empty
 
 

Best Trading, Luxury Driving algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

  • 1.1 De naam van de campagne is Best Trading, Luxury Driving (hierna - "campagne").
  • 1.2 The Campaign wordt georganiseerd door de InstaFintech Group (hierna - "organisator").
  • 1.3 De hoofdprijs van de campagne is de Porsche Cayenne.
  • 1.4 De campagne wordt gehouden van 8 september 2011 – 27 september 2013 (hierna - "Campagneduur").
  • 1.4.1 De Porsche cayenne wordt verloot van 8 september 2011 – 27 september 2013.

2. Campagnedeelnemers

  • 2.1 Klanten van InstaForex Company die ouder zijn dan 18 jaar kunnen deelnemen aan de campagne (hierna - "Participant").
  • 2.2 Om deel te nemen aan de campagne is het noodzakelijk om de InstaForex real trading rekening aan te vullen met minstens USD 1500 binnen de campagneperiode en om te registreren op instaforex.com. Om in te schrijven voor de campagne moeten InstaForex clubleden ten minste 1000 USD storten.
  • 2.3 De deelnemer heeft het recht om een aantal trading accounts aan te melden voor de campagne die zijn kansen verhogen. Toch, in het geval van meer dan 100 geregistreerd accounts, behoudt de wedstrijd en campagne Administratie zich het recht om dit aantal te verminderen tot 100.
  • 2.4 De campagne is beschikbaar voor alle live trading accounts die aan de volgende eis voldoen: A - B + C > 1500.00 USD, waarbij A het totale gestorte bedrag vanaf 1 september is, B – Het bedrag dat vanaf 1 september, en C is het handelsresultaat.

3. Handelsvoorwaarden

  • 3.1 Alle handelsposities geopend in niet-marktprijs worden geannuleerd.
  • 3.2 De deelnemer kan gebruik maken van elke deskundige adviseur en tradingstrategie.
  • 3.3 De deelnemer kan het type van zijn effectenrekening wissen naar Wissel-vrij (of vice versa) door contact op te nemen met de klantenservice.
  • 3.4 De rest van de marktomstandigheden zijn analoog aan die de regulering van de real trading accounts met de InstaForex Company.

4. Bepaling van winnaars

4.1. Bepaling van de Best Trading, Luxury Driving campaign winnaar (hierna - "Winnaar")

  • 4.1.1 De winnaar wordt gekozen op basis van de laatste 5 cijfers van zijn effectenrekening (het maakt niet uit als het 5, 6 of 7 cijfers bevat.) Als deze 5 cijfers samenvallen met de Porsche-nummer zijn houder wordt bekend gemaakt aan de eigenaar van de Porsche Cayenne.
  • 4.1.2 Om 23:59 op vrijdag 27 september 2013 worden de slotkoersen op de markt vastgesteld:
   • Het eerste Porsche-nummer = het laatste cijfer van de EURUSD closing rate
   • Het tweede Porsche-nummer = het laatste cijfer van de GBPUSD closing rate
   • Het derde Porsche-nummer = het laatste cijfer van de USDJPY closing rate
   • Het vierde Porsche-nummer = het laatste cijfer van de USDCHF closing rate
   • Het vijfde Porsche-nummer = het laatste cijfer van de USDCAD closing rate
  • 4.1.3 In het geal dat het rekeningnummer dat samenvalt met een Porsche nummer dat niet geregistreerd is voor de campagne, is het de vorige of volgende rekening die wordt uitgeroepen tot winnaar. De winnaar wordt gekozen uitgaande van de maximale waarborg, berekend op de volgende wijze: a – b + c.
  • 4.1.4 Als er meerdere rekeningnummers zijn die samenvallen aan de gegenereerde Porsche-nummer –een 5-cijferige rekening, 5 laatste cijfers van een 6-cijferig account en de laatste 5 cijfers van een 7-cijferig account- dan is de hoofdprijs toegekend aan de houder van een rekening met de maximale storting. De maximum storting wordt bpaald op basis van de volgende formule: A – B + C.

5. Het publiceren van de resultaten

  • 5.1 De residentiële gegevens van de deelnemers worden gepubliceerd.
  • 5.2 De campagneresultaten worden gepubliceerd binnen 10 dagen, wanneer alle onderzoeken zijn afgerond.
  • 5.3 De campagneresultaten en foto’s van de prijsuitreiking zullen worden gepubliceerd op instaforex.com en uitgebracht in een aantal tv-en gedrukte publicaties.

