Co může ovlivnit kolísání měny?

1. Čekání na nová data stejně jako samotné oznámení těchto dat. Data lze chápat jako publikaci ekonomických ukazatelů zemí, s jejichž národní měnou se obchoduje na Forexu, zprávy o změnách úrokových sazeb, výroční hospodářské zprávy a další důležité události ovlivňující devizový trh.

Období před určitou událostí a samotná událost mohou výrazně ovlivnit kolísání měny. Někdy je obtížné definovat, co má v koncovém důsledku větší vliv - zda-li čekání na událost, nebo její příchod, ale důležité události vždy způsobují značné a často nepřetržité výkyvy.

Datum a čas nadcházející události jsou vždy hlášeny předem. Informace o nejdůležitějších událostech v jednotlivých zemích jsou zveřejňovány v ekonomických kalendářích.Než daná událost nastane, jsou zveřejňovány analytické prognózy, které mají za cíl předpovědět její dopady na relevantní měnové kurzy. Díky analytickým prognózám událostí se před samotnou událostí začne směnný kurz pohybovat v předpovězeném směru a po potvrzení prognózy se směr pohybu kurzu většinou změní. Tato situace nastává, protože obchodníci uzavírají své pozice otevřené v období před událostí.

2. Dlouhodobé kolísání měny je nejvíce ovlivňováno činnostmi fondů, ty mohou být investiční, penzijní nebo pojistné. Mezi činnosti fondů patří také investování v různých měnách. Jejich značný kapitál jim umožňuje obracet směnné kurzy určitým směrem. Tyto kapitály řídí správci fondů.

Fondy mají své vlastní metody obchodování, proto pozice otevřené správcem mohou být krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Rozhodnutí o otevření pozice je přijímáno po důkladné analýze trhu (fundamentální, technické a jiné). Při otevírání pozic v čase aplikují tito správci preventivní taktiku předpovídáním důsledků relevantních událostí, indexů a zpráv. Ačkoliv analýza trhu nikdy nemůže odhadnout 100% přesný výsledek,fondy se svým značným kapitálem a osvědčenou taktikou jsou schopny zahájit, upravit a posílit nejsilnější trendy.

3. Importní a exportní společnosti jsou přímými uživateli Forexu, jejichž činnost ovlivňuje kolísání měny, protože tito dovozci i vývozci mají o prodej měn zájem. Spolehlivé společnosti zabývající se importem a exportem mají svá vlastní analytická oddělení. Předpovídají směnné kurzy za účelem ziskových nákupů nebo prodeje měn.

Sledování trendů je pro vývozce a dovozce velice důležité také z důvodu zajištění se proti měnovým rizikům. Otevření obchodu proti jinému budoucímu obchodu toto riziko snižuje. Vliv vývozců a dovozců na trh je krátkodobý a nevytváří globální trendy, protože objemy jejich operací jsou ve velikosti trhu zanedbatelné.

4. Vážný dopad na kolísání měny mohou mít prohlášení politiků během schůzí, tiskových konferencí, summitů a zpráv. Jejich vliv lze srovnat s mírou vlivu ekonomických indikátorů.

Ve většině případech se datum a čas těchto prohlášení stanovení a priori a s jejich následky se předpokládá v analytických prognózách. Někdy jsou však prohlášení neočekávaná a způsobují silné a často nepředvídatelné výkyvy. Prohlášení obsahující údaje o dlouhodobých změnách (jako jsou změny úrokových sazeb nebo ve státním rozpočtu) může odstartovat dlouhodobý trend.

Pokud se předpokládá kritický dopad na měnové kurzy, tato prohlášení mohou zapříčinit zásah centrálních bank. Tyto zásahy mohou mít na situaci na trhu obrovský vliv. Během několika minut se může směnný kurz posunout o několik stovek pointů ve směru intervence.

5. Vlády ovlivňují trh prostřednictvím centrálních bank. Směnné operace prováděné bez zásahu centrální banky způsobí, že se národní měna určité země stane tzv. free floating, tj. volně se pohybující. Nicméně tato situace nastává zřídkakdy. Země, u jejichž národní měny hrozí výkyvy kurzu, své měny pomocí centrálních bank regulují.

Země, které mají zájem o růst spotřeby domácností a rozvoj průmyslu, směnné kurzy regulují. Většinou k tomu používají nástroje přímé a nepřímé devizové intervence. Přímá intervence zahrnuje diskontní sazbu a měnovou intervenci. Nepřímá intervence ovlivňuje inflaci, množství peněz v oběhu atd. Přímá intervence je spjata s významným uvolněním prostředků a nákupem velkého objemu cizí měny z mezinárodních trhů. Centrální banky se na trh nedostanou přímo - proto používají komerční banky. Hodnoty objemů těchto intervencí dosahují miliony dolarů; intervence proto vážně ovlivňují kolísání měny. Někdy se centrální banky různých zemí spojí a provádějí společné intervence na měnovém trhu.

Zpět na seznam článků
Otevřít účet
Otevřít účet
Provést vklad
Provést vklad
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.