empty
 
 
Pytania dotyczące systemu PAMM

Do you have any questions?

We have the answers. We created this section with the most frequently asked questions about the affiliate program, trading conditions, the PAMM system, registration, verification, and other issues.
Pytania dotyczące systemu PAMM
Co to jest PAMM- kontaktowe informacje, które wypełniane są po wniosku o uczestnictwo w PAMM systemie i dla czego jest ona potrzebna?

Te informacje zostaną ujawnione twoim kontrahentom operacji inwestowania. Jeśli inwestujesz pieniądze albo ktoś inwestuje w twoje konto, automatycznie otrzymujesz kontaktowe informacje drugiej strony i odwrotnie. Pozwala to zapewnić komunikację między uczestnikami operacji inwestowania, ponieważ spółka służy tylko pośrednikiem w części technicznej, zapewniając zwrot środków i procentów tradera, ale nie mając wpływu na inne rodzaje współdziałania Tradera a Inwestora.


Jaką powinna być waluta rachunku, aby brać udział w PAMM?

Obecnie w PAMM- systemie mogą być zarejestrowane tylko dolarowe rachunki w spółce Instaforex. Jeżeli nie masz dolarowego rachunku, możesz otworzyć jego w reżimie czasu rzeczywistego na stronie internetowej spółki.


Jestem PAMM inwestorem, zaakceptowałem wniosek na inwestowanie. Co oznacza status wniosku "czeka synchronizacji"?

Status wniosku "czeka synchronizacji" oznacza, że twója inwestycja będzie zaliczona w najbliższym czasie. Czas zaliczenia inwestycji jest utrwalony i ma miejsce średnio raz na godzinę.


Jestem PAMM traderem, dlaczego mój bilans nie wzrosł po przyjęciu nowej inwestycji?

Od razu po naciśnięciu przycisku "Przyjąć inwestycję" status inwestycji zmienia się na "Czeka synchronizacji", to znacza trzeba poczekać przez pewny czas, aż inwestycja będzie zaliczona na rachunek. W przypadku obecności innych oczekujących synchronizacji inwestycji one będą zaliczone na rachunek jednocześnie.


Jakie gwarancje tego, że PAMM-trader nie straci moje pieniądze?

System PAMM-kont od spółki Instaforex nie daje gwarancji dochodowości handlu kierujących traderów. On jest przeznaczony dla technicznej strony współdziałania traderów i inwestorów, która obejmuje automatyczny monitoring rachunków PAMM-traderów, odbiór i zwrot środków w sposób całkowicie zautomatyzowany. W ten sposób system zapewnia ochronę twoich środków od tego, że one będą pobrane przez PAMM-tradera. Dodatkowo system gwarantuje, że możesz uzyskać swoje koszty z rachunku PAMM-tradera na pierwsze żądanie w ciągu 30-60 minut po dokonaniu wniosku (w zależności od tego, w jakim momencie między synchronizacjami zwrotu środków wnioskujesz o powrót środków).


Czy może PAMM-trader pobrać moje zainwestowane środki?

System PAMM rachunków od spółki Instaforex broni inwestorów przez ryzykiem pobierania ich środków przez PAMM-tradera. PAMM-trader może pobrać tylko część swojego udziału w PAMM-koncie, która nie uczestniczy w transakcjach.


Czy może być tak, że wniosek inwestora o powrót swoich środków spowoduje natychmiastowy stop-aut na rachunku PAMM-tradera?

Jeśli udział inwestorów na rachunku wynosi ponad 90%, a ich liczba jest niewielka lub nawet równa się jednemu, wtedy takie ryzyko istnieje. Jednak PAMM-system pozwala podjąć środki w zarządzanie od setek PAMM-inwestorów, co oznacza możliwość posiadania na jednym rachunku udziałów od setek inwestorów, możliwość jednorazowej pobierania środków którymi bardzo niska i jest odwrotnie proporcjonalna do liczby przyciąganych inwestorów.


Czy można zarejestrować partnerski rachunek w PAMM systemie?

Partnerskie rachunki można rejestrować w PAMM-systemie jako PAMM-partnerów a inwestorów. W celu rejestracji w PAMM-systemie jako Kierującego tradera, partnerowi należy założyć rachunek handlowy w spółce.


Gdzie mogę obejrzeć aktualny dochód, który mogę odebrać z rachunku PAMM-tradera?

W osobistym gabinecie należy wybrać w głównym menu "PAMM-system", potem na stronie, która otworzyła się, przejść po linku "Moje inwestycje". Jednak dla inwestora jest możliwe pobieranie tylko całej inwestycji. Jeśli zamierzasz pobierać środki z rachunku PAMM-tradera częściami, należy zrobić na jego konto kilka inwestycji mniejszej wielkości. To pozwoli pobierać każdą inwestycję oddzielnie.


Czy jest bezpłatna usługa zawiadomienia PAMM-tradera o nowych inwestycjach po SMS?

Tak, ta usługa jest bezpłatna, lecz na jeden rachunek może być wysłano łącznie nie więcej 10 sms w ciągu doby.


Czy może PAMM-inwestor być również posiadaczem partnerskiego rachunku, przez który jest otwarty rachunek PAMM-tradera?

Obecnie nie ma żadnych ograniczeń dla uzyskania prowizji z PAMM-kont. Jednak takie rachunki ulegają ogólnym regułom partnerskiego programu Instaforex.


Jestem PAMM-traderem, czy mogę zmienić wysokość prowizji, którą pobieram z dochodu za kierowanie zainwestowanymi środkami?

