empty
 
 

DANE OSOBOWE

Gdy korzystasz ze swojego konta lub konta demonstracyjnego, prosimy o podanie danych osobowych w celach uzasadnionych interesów, takich jak ocena potrzeb finansowych, przetwarzanie wniosków i transakcji, informowanie o produktach i usługach, które mogą być dla Ciebie interesujące, oraz w celu obsługi Twojego konta. Takie informacje mogą obejmować:

  • Dane podane bezpośrednio przez Ciebie – informacje podane w formularzach: imię i nazwisko, dane kontaktowe, e-mail, data urodzenia, zawód, majątek i poziom dochodów.
  • Informacje o wykonywanych operacjach – informacje o Twojej aktywności związanej z nami i naszymi partnerami oraz o naszych konsultacjach z Tobą. Na przykład saldo konta, aktywność handlowa, wysłane wnioski i nasze odpowiedzi, podjęte działania.
  • Informacje weryfikacyjne – dokumenty tożsamości, takie jak dowód osobisty lub paszport. Przykładem mogą być również informacje o charakterze ogólnym, które otrzymujemy z otwartych źródeł lub innych struktur niezwiązanych z działalnością InstaForex. Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy wymaga od nas zebrania informacji i podjęcia niezbędnych kroków w celu identyfikacji Twojej tożsamości.
  • Informacje o Twoich subskrypcjach.

O PLIKACH COOKIE

Cookies - to małe dane informatyczne zapisywane na urządzeniu końcowym odwiedzającego stronę internetową, zawierające informacje, które są wykorzystywane przez tę stronę do śledzenia przejść i statystyk odwiedzin. Informacje te pozwalają określić najskuteczniejsze kierunki reklamy, a także umożliwiają przedstawienie ogólnego obrazu aktywności odwiedzających stron internetowych. InstaForex lub dowolny jej projekt może korzystać z tych plików cookie w celu zapewnienia pracy z oprogramowaniem firmy. Informacje zawarte w plikach cookie są anonimowe i nie mogą jednoznacznie zidentyfikować użytkownika.


TECHNOLOGIA OCHRONY PRYWATNOŚCI

InstaForex korzysta z Secure Sockets Layer (SSL), technologii szyfrowania w celu ochrony określonych informacji, które podajesz. Ten rodzaj technologii chroni Cię przed przechwyceniem Twoich danych przez kogokolwiek innego niż InstaForex podczas ich przesyłania do nas. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo naszych stron internetowych i ich zgodność ze standardami branżowymi. Stosujemy również inne środki ochrony, takie jak system ograniczeń dostępu, system uwierzytelniania (np. hasła i osobiste numery identyfikacyjne), a także mechanizm kontroli nieuprawnionego dostępu do systemów i baz danych.


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NASZYM PARTNEROM

Możemy ujawnić dane osobowe opisane powyżej naszym partnerom wyłącznie w celach uzasadnionych interesów, takich jak obsługa kont klientów i informowanie o nowych produktach i usługach firmy, zgodnie z obowiązującym prawem. Naszymi partnerami mogą być firmy, które należą do nas lub są pod naszą kontrolą, a także firmy, które mają udział w kapitale spółki. Dane przekazywane partnerom mogą obejmować wszelkie informacje wymienione powyżej, a mianowicie imię i nazwisko, adres i dane konta. Nasi partnerzy gwarantują poufność, podobnie jak InstaForex zgodnie z niniejszą Polityką.


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI OSOBOM TRZECIM

InstaForex nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem postanowień opisanych powyżej. Osobami trzecimi mogą być inne firmy, które zapewniają wsparcie techniczne, gwarantują zachowanie poufności danych osobowych i ich wykorzystanie wyłącznie w celu świadczenia usług technicznych kontrolowanych przez InstaForex. Możemy przekazać dane osobowe osobom trzecim w celu wykonania instrukcji. Twoje dane osobowe nigdy nie zostaną sprzedane przez InsraForex.


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ORGANOM NADZORCZYM

W pewnych okolicznościach InstaForex może zapewnić dostęp do Twoich danych osobowych osobom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Na przykład możemy ujawnić Twoje dane w celu współpracy z organami nadzorczymi i organami ścigania, jeśli wystąpią o zgłoszenie do sądu lub inne oficjalne wnioski w celu ochrony naszych praw i własności. Z wyjątkiem niniejszych postanowień, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do innych celów bez Twojej zgody.


ODMOWA PODANIA DANYCH

Nie masz obowiązku podawania jakichkolwiek danych osobowych, o które prosimy. Jeśli jednak nie otrzymamy niezbędnych danych, nie będziemy mogli otworzyć ani obsługiwać Twojego konta. Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane informacje były rzetelne, kompletne i aktualne, dlatego zachęcamy klientów do powiadamiania firmy o wszelkich zmianach danych osobowych.


Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami opisanymi powyżej, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: [email protected] lub wyślij list na następujący adres pocztowy:

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.