6. Het verkrijgen van de prijs

6.1. Algemene bepalingen

  • 6.1.1 Binnen 20 dagen na de campagne resultaten worden gepubliceerd, worden de winnaar en de organisator de coördinatie van de datum, tijd en plaats van de prijsuitreiking bekendgemaakt aan de telefoon.
  • 6.1.2 Nadat het winnende tradingaccount wordt bepaald, controleert de organisator de informatie over de winnaar en de legitimiteit van zijn deelname aan de campagne op basis van de paragrafen 2.1. - 2.3. hiervan. Als sommige gegevens onjuist zijn of de winnaar had niet het recht om deel te nemen aan de campagne, worden de campagneresultaten bekend ongeldig verklaard.
  • 6.1.3 In het geval dat de prijs verkrijgingsprocedure wordt geschonden door de winnaar (Afwezigheid van ID, het verstrijken van ID geldigheid enz.) behoudt de onganisator zich het recht om de winnaar toe te kennen.

6.2 presentatie van de Porsche Cayenne

  • 6.2.1 De Porsche Cayenne kan worden ontvangen op de zetel van het vennootschap in Kalingrad (De russische federatie) of Moskou (de russische federatie) naar goeddunken van de winnaar.
  • 6.2.2 Het recht van bezit van de Porsche Cayenne wordt overgedragen aan de winnaar pas na het ID op geldigheid wordt gecontroleerd en het applicatiecertificaat wordt ondertekend. Het applicatiecertificaat omvat: Volledige naam, datum, ID-gegevens, telefoonnummer met het land en stad codes. In het geval dat de winnaar deze informatie niet geeft behoudt de organisator zich het recht voor om de winnaar niet te belonen.
  • 6.2.3 In het geval dat de winnaar van de campagne niet in staat is om de prijs in ontvangst te nemen, kan het contract worden gesloten met een andere persoon, op basis van een volmacht ondertekend door de winnaar.
  • 6.2.4 Na de prijsuitreiking neemt de Campagnewinnaar de verantwoordelijkheid van het betalen van belastingen en andere verplichte betalingen door de overheid.
  • 6.2.5 De InstaForex company neemt de verantwoordelijkheid voor aflevering van de auto naar de plaats waar de winnaar woont. Echter neemt de winnaar de verantwoordelijkheid van het betalen van belastingen en douanekosten.
  • 6.2.6 De winnaar heeft het recxht om 200000 USD in zijn account te krijgen in plaats van de auto. Dit account heeft een aantal eigenaardigheden:
   • De eerste storting in bedrag van 200000 USD kan niet worden opgenomen. Maar 50% van de behaalde winst van 200000 USD kan worden opgenomen zonder beperkingen.;
   • het maximum aantal geopende transacties zal niet meer zijn dan 10, en de totale lots niet meer dan 600;
   • De minimumomvang van de transactievolumes is 6 lots.

7. Slotbepalingen

  • 7.1 De organisator neemt beschermende maatregelen van gegevens met betrekking tot de campagne tegen de onbevoegde toegang en is niet verplicht om alle informatie te verstrekken aan een derde partij.
  • 7.2 Het feit van de inschrijving voor de campagne in het geval van een overwinning betekent dat de deelnemer akkoord gaat met:
   • Het interview met inbegrip van radio, televisie en andere massamedia;
   • het gebruik van zijn . har foto door de Organisator voor reclame;
   • Het gebruik van zijn / haar naam door de Organisator voor reclame zonder enige aanvullende betaling;
   • Het auteursrecht van reclamemateriaal die werden gemaakt toepassend van de hierboven genoemde artikelen blijven eigendom van de Organisator.
  • 7.3 Alle geschillen en meningsverschillen die kunnen voorkomen gedurende de campagne en de resultaten worden opgelost door middel van onderhandelingen.
  • 7.4 De inschrijving voor de campagne betekent kennis en overeenstemming met de regels en voorwaarden.
  • 7.5 Als de winnaar weigert aan de regels te houden is zijn deelname onderworpen aan annulering.

8. Taal

  • 8.1. De taal van de huidige regels is Engels.
  • 8.2. Voor het gemak van de Deelnemer kan de organisator de regels beschikbaar stellen in een andere taal dan Engels. De vertaalde versie van de regels is dan van louter informatief karakter.
  • 8.3. In het geval van verschillende lezingen van een vertaalde versie en de regels in het Engels, zijn de regels in het Engels beschouwd als een voorafgaande referentiestandaard.

Homepagina Campagne

Kan u nu niet praten?
Stel uw vraag in de chat.