empty
 
 

Regulamin konkursu Wyścig FX-1

I. Postanowienia ogólne

 • 1. Nazwa konkursu - Wyścig FX-1 (dalej - Konkurs).

  2. Konkurs jest organizowany przez spółkę InstaFintech (dalej - Organizator).

  3. Konkurs jest jednodniowy i odbywa się co tydzień w piątek od godziny 00:00 do 23:59.

  4. Fundusz nagród każdego cotygodniowego konkursu wynosi 1500 USD i jest rozdzielany między zwycięzców w następujący sposób:

  • - 1 nagroda – 500 USD;
   - 2 nagroda – 400 USD;
   - 3 nagroda – 300 USD;
   - 4 nagroda – 200 USD;
   - 5 nagroda – 100 USD.
   Tych środków nie można wypłacić, ale każdy zysk z nich otrzymany może zostać wypłacony bez ograniczeń.

  5. Rejestracja w następnym cotygodniowym konkursie odbywa się przez cały tydzień i kończy 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

II. Uczestnicy

 • 1. Każdy posiadacz konta handlowego w InstaForex może co tydzień uczestniczyć w Konkursie (dalej - Uczestnik).

  2. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.

  3. Każdy uczestnik musi zarejestrować się na stronie internetowej InstaForex.

  4. Aby wziąć udział w każdym cotygodniowym konkursie, Uczestnik otwiera oddzielne konto DEMO.

  5. Uczestnik zgadza się z koniecznością podania podczas rejestracji prawdziwych danych, pełnego imienia i nazwiska zgodnych z dokumentem tożsamości oraz aktualnego adresu e-mail.

  6. Jeśli okaże się, że handel jest prowadzony na dwóch lub więcej kontach z tego samego adresu IP, administracja ma prawo do dyskwalifikacji właściciela(ów) tych kont, dlatego zdecydowanie nie zalecamy korzystania z modemów GPRS i 3G.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnikowi bez wyjaśnienia przyczyn i zdyskwalifikowania Uczestnika w trakcie lub po zakończeniu Konkursu, wyjaśniając przyczyny. Przyczyną dyskwalifikacji może być otwarcie na różnych kontach przeciwległych transakcji o dużym wolumenie w przybliżeniu w tym samym czasie dla tych samych par, a także wykorzystanie zakłóceń w przepływie notowań w celu uzyskania gwarantowanego zysku.

  8. Rejestrując się w Konkursie, Uczestnik akceptuje wszelkie ograniczenia i zasady obowiązujące w Konkursie.

  9. W konkursie nie mogą brać udziału bliscy krewni. Jeśli jakiekolwiek dane rejestracyjne konta Uczestnika pokrywają się z danymi rejestracyjnymi innego Uczestnika, Spółka ma prawo do zakwalifikowania tej zbieżności jako podstawy do dyskwalifikacji.

III. Warunki handlowe

 • 1. Po zarejestrowaniu się w Konkursie uczestnik otrzymuje konto DEMO.

  2. Początkowy depozyt wynosi 40 000 USD dla wszystkich uczestników i nie można go zmienić.

  3. Dźwignia 1:500.

  4. Wszystkie zlecenia handlowe otwierane po cenach nierynkowych podlegają anulowaniu. Również administracja konkursu zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania konta, jeśli wykryje transakcje po cenach nierynkowych.

  5. Uczestnicy mogą korzystać z doradców handlowych i dowolnych strategii handlowych bez żadnych ograniczeń.

  6. Do realizacji operacji handlowych dostępne są tylko główne pary walutowe i pary kursów krzyżowych.

  7. Minimalny rozmiar transakcji to 0,01 lota, maksymalny to 10 lot.

  8. Uczestnik może zmienić swoje konto handlowe na Swap-Free, kontaktując się z pomocą techniczną.

  9. Maksymalna liczba jednocześnie otwartych transakcji, w tym zleceń oczekujących, wynosi 7.

  10. Poziom Stop Out jest równy 10%.

  11. Wszystkie pozostałe warunki handlowe obowiązujące dla kont konkursowych są takie same, jak warunki handlowe dla rzeczywistych kont handlowych w InstaForex.

