empty
 
 
McKinsey ujawnia globalny raport bilansowy

McKinsey ujawnia globalny raport bilansowy

Niedawno firma McKinsey opublikowała raport o światowym bogactwie netto. Według raportu MGI The Rise and Rise of the Global Balance Sheet światowe bogactwo wzrosło znacznie w ciągu ostatnich dwóch dekad, ale nigdzie nie tak bardzo jak w Chinach, gdzie wartość netto jesr najwyższa spośród 10 krajów. Trudno się temu dziwić, ponieważ od początku XXI wieku Chiny bogacą się szybciej niż jakiekolwiek inne państwo na świecie.

Eksperci McKinsey przeprowadzili dokładną analizę wszystkich aktywów finansowych będących w posiadaniu ludności i przedsiębiorstw w dziesięciu największych krajach. "Widzimy, że rzeczowe aktywa trwałe i wartość netto, aktywa finansowe gospodarstw domowych, firm i rządów oraz aktywa i zobowiązania finansowe instytucji finansowych potroiły się od 2000 r. do około 500 bilionów dolarów, czyli około sześciokrotnie w odniesieniu do światowego PKB". Całkowite bogactwo światowe wzrosło ze 156 bilionów dolarów z 2000 r. do 514 bilionów dolarów, a Chiny stały się tu niekwestionowanym liderem. Kraj odpowiada za jedną trzecią tego wzrostu. W przeliczeniu na mieszkańca wartość netto Chin wzrosła z 7 bilionów do 120 bilionów dolarów. W Stanach Zjednoczonych liczba ta podwoiła się do 90 bilionów dolarów. W obu gospodarkach ponad dwie trzecie aktywów należy do 10% ludności, a różnica jest coraz bardziej widoczna.

Co ważne, nieruchomości odgrywają ważną rolę w globalnym bogactwie. "W 10 badanych krajach wyceny nieruchomości wzrosły średnio ponad trzykrotnie" — czytamy w raporcie. Stąd 68% całkowitej wartości wszystkich aktywów na całym świecie to nieruchomości. Według analityków McKinsey, całkowita wartość globalnych aktywów wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dekad po skoku cen nieruchomości spowodowanym niższymi stopami procentowymi. Jak wynika z badania, nieruchomości drożeją szybciej od wzrostu dochodów. Oznacza to, że maleje liczba osób, których stać na dom. Ponadto szybki wzrost cen nieruchomości zwiększa ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego wywołanego bańką mieszkaniową, podobnego do tego, który miał miejsce w USA w 2008 r.

Wróć

Zobacz również

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.