozici k výběru.

  5. Organizátor si vyhrazuje právo prohlásit jakoukoliv soutěž za neplatnou a odebrat cenu v případě podezření nebo přímých či nepřímých důkazů na podvodné operace s cenami.

  6. Obchodní účet je při podání žádosti o výběr automaticky zúčtován. Při posuzování žádosti se Naši odborníci ujistí, že zůstatek a volné marže odpovídají množství prostředků, které jsou k dispozici pro výběr. V případě nedodržení těchto podmínek je částka uvedená v žádosti o výběr připsána zpět na účet.

  7. Výherce soutěže se zavazuje vrátit úplnou hodnotu výhry v případě, že dojde k výběru proti pravidlům soutěže.

VII. Jazyk

 • 1. Hlavním jazykem současných pravidel je angličtina.

  2. Pro vaše pohodlí, organizátor může poskytnout pravidla i v jiném jazyce, než jeangličtina. Přeložená verze pravidel má však pouze informativní charakter.

  3. V případě, že se přeložená verze liší od anglické verze smlouvy, anglická verze se považuje za nadřazenou verzi.

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.