IV. Publikacja wyników

 • 1. Podczas całego Konkursu poziom środków na kontach Uczestników jest dostępny publicznie do wglądu na stronie internetowej firmy.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji historii kont uczestników po zakończeniu konkursu.

  3. Mogą zostać opublikowane statystyki krajów i regionów, z których rejestrowane były konta konkursowe Uczestników.

  4. Wyniki Konkursu są publikowane w ciągu 14 dni od zakończenia akcji i po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kontroli.

V. Określenie zwycięzców

 • 1. Zamknięcie transakcji Uczestników następuje automatycznie po aktualnych cenach w ciągu pierwszych 10 minut po zakończeniu Konkursu. Jednocześnie uczestnicy przyznają, że ceny zamknięcia pozycji mogą się różnić z powodu różnicy w czasie zamknięcia o kilka minut. Naliczone swapy są również brane pod uwagę przy ustalaniu zwycięzców.

  2. Właściciele największych depozytów zostaną zwycięzcami.

  3. Jeśli dwóch Uczestników po podsumowaniu wyników konkursu ma taki sam rozmiar depozytu, decyzja o przydzieleniu miejsc pomiędzy dwoma Uczestnikami należy do Organizatora.

  4. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich pełnego imienia i nazwiska.

  5. Jeden i ten sam Uczestnik nie może otrzymać nagrody dwa razy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Jeśli Uczestnik wygra więcej niż raz w ciągu miesiąca, zostanie wyeliminowany z liczby zwycięzców, a ranking zostanie przesunięta w dół, zaczynając od jego miejsca.

  6. Aby otrzymać nagrodę każdy zwycięzca, musi spełnić następujący warunek: co najmniej 5% całkowitego zysku powinno być otrzymane z wyniku handlu dla każdej z par GBPUSD i GBPJPY.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnikowi bez wyjaśnienia przyczyn i zdyskwalifikowania Uczestnika w procesie lub na końcu Konkursu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów na to, że Uczestnik próbował dokonać oszustwa dotyczącego nagrody.

  8. Firma zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w przypadku, gdy na jednym lub kilku kontach klienta są naliczone nagrody pieniężne.

VI. Otrzymanie nagrody

 • 1. Zwycięzcy powinni otworzyć i zweryfikować konta w ciągu 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu.

  2. Nagroda pieniężna zostanie zaksięgowana na zweryfikowanym rzeczywistym koncie handlowym, które otworzył klient.

  3. Zwycięzca zgadza się, że wszelkie działania na prawdziwym koncie handlowym otwartym przez administrację konkursu lub przez samego zwycięzcę są uznawane za wykonane przez niego i są regulowane zgodnie z umowami i zasadami obowiązującymi w Grupie Kapitałowej InstaFintech.

  4. Nie można wypłacić żadnej z otrzymanych nagród, ale zdobyty dzięki nimi zysk można wypłacić.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do uznania wcześniej wydanej nagrody za nieważną i podlegającą unieważnieniu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów prób podjęcia przez Uczestnika wszelkich oszustw mających na celu nielegalne wykorzystanie środków z funduszu konkursowego.

  6. Środki są automatycznie pobierane z konta handlowego po złożeniu wniosku o wypłatę środków. Sprawdzenie salda konta handlowego i dostępnych środków (free margin) na zgodność z wnioskiem o wypłatę środków dokonuje się bezpośrednio podczas rozpatrywania wniosku przez specjalistów z działu finansów. W przypadku niezgodności żądane środki są zwracane na konto handlowe.

  7. Zwycięzca zgadza się, że w przypadku wypłaty środków przyznana nagroda zostanie anulowana w całości.

VII. Język Regulaminu Akcji.

 • 1. Głównym językiem warunków jest angielski.

  2. Dla wygody klientów firma może udostępnić tłumaczenie warunków Akcji na inne języki. To tłumaczenie służy wyłącznie do celów informacyjnych.

  3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją niniejszych warunków Akcji a ich tłumaczeniem, wersja angielska jest uważana za priorytet.

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.