empty
 
 

Algemene Voorwaarden van "Win Lotus van InstaForex" Campagne

1. Algemene bepalingen

  • 1.1 Campagne Titel - "Win Lotus van Instaforex" (hierna te noemen - Campagne).
  • 1.2 Campagne is georganiseerd door de InstaFintech Groep (hierna te noemen - Organisator)
  • 1.3 Binnen de champagne worden de volgende verlotingen gehouden:
   • Lotus Elise verloting;
   • Erkenning geschenken verloting.
  • 1.4 De Campagne periode loopt van 1 november 2009 tot 27 mei 2011 (hierna te noemen - Campagne periode).
  • 1.4.1. Periode van de Lotus Elise verloting is van 1 november 2009 tot 27 May 27 2011.
  • 1.4.2. Periode van erkenning van de verloting is van 1 november 2009 tot 27mei 2011.

2. Deelnemers

  • 2.1. Alleen volwassenen (18 jaar en ouder) met een live trading account bij de InstaForex Company (hierna te noemen - Deelnemer) kunnen deelnemen aan de campagne.
  • 2.2. Om deel te nemen aan de campagne, is het noodzakelijk om binnen de Campagneperiode minstens 1000 dollar of meer op een trading account van de InstaForex Company te storten en u op de website https://www.instaforex.com/nl/ te registreren
  • 2.3. De deelnemer heft het recht om zich met meer dan 1 account voor de campagne in te schrijven, om de kans op een overwinning te verhogen. Zodra de wedstrijdadministratie bemerkt dat een persoon meer dan 100 accounts heeft geregistreerd, dan heeft zij het recht om het aantal accounts te verlagen tot 100.
  • 2.4. Elk account dat voldoet aan de voorwaarde: A - B + C> 1000,00 Euro, waarbij A de is som van de deposito's sinds 1 juni, B de som is van opnames sinds 1 juni, C het trading resultaat is, is toegestaan voor deze campagne.

3. Trading Voorwaarden

  • 3.1. Alle trading orders die zijn geopend in non-markt prijzen worden aan annulering onderworpen.
  • 3.2. Deelnemers kunnen Expert Adviseurs en trading strategieën zonder beperkingen gebruiken.
  • 3.3. De Deelnemer kan het type trading account op ieder moment wisselen naar swap vrij ( en vice versa) door contact op te nemen met de afdeling Support.
  • 3.4. Andere tradingvoorwaarden voor account deelnemers van de campagne zijn dezelfde als voor live trading accounts bij de InstaForex Company.

4. Vaststelling winnaars

4.1. Vaststelling van de Lotus Elise winnaar (hierna te noemen - Winnaar van de Campagne).

  • 4.1.1. Het winnende account zal worden bepaald door het volgende schema: de laatste 5 cijfers van het account worden gebruikt voor het bepalen van de winnaar (het maakt niet uit of het 5-cijfers, 6-cijfers of 7-cijfers heeft). Als deze 5 cijfers samenvallen met het Lotus nummer, dan is de eigenaar van dit account winnaar van de Lotus Elise.
  • 4.1.2. Fixatie van de wisselkoersen voor de volgende paren op de markt sluiting zal op vrijdag 27 mei 2011 om 23:59 zijn:
   • Eerste cijfer van het Lotus-nummer - het laatste cijfer van de EUR /USD koers
   • Tweede cijfer van het Lotus-nummer - het laatste cijfer van de GBP /USD koers
   • Derde cijfer van het Lotus-nummer - het laatste cijfer van de USD /JPY koers
   • Vierde cijfer van het Lotus-nummer - het laatste cijfer van de USD /CHF koers
   • Vijfde cijfer van het Lotus-nummer - het laatste cijfer van de USD / CAD koers
  • 4.1.3. Als een niet-deelnemend account overeenkomt met het gegenereerde Lotus nummer wordt het voorgaande of de volgende rekening als winnaar aangewezen. De winnaar wordt geselecteerd op het beginsel van het grootste depot berekend met de formule: A - B + C.
  • 4.1.4 Als het Lotus nummer dat wordt gegenereerd op bovengenoemde manier samenvalt met een 5-cijferige rekeningnummer, een 6-cijferige rekening (met het eerste cijfer uitgesloten) en een 7-cijferig rekeningnummer (met de eerste twee cijfers uitgesloten), dan zal de hoofdprijs, een Lotus Elise aan de eigenaar van het grootste account worden toegewezen. De balans wordt bepaald door de volgende formule: A - B + C.

4.2. Bepaling van de ‘Recognition Gift’ verloting en winnaars

  • 4.2.1.Vijf account deelnemers het Lotus nummer hebben en de vijf die het winnende account voorafgaan, worden de winnaars van de ‘Recognition Gift verloting’.
  • 4.2.2. De winnaar van de Campagne kan niet ook de winnaar zijn van de ‘Regognition Gifts’ verloting.
  • 4.2.3. De winnaar van de ‘Recognition Gifts’ verloting kan geen aanspraak maken op twee of mee prijzen binnen een verloting.
  • 4.2.4. In het geval de opdracht van de winnaar onder de 10 winnende accounts in strijd is met de paragrafen 4.2.2. en 4.2.3. van dit regelement, dan wordt de volgende accounthouder als winnaar gezien.

