empty
 
 

Wzór na obliczanie

Aroon Up = ((N okresów - N okresów z największym maksimum) / N okresów) * 100

Aroon Down = ((N okresów - N okresów z najmniejszym minimum) / N okresów) * 100

Stosowanie w handlu

Klasyczne metody stosowania wskaźnika Aroon, stosowane do runku funduszy a towarowo-surowcowego rynku, nie spełniają warunków współczesnego runku walutowego.

W związku z tym należy dokonywać bardziej precyzyjnego wyboru sygnałów wskaźnika, aby znaleźć się na właściwej stronie rynku i nie trafić do "kontr - trendowej pułapki".

Głównym sygnałem wskaźnika jest przecięcie linią Aroon Up(zaznaczona na niebiesko na wykresie) linii Aroon Down(zaznaczona na czerwono). Jeśli linia Aroon Up przebija linię Aroon Down od dołu do góry, mówi to o początku formowania się średnioterminowego trendu wschodzącego. Wyjście z kupn na podstawie tego sygnału należy wykonywać, kiedy linia Aroon Up przetnie Aroon Down z góry na dół.

Równoznaczne temu, przecięcie linią Aroon Up linii Aroon Down z góry na dół mówi o możliwości rozwoju spadkowego ruchu cenowego, wskutek czego należy podejmować decyzję o sprzedażach aktywu. Wyjście według wskaźnika można spełniać przy odwrotnym przecięciu linii sygnałowych.

Jeśli sygnał formuje się w obszarach powyżej 40 i poniżej - 40 procent, które można nazwać ekstremalnymi punktami (ale nie punktami wykupienia/wyprzedania), to zwiększa wartość sygnału, i, w wyniku, cena może silniej reagować na możliwości swojego późniejszego rozwoju.

Jeszcze jednym ważnym sygnalnym czynnikiem jest rozbieżność w ruchu ceny i linii Aroon Up.

Jeśli linia wskaźnika Aroon Up rośnie, a cena spada, to w najbliższym czasie można oczekiwać zmiany orientacji cenowej z zstępującą na wschodzącą(sygnał dywergencji).

Jeśli linia wskaźnika Aroon Up spada, podczas gdy cena formuje ruch w górę, to mówi o możliwości zmiany kierunku ruchu na zstępujący.

Wskaźnik Aroon

Parametry wskaźnika InstaForex Aroon

Aroon_Period = 9

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.