empty
 
 

Ichimoku Kinko Hyo indicator formula and settings: opis, konfiguracja i zastosowanie

Techniczny wskaźnik Ichimoku Kinko Hyo – jest to kolejny po trendzie wskaźnik, który rozpoznaje poziomy oporu i wsparcia oraz wysyła sygnały kupna lub sprzedaży w sposób podobny do średnich ruchomych. W ten sposób wskaźnik Ichimoku tworzy szersze obszary na poziomie oporu i wsparcia, zmniejszając ryzyko fałszywych sygnałów. Handel na Ishimoku działa najlepiej na wykresach tygodniowych i dziennych.

Korzystając ze wskaźnika Ichimoku, możesz dowiedzieć się wiele na temat istniejącego trendu, jego kierunku, pozycjach oporu i wsparcia. Przy określaniu wymiaru parametrów stosowane są cztery przedziały czasowe o różnych długościach, na których oparte są wartości poszczególnych linii.

Wskaźnik składa się z czterech głównych linii.:

Tenkan-sen, lub "linia zwrotna", która jest równa sumie pozycji maksymalnej i minimalnej dla ostatnich 9 okresów podzielonych przez 2. Ta linia pokazuje średnią wartość ceny za pierwszy okres.

Kijun-sen, lub "linia standardowa", która jest równa sumie pozycji maksymalnej i minimalnej podzielonej przez 2 w ciągu ostatnich 26 okresów. Określa średnią wartość ceny za drugi okres.

Senkou Span A, lub "pierwsza linia prowadząca" — jest to suma wartości linii standardowej i zwrotnej, podzielona przez 2 i przesunięta o 26 okresów do przodu od bieżącej chwili. Pokazuje środkowy punkt odległości między poprzednimi dwiema liniami, przesunięty do przodu o wartość drugiego przedziału czasu.

Senkou Span B, lub "druga linia prowadząca" — jest to suma pozycji maksymalnej i minimalnej podzielona przez 2 w ciągu 52 ostatnich okresów i przesunięta do przodu o 26 okresów od bieżącej chwili. Określa średnią wartość ceny za trzeci interwał czasu, przesuniętą do przodu o wartość drugiego przedziału czasu.

Oprócz czterech głównych linii, istnieje piąta linia w strategii Ichimoku, "linia opóźniona" lub Chinkou Span. Pokazuje cenę zamknięcia aktualnej świecy, przesuniętą wstecz o wartość drugiego interwału czasowego.

Dodatkowy obszar utworzony między liniami Senkou nazywa się "chmurą" i jest zaznaczony innym kolorem na wykresie. Obszar ten określa poziomy wsparcia i oporu, a także pozwala wziąć pod uwagę zmienność instrumentów handlowych na rynku walutowym. Chmura Ichimoku pozwala również określić kierunek rynku jako całości. Znajdowanie się notowania powyżej chmury wskazuje trend wzrostowy, poniżej chmury - trend spadkowy.

Jeśli cena znajduje się powyżej chmury, jej górna linia tworzy pierwszy poziom wsparcia, a druga - drugi poziom wsparcia. Jeśli cena jest pod chmurą, dolna linia tworzy pierwszy poziom oporu, a górny - drugi poziom. Jeśli linia Chinkou Span przecina wykres cen od dołu do góry, należy kupować, jeśli od góry do dołu - sprzedać.

Kijun-sen służy jako wskaźnik dynamiki rynku. Jeśli cena jest wyższa niż standardowa, ceny prawdopodobnie będą nadal rosły. Jeśli cena przekracza tę linię, warto poczekać na odwrócenie trendu.

Linia ta jest również używana jako sygnał. Jeśli Tenkan-sen przecina Kijun-sen od dołu do góry - sygnał kupna, od góry do dołu - sygnał sprzedaży.

Jeśli Tenkan-sen rośnie lub spada - trend istnieje. Gdy idzie poziomo - rynek wszedł do kanału.

Aby użyć wskaźnika handlu Ichimoku, należy go pobrać i zainstalować w terminalu transakcyjnym. W platformach handlowych MetaTrader ten wskaźnik wchodzi w skład standardowych oscylatorów.

wskaźnik Ichimoku

   Wróć do listy wskaźników   
Wróć do listy wskaźników
Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.