empty
 
 
Stany Zjednoczone i Niemcy łączą siły, aby zapewnić globalny dobrobyt i bezpieczeństwo

Stany Zjednoczone i Niemcy łączą siły, aby zapewnić globalny dobrobyt i bezpieczeństwo

21 lipca prezydent USA Joe Biden i kanclerz Niemiec Angela Merkel podpisali rzekomo Deklarację Waszyngtońską, potwierdzając w ten sposób zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Niemiec w ścisłą dwustronną współpracę w promowaniu pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu na całym świecie.

Dokument stwierdza, że obopólnie korzystne relacje obu krajów opierają się na demokratycznych zasadach i wartościach, które są egzekwowane przez odpowiednie instytucje.

"Wszystkie narody na całym świecie muszą mieć swobodę decydowania o swojej politycznej przyszłości bez ingerencji z zewnątrz, przymusu lub dominacji sił zewnętrznych" - uważają przedstawiciele USA i Niemiec.

Oba państwa opowiadają się za "zjednoczoną, wolną i pokojową" Europą oraz podzielają przekonanie, że NATO jest ważnym narzędziem polityki bezpieczeństwa. Są gotowi rozwijać istniejące sojusze i partnerstwa. Ponadto w deklaracji zwraca się szczególną uwagę na wspieranie powstających technologii, które zapewniają wolność polityczną i gospodarczą.

Jednocześnie Stany Zjednoczone i Niemcy zawarły porozumienia klimatyczno-energetyczne, które powinny przyczynić się do realizacji celów redukcji emisji.

Wróć

Zobacz również

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.