empty
 
 
UE potrzebuje 750 miliardów euro na pokonanie skutków pandemii

UE potrzebuje 750 miliardów euro na pokonanie skutków pandemii

Według Komisji Europejskiej kraje UE są gotowe w ciągu najbliższych pięciu lat do emisji obligacji rządowych i papierów wartościowych na rynku kapitałowym. Inicjatywa ta zostanie wdrożona, gdy tylko posłowie do Parlamentu Europejskiego ratyfikują odpowiednią ustawę. Komisja Europejska planuje pożyczać około 150 miliardów euro rocznie na sfinansowanie funduszu naprawczego bloku, mającego na celu wsparcie gospodarki dotkniętej kryzysem COVID-19. Jak podaje Reuters powołując się na dokument Komisji Europejskiej, uczyni to Komisję Europejską największym emitentem obligacji denominowanych w euro. Plan zaproponowany przez Komisję Europejską zakłada emisję obligacji i papierów wartościowych do 2026 roku. Spłata pożyczki ma pochodzić z budżetu UE. Całkowita kwota unijnego funduszu naprawczego wynosi 750 miliardów euro. Fundusze mają wesprzeć państwa członkowskie, które najbardziej ucierpiały na skutek kryzysu związanego z koronawirusem, w radzeniu sobie z ekonomicznymi skutkami pandemii. Do takich krajów należą w szczególności Włochy i Hiszpania. Pożyczka rozpocznie się zaraz po ratyfikacji ustawy przez wszystkie 27 parlamentów narodowych UE. Wcześniej niemiecki parlament, jak i głowa państwa poparli plan Komisji Europejskiej odnośnie pożyczenia środków na sfinansowanie planu naprawczego UE. Inicjatywa ta jednak spotkała się z oporem ze strony niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który zablokował prezydentowi kraju ratyfikację takiego funduszu.

Wróć

Zobacz również

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.