empty
 
 

InstaForex ForexCopy systém poskytuje investorům širokou škálu unikátních finančních služeb. Využívá revoluční přístup k investování do vysoce výnosných projektů a přehodnocuje základní principy zúčtování provizí mezi obchodníkem a investorem. Společnost InstaForex vyvinula bezprecedentní službu na poli poskytování online brokerských služeb.

  • ForexCopy systém umožňuje online kopírování objednávek otevřenými úspěšnými obchodníky. Rizika ztrát mohou být sníženy kopírováním několika Obchodníků a využíváním kombinací jejich různých strategií založených na technické a fundamentální analýze.
  • ForexCopy Následovatelé nevkládají své prostředky na účet Obchodníků. Peníze zůstávají pod kontrolou a na obchodním účtu Následovatele. Proto Následovatel nebude muset požadovat vrácení peněz z účtu Obchodníka.
  • Kopírující si může vybrat obchody, které bude kopírovat. Tato možnost zajistí efektivní fungování v případech, kdy si Následovatel chce snížit riziko při poměru kopírování 1:1, nebo když kopírující nemá dostatek peněz na kopírování všech obchodů.
  • ForexCopy systém umožňuje Následovatelům zvolit si měnové páry, které budou kopírovat. Tento parametr je nastaven Následovatelem při přihlašování se ke kopírování objednávek Obchodníků. Následovatel může kdykoliv změnit seznam instrumentů, které kopíruje aniž by zrušil přihlášení do kopírování.
  • Při úpravě rozšířených parametrů služby může obchodník nastavit limitní rozsah objemu obchodů. Možnost Lot Diapason umožňuje obchodníkům kopírovat pouze obchody, které spadají do nastaveného rozsahu (minimální a maximální velikost obchodu) a zajistí tak logiku, která bude regulovat kopírování při překročení maximálního a minimálního objemu. Parametr Fixed Lot zkopíruje všechny otevřené obchody z účtu obchodníka s pevně zadaným objemem.
  • Kromě měnových nástrojů jsou v systému ForexCopy ke kopírování také opční binární Forexové nástroje. Kopírování opcí je založeno na poměru kopírování s nominální hodnotou v rozsahu $ 1-1,000.
  • Následovatelé ve ForexCopy systému platí Obchodníkům pouze za ziskové obchody. Navíc zisk by měl překročit provizi zaplacenou Následovatelem Obchodníkovi za kopírování jeho objednávek. Kopírující neplatí za ztrátové obchody. Tento způsob zvýhodňuje kopírujících a chrání jejich zájmy.
  • Pokud se se obchodník při kopírování obchodů rozhodne pro každodenní provizi, platí každodenně následovaným obchodníkům, s výjimkou dnů, kdy Forex trh je uzavřen z důvodu státních svátků (25. prosince a 1. ledna) nebo víkendy (sobota a neděle). Obchodník si může zvolit tento způsob výpočtu provize založený na strategii používané při obchodování.
  • Kopírování obchodů může být pro obchodníky zdarma, pokud si obchodník ForexCopy nastaví provizi za každý obchodovaný lot, který platí společnost InstaForex.

K zahájení kopírování obchodů, je třeba aby si investor otevřel reálný obchodní účet na kterémkoliv InstaForex serveru a registroval se do ForexCopy systému jako Následovatel. (Investoři zaregistrovány do ForexCopy systému se nazývají "Následovatelé" protože následují (kopírují) obchodní strategie vybraných Obchodníků a nedělají investiční rozhodnutí). Po registraci se Následovatel může podívat na monitoring list a podmínky kopírování za kterých poskytují své služby jednotliví Obchodníci. Kopírující má také možnost nastavit si parametry kopírování pro každého Obchodníka, a to volbou měnových párů a rozsahu kopírování obchodů z účtu Obchodníka.

Parametry kopírování se nastavují pro každého Obchodníka samostatně a mohou být změněny bez zrušení kopírování. V případě, že Obchodník změnil své provizní podmínky, tato změna se nebude vztahovat na již k jeho účtu přihlášených kopírujících. Systém chrání Následovatelé před jakýmikoli úpravami provedenými Obchodníkům podle jeho uvážení a garantuje, že budou splněny podmínky kopírování, které akceptoval Následovatel při přihlašování ke kopírování.

Systém je plně automatický a nevyžaduje žádnou dodatečnou činnost Následovatele. Po tom co Obchodník potvrdil přihlášení Následovatele ke kopírování, Následovatel musí počkat zhruba 15 minut dokud bude ForexCopy systém připraven ke kopírování objednávek obchodníka. Každý Následovatel může sledovat statistiky obchodu a stav účtu v klientském kabinetu.

V závislosti na způsobu placení provize, Obchodník získává provizi ke konci dne nebo po zrušení kopírování. Obchodník si může zvolit provizi, buď za den kopírování a získávat tak provize každý den, nebo si může zvolit provizi za obchod a v tomto případě, získává provizi za každý ziskový obchod poté co Následovatel zrušil kopírování. Každá provize je přičtena automaticky, bez nutnosti jakékoliv dodatečné činnosti. Obchodník i Následovatel mohou online sledovat aktuální částku provizí.

Následovatelé ve ForexCopy systému si mohou upravit svůj profil a stát se Obchodníky s právem kopírovat obchody ostatních Obchodníků. K aktivaci této možnosti je třeba zvolit příslušný parametr ve Vašem profilu. Kromě toho bude účet Následovatele umístěn na monitoring list ForexCopy systému.

info icon
Pozor: Aby bylo možné začít kopírovat obchody z účtu obchodníka v rámci ForexCopy, musí mít investor alespoň $ 10 na svém účtu ForexCopy.

Zvolte si chytré investování s ForexCopy od InstaForexu!

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.