empty
 
 

OSOBNÍ INFORMACE

Pokud žádáte nebo upravujete informace o reálném, nebo demo účtu u společnosti InstaForex, shromažďujeme Vaše osobní informace kvůli obchodním účelům, například zhodnocení Vašich finančních potřeb, zpracování Vašeho požadavku a transakcí, informování Vás o produktech a službách, které by pro Vás mohli být zajímavé a za účelem poskytování klientského servisu. Tyto informace mohou obsahovat:

  • Základní Informace - Informace, které nám poskytnete ve formulářích a různých dotaznících a žádostech. Jedná se například o Vaše jméno, příjmení, kontaktní informace, korespondenční adresa, datum narození, rodinný stav, majetek a příjmy.
  • Transakční Informace - Informace o Vašich transakcích s námi a našimi spolupracovníky a komunikaci s Vámi. Jedná se o stav Vašeho účtu, obchodní aktivity, Vaše dotazy a naše odpovědi.
  • Verifikační Informace - Informace nezbytné k ověření Vaší identity, jako je cestovní pas, nebo řidičský průkaz. Jedná se i o informace, které o Vás získáme z veřejných zdrojů a od ostatních subjektů, které nejsou přímo spojeny se společností InstaForex. Zákony zaměřené proti praní špinavých peněz po nás vyžadují sběr informací a učinění kroků nezbytných k ověření Vaší identity.
  • Informace o Vašich předplacených službách, například signálech, alertech, a kategoriích zpráv.

O COOKIES

InstaForex používá Secure Socket Layer (SSL) šifrovací technologii, aby ochránila informace které poskytujete. Tento typ technologie Vás chrání během přenosu citlivých dat před obdržením Vašich informací kýmkoliv jiným, než společností InstaForex. Pracujeme tvrdě na tom aby naše webová stránka byla bezpečná a splňovala současné standarty. Zároveň s tím používáme i ostatní ochrany, jako jsou firewally, autentifikační systémy (hesla a osobní identifikační čísla) a přístupové kontrolní mechanismy, aby jsme předešli neoprávněným přístupům do systému a k datům.


BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

InstaForex používá Secure Socket Layer (SSL) šifrovací technologii, aby ochránila informace které poskytujete. Tento typ technologie Vás chrání během přenosu citlivých dat před obdržením Vašich informací kýmkoliv jiným, než společností InstaForex. Pracujeme tvrdě na tom aby naše webová stránka byla bezpečná a splňovala současné standarty. Zároveň s tím používáme i ostatní ochrany, jako jsou firewally, autentifikační systémy (hesla a osobní identifikační čísla) a přístupové kontrolní mechanismy, aby jsme předešli neoprávněným přístupům do systému a k datům.


SDÍLENÍ INFORMACÍ S NAŠIMI PARTNERY

Můžeme sdílet výše popsané osobní informace s našimi partnery z obchodních důvodů, jako jsou správa klientských účtů, informování klientů o nových produktech a službách a v rozsahu povoleným příslušnými právními normami. Mezi naše partnery se počítají společnosti kontrolované, nebo vlastněné námi, stejně jako společnosti, které mají vlastnické zájmy v naší společnosti. Informace, které sdílíme s našimi partnery mohou obsahovat jakékoliv informace popsané výše, jako například Vaše jméno, adresu, informace o účtu, atd. Naši partneři spravují soukromí Vašich informací na stejné úrovni jako InstaForex v souladu s tímto ustanovením.


SDÍLENÍ INFORMACÍ S TŘETÍMI STRANAMI

InstaForex neposkytuje Vaše osobní informace třetím stranám, s výjimkami uvedenými v tomto ustanovení. Smlouvy s třetími stranami mohou obsahovat dohody o sdílení takovýchto informací se společnostmi, které nejsou spojené (spřažené) se spol. InstaForex, a které poskytují podpůrné služby pro Váš účet, nebo ulehčují Vaše transakce se spol. InstaForex, včetně těch, které poskytují právní, nebo účetní poradenství společnosti InstaForex. Nespřažené společnosti, které asistují spol. InstaForex v poskytování služeb jsou povinny udržovat důvěrnost takovýchto informací v celém jejich rozsahu a používat tyto informace jen ve smyslu poskytování těchto služeb a jen pro účely nařízené spol. InstaForex. Můžeme poskytnout Vaše osobní informace třetím stranám, pokud to je nezbytné pro splnění Vašich instrukcí, nebo v souladu s Vaším souhlasem. Chceme aby jste věděli, že InstaForex neprodá Vaše osobní informace.


REGULAČNÍ PROHLÁŠENÍ

Za určitých podmínek může InstaForex zveřejnit Vaše osobní informace třetím stranám, jak je povoleno, nebo požadováno příslušnými právními úpravami a nařízeními. Můžeme například poskytnout osobní informace za účelem spolupráce s regulačními autoritami a agenturami pro dodržování práva, aby jsme vyhověli nařízením a jiným oficiálním požadavkům a v rozsahu nezbytném pro ochranu našich práv a majetku. S výjimkami popsanými v tomto dokumentu nepoužijeme Vaše osobní informace k žádným jiným účelům, nepopíšeme-li jak budou takovéto informace použity ve chvíli kdy nám je poskytnete, nebo když si opatříme Vaše svolení.


OPT OUT

Nejste povinni poskytnout jakékoliv osobní informace, které můžeme požadovat. To však může mít za následky, že Vám nebudeme moci otevřít, nebo spravovat účet, popřípadě poskytnout služby. Protože se snažíme udržovat všechny informace co nejpřesnější, kompletní a aktuální, můžete nám značně pomoci tím, že nás okamžitě informujete kdykoliv dojde k nějaké změně Vašich osobních informací.


Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní informace sdílely se třetími stranami, jak je popsáno v tomto dokumentu, kontaktujte nás, prosím, na této e-mailové adrese :[email protected] nebo zašlete svůj požadavek na:

Nemůžete právě teď mluvit?
Položte vaši otázku v chatu.