Facebook
 
 

Wskaźnik ADX: opis, konfiguracja i zastosowanie

Wskaźnik techniczny średniego indeksu ruchu kierunkowego (Average Directional Movement Index, ADX) działa z wyprzedzeniem i pokazuje siłę trendu przed rozpoczęciem dynamiki cen, to znaczy pozwala zrozumieć, czy trend będzie się utrzymywał, czy będzie stopniowo słabnąć. Twórcą tego wskaźnika jest Wells Wilder, który szczegółowo opisał ADX w książce "New Concepts in Technical Trading Systems".

Wskaźnik ADX został wyprowadzony z dwóch innych wskaźników ruchu kierunkowego - 14-okresowego Positive Directional Indicator (+ DI) i 14-okresowego Negative Directional Indicator (-DI). Na wykresie podstawową linię wskaźnika ADX można obserwować w połączeniu z krzywymi +DI i -DI. Wskaźnik jest budują trzy linie, które odzwierciedlają kierunek i siłę trendu:

  • linia +DI wskazuje na wzrost ceny notowania;
  • linia –DI wskazuje na spadek ceny notowania;
  • linia ADX – pokazuje aktualną sytuację na rynku (trend lub flat).

Wskaźnik ADX jest wbudowany we wszystkie terminale transakcyjne MetaTrader.

Jeśli linia + DI wzrośnie powyżej -DI, to jest to sygnał kupna, jeśli +DI spadnie poniżej -DI - sygnał sprzedaży.

Dwie dodatkowe linie wskaźnika ADX również określają trend byczy i niedźwiedzi. Jeśli linia +DI znajduje się powyżej innych linii, jest to byczy trend, jeśli wyżej wzrosła linia -DI, jest to trend niedźwiedzi. Przecięcie tych linii wskazuje na zmianę trendu.

Aby wyeliminować fałszywe sygnały i zmniejszyć liczbę zawieranych transakcji, Wilder zasugerował także użycie "reguły punktu ekstremalnego", zgodnie z którą w momencie przecięcia linii + DI i -DI konieczne jest zaznaczenie punktu ekstremalnego. W przypadku jeśli +DI wzrośnie ponad -DI, tym punktem jest maksymalna cena dla dnia przecięcia. Jeśli +DI spadnie poniżej -DI, ten punkt oznacza minimalną cenę dnia przecięcia.

Następnie punkt ekstremalny jest traktowany jako poziom wejścia na rynek. Na przykład po tym, jak linia +DI wzrośnie powyżej -DI, należy poczekać, aż cena wzrośnie powyżej punku ekstremalnego, i tylko po tym kupować. Jeśli cenie nie uda się pokonać punku ekstremalnego, należy utrzymać pozycję krótką.

Wskaźnik ADX – najlepszy wskaźnik kierunkowego ruchu na rynku. Dlatego zaleca się wykorzystanie go jako oszacowania siły obecnego trendu.

wskaźnik adx opis

Wzór

ADX = SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N

Gdzie:

N - liczba okresów wykorzystanych do obliczenia.

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.