empty
 
 
OECD: bogate kraje w obliczu długotrwałego bezrobocia

OECD: bogate kraje w obliczu długotrwałego bezrobocia

Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju kraje zamożne mogą stanąć w obliczu zagrożenia wzrostem stopy długotrwałego bezrobocia w czasie kryzysu związanego z koronawirusem.

Podczas pandemii COVID-19 w 38 krajach świata utracono aż 22 miliony miejsc pracy, podaje OECD w raporcie. Tylko 8 milionów z nich aktywnie poszukuje nowych źródeł dochodów. Najbardziej dotknięci kryzysem koronawirusa okazali się pracownicy o niskich kwalifikacjach, gdyż nie mogą oni ubiegać się wysoko płatne stanowiska.

Obecnie brakuje personelu w służbie zdrowia oraz branżach związanych z zieloną energią.

Młodym ludziom również trudno znaleźć godną pracę. W krajach OECD liczba młodych ludzi niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się przekroczyła 3 miliony.

Organizacja oszacowała, że ogólne zatrudnienie w krajach członkowskich powróci do poziomu sprzed pandemii do połowy 2023 r., a w krajach UE - w 2022 r.

Wróć

Zobacz również

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.