empty
 
 
Rostoucí ceny plynu negativně ovlivní chemický průmysl v EU

Rostoucí ceny plynu negativně ovlivní chemický průmysl v EU

Odborníci varují, že rostoucí ceny plynu v Evropské unii pravděpodobně vytvoří tlak na chemický průmysl, výrobu modrého vodíku, a také na ocelářské společnosti v regionu.

Dne 15. září spotová cena zemního plynu na futures trhu v EU překročila 20 % a poprvé v historii dosáhla 950 USD za 1 000 metrů krychlových. Od konce dubna 2021 ceny zemního plynu nepřetržitě rostou. Pozoruhodné je, že na začátku září se ceny vyšplhaly 1,5násobně.

Vysoké ceny plynu navíc poškozují tržní atraktivitu společností z několika odvětví, např. výroby dusíkatých hnojiv a plynové chemie. Pokud jde o náklady, tato odvětví dříve nemohla konkurovat odvětvím ve Spojených státech, Rusku a zemích Blízkého východu, kde je plyn levnější než v EU.

„Současný prudký nárůst cen plynu se bezprostředně a nutně dotýká evropských energeticky náročných průmyslových odvětví,“ uvedl Mate Toth, vedoucí oddělení energetických projektů společnosti FinExpertiza. Může tedy vést k růstu nákladů na vytápění a výrobu elektřiny, zejména pokud jde o plynové elektrárny.

„Všude tam, kde je vysoká poptávka po teple a energiích, se to nepřímo dotkne téměř každé firmy v businessu. Extrémně vysoké ceny plynu se v Evropě nejvíce dotknou komerčních odvětví, kde i krátkodobé zvýšení cen ovlivní náklady na výrobu a služby prostřednictvím chlazení, vytápění, sušení, osvětlení a podobně,“ upozornil Mate Toth. „Rizikům je vystaven i chemický průmysl, například dusíkárny v Evropě, a také výroba vodíku, například v Německu, kde dominuje nikoliv „zelený“ vodík, ale modrý, vyráběný z plynu,“ dodal odborník.

Chemické a ocelářské společnosti v EU budou v důsledku rostoucích cen plynu pravděpodobně čelit také nízké poptávce. S přihlédnutím k současným cenám uhlí a likvidaci škodlivého odpadu by aktuální cena plynu měla činit 500 USD za 1 000 metrů krychlových a méně. Na spotovém trhu je však cena plynu mnohem vyšší než skutečná. To zpomaluje nahrazování škodlivých uhelných elektráren neutrálními plynovými. V důsledku toho nejsou ekologičtější elektrárny schopny obstát v konkurenci.

Back

See aslo

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.