empty
 
 

Condiţiile concursului Lucky Trader

1. Dispoziţii generale

  • 1.1. Denumirea concursului - "Lucky Trader" (în continuare - Concursul).
  • 1.2. Concursul este organizat de grupul de companii InstaFintech (în continuare - Organizatorul).
  • 1.3. Concursul este organizat o dată la două săptămîni începînd cu 00:00 după timpul terminalului de luni, pînă la 23:59:59 vineri.
  • 1.4. Înregistrarea pentru următorul concurs de două săptămîni are loc pe parcursul desfăşurării concursului curent.
  • 1.5. Fondul de premiere al fiecărui concurs de două săptămîni este de 3000 USD, care este repartizat între cîştigători astfel:
   • 1 premiu – 1000 USD;
   • 2 premiu – 750 USD;
   • 3 premiu – 500 USD;
   • 4 premiu – 250 USD;
   • 5 premiu – 200 USD;
   • 6 premiu – 150 USD;
   • 7 premiu – 100 USD;
   • 8 premiu – 50 USD.

2. Participanţii

  • 2.1. La participare în concurs sunt admise persoanele care au atins vîrsta de 18 ani.
  • 2.2. Fiecare Participant trebuie să se înregistreze pe site-ul companiei InstaForex.
  • 2.3. Pentru a participa la fiecare concurs de două săptămîni Participantul deschide un cont DEMO aparte.
  • 2.4. Participantul acceptă necesitatea de a oferi la înregistrare informaţia corectă şi în corespundere cu realitatea.
  • 2.5. În cazul în care se depistează încercări de participare la Concurs de pe mai multe conturi sau utilizarea unor proxy anonime, va urma descalificarea.
  • 2.6. Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul să refuze înregistrarea Participantului fără explicaţia cauzei şi să descalifice Participantul în procesul desfăşurării concursului cu explicarea cauzei. Motiv pentru descalificare poate servi deschiderea pe diferite conturi a tranzacţiilor opuse în volum mare aproximativ în acelaşi timp şi pentru aceleaşi perechi valutare, precum şi utilizarea defecţiunilor în volumul cotaţiilor pentru obţinerea unui profit garantat.
  • 2.7. Înregistrînduse în Concurs, Participantul acceptă toate restricţiile şi regulile, care se aplică la Concurs.
  • 2.8. Este interzisă participarea la Concurs a conturilor ce aparţin rudelor apropiate. În cazul în care, oricare din datele de înregistrare a contului Participantului coincid cu datele de înregistrare a altui Participant, Compania are dreptul de a califica această coincidenţă ca bază a descalificării.

3. Condiţiile de tranzacţionare

  • 3.1. După înregistrare la Concurs Participantul primeşte un cont-DEMO de tranzacţionare.
  • 3.2. Depozitul iniţial este de 30 000.00 USD pentru toţi Participanţii şi nu poate fi schimbat.
  • 3.3. Leverage 1:500.
  • 3.4. Toate ordinele de tranzacţionare care sunt deschise la preţurile diferite de cele de pe piaţă, sunt supuse anulării.
  • 3.5. Participanţii pot utiliza consultanţii de tranzacţionare şi oricare din strategiile de tranzacţionare, fără nici o limită.
  • 3.6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.
  • 3.7. Mărimea minimă a tranzacţiei este de 0.01 loturi, mărimea maximă - 1 lot. Pasul este de 0.01 loturi.
  • 3.8. Participantul îşi poate schimba contul său de tranzacţionare pe unul Swap-Free prin contactarea serviciului suport tehnic.
  • 3.9. Numărul maxim de tranzacţii deschise concomitent, inclusiv a ordinelor în aşteptare, este 10.
  • 3.10. Nivelul Stop Out este de 10%.
  • 3.11. Toate celelalte condiţii de tranzacţionare pentru conturile de concurs sunt similare cu condiţiile de tranzacţionare pentru conturile reale de tranzacţionare în cadrul companiei InstaForex.

