Facebook
 
 

Formuła kalkulacji

TRIX = K%(EMAn (EMAn (EMAn))), gdzie


K% jest brany w stosunku do okresu poprzedniego

Zastosowanie w handlu

Wskaźnik TRIX – jest narzędziem, które pokazuje procentową zmianę w potrójnej EMA ceny zamknięcia.

Biorąc pod uwagę, że wskaźnik mierzy stopień zmiany ceny zamknięcia, dla której jest obliczany, wzrost linii wskaźnika świadczy o możliwości stałego wzrostu. Podobnie, spadek znaczenia wskaźników świadczy o ujemnych ruchach cenowych. Dlatego przecinanie wskaźnikiem linii zerowej od góry lub od dołu oznacza, że cena będzie w stanie kontynuować ruch cenowy w kierunku przecinania poziomu «0».

Korzystając ze wskaźnika TRIX, warto również zwrócić uwagę na zachowanie linii sygnałowej w stosunku do linii głównej wskaźnika. Sygnał kupna się pojawia, gdy wskaźnik TRIX przecina linię sygnału od dołu do góry, z kolei sygnał sprzedaży się pojawia, gdy wskaźnik przecina linię sygnału od góry.

Wskaźnik ten należy do klasy impulsowej, więc optymalnym warunkiem do jego zastosowania jest wyraźny ruch trendu, ponieważ znaczna liczba fałszywych sygnałów może się pojawić w czasie okresu nieaktywności na rynku.

Testowanie tego wskaźnika w celu dalszego zastosowania na podstawie mechanicznego systemu handlu sugeruje, że najbardziej opłacalnym sygnałem jest przecinanie linii sygnału wskaźnikiem. Wskaźnik przecinania poziomu zerowego można uznać za szansę kontynuacji dalszych zmian cenowych, lecz nie uznaje się za sygnał do otwarcia pozycji w kierunku przecięcia poziomu zerowego.

Wskaźnik TRIX

Parametry wskaźnika InstaForex TRIX

TRIX_period = 13

Signal + period = 8

Count_bars = 1500

Pobierz


Back to the list
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.