Facebook
 
 

Wzór obliczeniowy

KPO = RWI(high) - RWI(low), gdzie


RWI(high) = (High[0]-Low[n])/ATR*sqrt(n),

RWI(low) = (High[n]-Low[0])/ATR*sqrt(n).

Zastosowanie w handlu

Wskaźnik IFX_KasePeakOscillator jest oscylatorem, który oprócz standardowego histogramu zawiera również linię wskazującą minima i maksima histogramu w odniesieniu do minimów i maksimów ceny. Linia ta ma kluczowe znaczenie w przypadku handlu przeciwko rozwijającemu się trendowi.

Zmiana koloru wskaźnika jest sygnałem do wejścia na rynek.

Jeśli na rynku występuje ogólny trend wzrostowy, a wskaźnik IFX_KasePeakOscillator zmienił kolor z czerwonego na niebieski, należy kupić aktyw, ponieważ w przyszłości cena może wzrosnąć w ramach ogólnego trendu wzrostowego.

Jeśli na rynku występuje ogólny trend spadkowy, a wskaźnik IFX_KasePeakOscillator zmienił kolor z niebieskiego na czerwony, należy sprzedać aktyw, ponieważ w przyszłości cena może spaść w ramach ogólnego trendu spadkowego.

W przypadku, gdy histogram osiągnie linię sygnałową "szczytów", należy przygotować się na odwrócenie cen, ponieważ osiągnęły one średnioterminowe maksimum lub minimum.

Jeśli histogram wskaźnika przekroczył linię zerową od dołu do góry, oznacza to zmianę w ogólnym ruchu cen ze zniżkowego na zwyżkowy i należy otworzyć pozycję kupna. W przypadku przekroczenia linii zerowej z histogramem od góry do dołu konieczne jest przejście do sprzedaży, ponieważ w tym przypadku następuje zmiana trendu z rosnącego na malejący.

Maksima i minima histogramu można wykorzystać do wyszukiwania klasycznych sygnałów rozbieżności i zbieżności.

Wskaźnik IFX_KasePeakOscillator

Parametry wskaźnika IFX_KasePeakOscillator

KPeriod = 30

CalsBars = 1000

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.