4. Publicarea rezultatelor

  • 4.1. Nivelul de fonduri pe conturile Participanţilor este disponibil pe site-ul Organizatorului pentru toată perioada desfăşurării concursului.
  • 4.2. Orgnizatorul îşi rezervă dreptul de a publica istoria conturilor Participanţilor după finisarea concursului.
  • 4.3. Publicaţiei poate fi supusă statistica ţărilor şi regiunilor, de unde se petrece înregistrarea conturilor de concurs ale Participanţilor.
  • 4.4. Rezultatele Concursului sunt publicate în termen de 14 zile de la încheierea acestuia şi executarea tuturor inspecţiilor necesare.

5. Determinarea cîştigătorilor

  • 5.1. După încheierea concursului curent, toate tranzacţiile ale Participanţilor se închid în mod automat la preţurile curente.
  • 5.2. În cazul în care doi Participanţi au aceeaşi mărime a depozitului, repartizarea locurilor între aceşti doi cîştigători este efectuată de către Organizator.
  • 5.3. Cîştigătorii concursului acceptă publicarea Numelui,Prenumelui şi Patronimului lor.
  • 5.4. Pentru determinarea cîştigătorilor Concursului este utilizat ratingul, care este calculat prin însumarea profitului la toate tranzacţiile pozitive şi scăderea pierderilor de la toate tranzacţiile negative, cu singura restricţie, la fiecare tranzacţie se ia în considerare profitul NU MAI MARE de 10 puncte. Adică chiar dacă rezultatul profitului de la tranzacţie este de 20, 40 sau 50 puncte, ratingul se va mări doar cu 10 puncte. Cu toate acestea tranzacţiile cu pierdere se înregistrează în întregime. În plus, la calcularea ratingului se adaogă numărul de loturi din tranzacţie. De exemplu, dacă participantul concursului are două tranzacţii profitabile a cîte 30 puncte fiecare, însă una este de 0.1 loturi, iar a doua de 1 lot, în acest caz prima tranzacţie va mări ratingul doar cu (10 * 0.1) = 1, iar a doua cu (10 * 1) = 10.
  • 5.5. Unul şi acelaşi Participant nu are dreptul de a pretinde la premiul concursului curent în cazul cîştigului în concursul precedent. În cazul în care acesta ocupă un loc cîştigător în al doilea concurs la rînd, premiul său trece la următorul participant din listă, iar linia cîştigătorilor se mişcă în jos, începînd cu locul acestuia.
  • 5.6. The Company reserves the right to decline to credit the prize money if the Participant accumulates the prizes on one or several accounts.

6. Înmînarea premiului

  • 6.1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.
  • 6.2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.
  • 6.3. The winner acknowledges liability for any activity on the account opened by the Contest and Campaign Administration or by the winner himself lying within the scope of the agreements and regulations of InstaFintech Group.
  • 6.4. The prize cannot be withdrawn, however, any profit made over the prize amount can be withdrawn without any restrictions.
  • 6.5. The Organizer reserves the right to declare any already given prize invalid and subject to cancellation upon direct or indirect evidence of attempted fraudulent operations with the prize funds.
  • 6.6. A trading account is charged off automatically at filing a withdrawal application. When considering the application, specialists make sure that the balance and free margin comply with the amount of funds available for withdrawal. In case of incompliance the sum specified in the withdrawal application is credited back to the account.
  • 6.7. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

7. Limbă

  • 7.1. Limba prezentelor reguli este engleza.
  • 7.2. Pentru comoditatea Participantului, Organizatorul poate oferi regulile într-o limbă diferită de engleză. Versiunea tradusă a regulilor are un caracter doar informativ.
  • 7.3. În cazul citirii unor variante ale unei versiuni traduse a regulilor în engleză, regulile în engleză sunt considerate un standard de referință prealabil.
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.