Facebook
 
 

Vzorec

PPO = (EMA(12) – EMA(26) / EMA(26)) x 100

Využití při obchodování

Hlavní rozdíl mezi PPO a MACD je v konceptu. MACD měří absolutní rozdíl mezi dvěma klouzavými průměry, zatímco PPO počítá relativní rozdíl vyjádřený v procentech.

Pokud je klouzavý průměr (červená čára) vyšší než pomalý klouzavý průměr (modrá čára), pak na trhu převažuje rostoucí trend. Pokud je rychlý klouzavý průměr nižší než pomalý klouzavý průměr, pak na trhu převládá klesající trend. Bod překřížení dvou klouzavých průměrů je bodem vstupu ve směru překřížení.

Podstatnou zvláštností indikátoru, kterou byste měli vzít na vědomí je překřížení signální čáry na nulové úrovni. Pokud se překřížení odehraje zdola nahoru, znamená to že se objevil stabilní trend, z čehož vyplývá, že byste měli otevřít nákupní obchody nebo držet již otevřené nákupy. Pokud nulová čára překříží signální MA dolů , měli byste počítat s klesajícím trendem.

Stejně jako MACD, PPO poukazuje i na situace divergence a konvergence indikátoru s cenovým pohybem. Pokud se objeví divergence, znamená to rychlý obrat ceny dolů. Kdežto pokud se objeví konvergence během pádu ceny je to silný indikátor upozorňující na nadcházející cenový obrat vzhůru.

PPO Indikátor

Stáhnout


Zpět na seznam
Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.