Prowizja ustala się tobą podczas rejestracji rachunku w PAMM-systemie, również wysokość prowizji może być zmieniona w dowolnym czasie w PAMM-gabinecie, jednak zmiany nie dotkną czynnych inwestycji i będą stosowane tylko dla nowych inwestycji. Oprócz tego możesz skorystać z opcji tworzenia kilku odmiennych warunków inwestowania i wielkości prowizji, w ten sposób, PAMM-inwestorowi będzie dostępne na wybór jednocześnie do 5 różnych warunków inwestowania.


Jestem PAMM-inwestorem, wysłałem wniosek o inwestowanie. PAMM-trader nie akceptuje go, ale i nie odmawia. Jaki jest termin ważności wniosku i kiedy kwota inwestycji wróci na mój rachunek handlowy?

Jeśli PAMM- trader nie zaakceptuje wniosek w ciągu 72 godzin (3 doby), on automatycznie wróci na rachunek handlowy PAMM-inwestora. Również ty jako PAMM - inwestor możesz anulować inwestycję przed terminem, jeśli ona jeszcze nie została zaakceptowana przez PAMM- tradera.


Czy można pobrać dochód z inwestycji nie odwołując tę inwestycję?

Tak, można. Dla powrotu części profitu trzeba skorystać z opcji "Rollover", która jest dostępna w rozdziale inwestycji PAMM - gabinetu. Ta opcja jest aktywna pod warunkiem obecności dochodu w inwestycji, skorystać z niej może PAMM- trader, jak i PAMM - inwestor.


Co to jest Rollover (refinansowanie) w PAMM-systemie Instaforex?

Rolloverem nazywa się operacja pobierania dochodu z inwestycji bez odwołania tej inwestycji. W rollover również odbywa się podział dochodu między PAMM- inwestorem i PAMM- traderem zgodnie z określonym procentowym stosunkiem podziału zysku.


Czy PAMM trader może wyłączyć usługę PAMM (anulować swój udział w monitorowaniu)?

W gabinecie osobistym można aktywować funkcję "Ukryj konto w monitoringu", która pozwala na usunięcie konta z monitoringu. Jeśli chcesz zarejestrować się w systemie PAMM w innej roli (na przykład nie inwestor PAMM, ale trader PAMM lub odwrotnie), wystarczy otworzyć nowe konto handlowe. W InstaForex nie ma ograniczeń co do liczby otwartych kont handlowych.


Can I invest a bonus in a PAMM trader account?

No, you cannot invest bonus funds in PAMM.


Jakie osobiste dane inwestora są dostępne PAMM-traderowi?

PAMM-traderowi dostępny jest numer rachunku inwestora, a także jego telefon i e - mail, które ten wskazał podczas rejestracji w PAMM - systemie.


Jakie osobiste dane tradera są dostępne PAMM-inwestorowi?

PAMM-inwestor widzi w monitoringu numer rachunku PAMM-tradera, imię jego projektu, ICQ i Yahoo adres (zawsze), a także imię i e-mail tradera, jeśli on pozwolił ich pokazywać. Jest możliwe odzwierciedlenie dodatkowej informacji o inwestowaniu.


Czy może być otrzymany bonus na rachunek PAMM-tradera?

No, a PAMM trader can't get a bonus.


Czy może rachunek, na który już był otrzymany bonus, rejestrować się jak rachunek PAMM-tradera? I co będzie z bonusem?

Rachunek z bonusem może być zarejestrowany jak rachunek PAMM-tradera. Bonus skasowany nie będzie, a będzie traktowany jak środki PAMM-tradera.


Jeśli inwestor przelewa środki na swój rachunek, otrzymuje bonus, a potem inwestuje koszty na konta traderów, czy kasuje się bonus?

The Welcome bonus can't be invested.


Gdzie inwestor może dowiedzić się o wysokości prowizji, co pobiera się z dochodu ustalonego przez tradera?

W tablicy monitoringu. Jeśli inwestycja już jest zrobiona, to można zobaczyć to również w rozdziale "Moje inwestycje".


Po jakim czasie pieniądze przekazane przez posiadacza konta pojawiają się w monitoringu kont PAMM?

Średnio w ciągu 1 godziny na wykresie, w ciągu 5-10 minut w monitoringu.


Czy otrzymuje partner wynagrodzenie za handel przez załączonego nim klienta, który został PAMM-traderem?

Tak, otrzymuje w zwyczajnym trybie.


Jak dzieli się strata między traderem i inwestorem? Według ich udziałów w handlu czy odpowiednio do podziału dochodu?

Strata dzieli się proporcjonalnie udziałom inwestorów i tradera w rachunku. Procent od dochodu pobierany traderem za kierowanie środkami tu nie uwzględnia się.


Czy statystyka rentowności PAMM-projektu, pokazana na widżecie, może nie zgadzać się z danymi w monitoringu?

Klientom spółki Instaforex są dostępne kilku rodzajów widżetów, w tym widżety, które odzwierciedlają statystyki dochodowości PAMM-projektów po bilansie i po środkach, podczas gdy w monitoringu dla standaryzacji danych odzwierciedlają się tylko statystyki po środkach.


Jak często aktualizowane są dane w widżetach PAMM-projektów?

Dane w widżetach PAMM-projektów są buforowane raz na godzinę, w związku z czym jest możliwe jest niewielkie opóźnienie od danych przedstawionych w monitoringu.


Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.
Oddzwonienie