Aby znaleźć się wśród pretendentów do wygrania w akcji "Gadżety w prezencie od InstaForex", Twoje konto handlowe musi spełniać podstawową zasadę akcji, wyrażoną za pomocą następującego wzoru: А – В + С > 500 USD, gdzie А – kwota zasilenia od 1 stycznia 2014, В – wypłaty od 1 stycznia 2014, С – Wynik handlu (jeśli jest ujemny, nie jest uwzględniany w obliczeniach).

Nie masz konta w InstaForex? Otwórz i zasil konto już teraz!

Contest registration form

In accordance with clause II.5 of the contest rules, it is necessary to specify the full name. In case you have not specified the full name and you are in the list of winners, the Contest and Campaign Administration has the right to disqualify your account and refuse the prize.
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.