empty
 
 
Globální ceny uhlíku podpoří tempo růstu

Globální ceny uhlíku podpoří tempo růstu

Podle Catherine Mannové, členky Výboru pro měnovou politiku Bank of England, by globální stanovení cen uhlíku mohlo podpořit světovou ekonomiku.

Agentura Bloomberg uvedla, že stratéžka BoE je přesvědčena, že schválení globální ceny emisí skleníkových plynů je nejúčinnější způsob, jak stimulovat hospodářský růst.

Podle Mannové by globální stanovení ceny uhlíku pomohlo snížit emise skleníkových plynů a povzbudilo by investice a produktivitu. Vedle klimatických přínosů by mohlo „ve střednědobém horizontu přinést vyšší úroveň hospodářské výkonnosti“.

Emise uhlíku podle ekologů způsobují globální oteplování. S cílem kontrolovat emise byl v roce 1997 přijat Kjótský protokol, ale iniciativy týkající se cenotvorby uhlíku byly v 65 zemích spuštěny až mnohem později.

Na klimatické konferenci OSN v Glasgow (2021) byl představen nový systém obchodování s uhlíkem, který zemím umožňuje obchodovat v rámci kvót na emise CO2.

Globální hospodářský růst v posledním desetiletí zpomaluje a vyvolává obavy odborníků. Začalo to hned po technologickém průlomu v 90. letech 20. století. Zástupci BoE v této souvislosti věří, že nastal čas vynaložit všechny síly na rozvoj nových hospodářských odvětví. Je třeba vytvořit podmínky pro uhlíkovou neutralitu a změnit chování spotřebitelů, aby mohla nová odvětví expandovat. Jinak může být současný cíl nedostižný, naznačila Catherine Mannová.

Back

See also

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.