5.Publiceren van de resultaten

  • 5.1. De woon gegevens van deelnemers kunnen worden gepubliceerd.
  • 5.2. De resultaten van de Campagne worden 7 dagen na de champagne bekend gemaakt, zodra alles gecontroleerd is.
  • 5.3. De Organisator heeft het recht de publicatieperiode van de resultaten te bepalen voor de 'Een Prijs voor iedere Honderdste Deelnemer' verloting, binnen de totale campagne looptijd.
  • 5.4. De Campagne resultaten en een verslag van de prijsuitreiking zal worden gepubliceerd op de website van https://www.instaforex.com/nl/ en in sommige tv-en tijdschrift/kranten media.

6.Prijs in ontvangst name.

6.1. Algemene bepalingen

  • 6.1.1. 20 Dagen na het publiceren van de resultaten van de campagne en verloting spreken de winnaar en de Organisator telefonisch af de datum, tijd en plaats voor het in ontvangst nemen van de prijs.
  • 6.1.2. Na de selectie van het winnende trading account controleert de Organisatie de informatie en de legitimiteit van deelname aan de campagne op basis van de paragrafen 2.1 en 2.3 van de onderhavige verordening. In het geval dat sommige details onwaar blijken te zijn of indien een deelnemer niet het recht heeft om deel te nemen aan de campagne, wordt de loting als ongeldig beschouwd.
  • 6.1.3. In het geval de in ontvangst neming van de prijs procedure( afwezigheid van ID, het niet meer geldig zijn van de ID, enz.) door de winnaar wordt geschonden, heeft de Organisator het recht om de prijs niet aan de winnaar uit te reiken.

6.2. Het verkrijgen van de Campagne hoofdprijs - Lotus Elise

  • 6.2.1. De Lotus kan aan de Winnaar worden uitgereikt in het hoofdkantoor in Rusland - Kaliningrad, Moskou of Sint Petersburg naar de wens van de winnaar.
  • 6.2.2. De prijs wordt aan de winnaar uitgereikt na het controleren van de identiteit en het ondertekenen van het certificaat waarin de volgende gegevens worden geschreven: volledige naam, geboortedatum, ID-gegevens, telefoonnummer met land en stad code. In het geval dat de winnaar deze informatie niet verstrekt, behoudt de Organisator zich het recht voor de prijs niet uit te reiken.
  • 6.2.3. In het geval de prijswinnaar zelf niet in staat is de prijs van de campagne in ontvangst te nemen, dan is dat een ander persoon met volmacht toegestaan i.p.v. de winnaar.
  • 6.2.4. Vanaf het moment van het verkrijgen van de prijs van de campagne is de Deelnemer verantwoordelijk voor het betalen van belastingen en andere door de overheid verplichte betalingen.
  • 6.2.5. InstaForex Company is verantwoordelijk voor het auto transport vanaf hoofdkantoor van de company in Kaliningrad, Rusland. Echter, de winnaar neemt de verantwoordelijkheid voor het betalen van belastingen en douane kosten.
  • 6.2.6. Als de winnaar de auto niet wil hebben, dan krijgt hij 75000 dollar gestort op zijn account. Het geld kan niet vrij worden opgenomen, maar de behaalde winst met het geldprijsbedrag mag wel zonder beperkingen worden opgenomen.

6.3. Prijzen van de ‘Recognition Gifts’ verloting.

  • 6.3.1. De winnaars van de ‘Recognition Gifts’ verloting krijgen een PDA (persoonlijke digitale assistent). Het aantal PDA’s - 10 in totaal, een voor elke winnaar.
  • 6.3.2. Voor het verkrijgen van de prijs moet de winnaar zijn gescande kopie van zijn identiteitsbewijs per e-mail sturen naar:[email protected] or by fax: +7 4012 616265 binnen 30 dagen nadat de Wedstrijd resultaten bekend zijn gemaakt.
  • 6.3.3. Prijzen zullen per post worden opgestuurd naar het adres dat in het registratieformulier staat aangegeven.

7. Slotbepalingen

  • 7.1. De Organisatie beschermt alle regelingen inzake gegevensbescherming tegen ongeautoriseerde toegang en is niet gerechtigd informatie aan een derde partij te verstrekken.
  • 7.2. In het geval dat een deelnemer wint geeft hij zijn toestemming voor:
   • Interview met inbegrip van radio, televisie en andere media;
   • Gebruik van zijn/haar foto (foto's, enz.) door de Organisator voor reclame doeleinden;
   • Publicatie van zijn/haar naam door de Organisator voor reclame doeleinden zonder extra betaling;
   • Alle auteursrechten van de reclame materialen gebruikt voor doeleinden die hierboven zijn vermeld, zijn voorbehouden aan de organisator.
  • 7.3 Alle geschillen en meningsverschillen die met de campagne en de resultaten kunnen samenhangen worden opgelost door onderhandelingen.
  • 7.4. Deelname aan de campagne houdt in dat een deelnemer bekend is met de bepalingen en voorwaarden.
  • 7.5. Als de winnaar van de campagne de regels weigert te volgen, wordt zijn deelname stopgezet.

8. Language

  • 8.1. The language of the present rules is English.
  • 8.2. For the Participant convenience, the Organizer can provide the rules in a language different from English. The translated version of the rules is of a merely informative character.
  • 8.3. In case of variant readings of a translated version and the rules in English, the rules in English are considered as a prior reference standard.

Wedstrijd home page

Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.
Widget callback