empty
 
 

Condițiile concursului "Cursa FX-1" InstaForex

I. Dispoziții generale

 • 1. Denumirea promoției - "Cursa FX-1" (numit in continuare - Concurs).

  2. Concursul este organizat de grupul companiei InstaFintech (numit in continuare - Organizator).

  3. Concursul este organizat săptămînal începînd cu vineri 00:00 pîna pe la 23:59 vineri.

  4. Fondul de premiere al fiecărui concurs săptămînal este de 1500 USD, care este distribuit între cîștigători în modul următor:

  • - locul 1 - 500 USD;
   - locul 2 - 400 USD;
   - locul 3 - 300 USD;
   - locul 4 - 200 USD;
   - locul 5 - 100 USD.

   Aceste fonduri nu pot fi reduse, însă este permis retragerea profitului obținut cu acestea fără nicio restricție.

  5. Înregistrarea pentru următorul concurs săptămînal are loc pe parcursul săptămînii precedente și se termină cu 1 oră înainte de început.

II. Participanții

 • 1. Fiecare proprietar al unui cont de tranzacționare în compania InstaForex poate în fiecare săptămînă să participe la Concurs (în continuare - Participantul).

  2. Pentru participare la concurs sunt admise persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani.

  3. Fiecare Participant la concurs trebuie sa se înregistreze pe site-ul companiei InstaForex.

  4. Pentru participarea la fiecare concurs săptămînal Participantul trebuie să deschidă un Demo-cont aparte.

  5. Participantul este de acord cu necesitatea de a oferi la înregistrare informația exactă și în corespundere cu realitatea, numele, corespunzător documentului de identitate, adresa e-mail validă.

  6. În cazul în care sunt depistate încercări de a participa la Concurs cu mai multe conturi sau folosirea unor proxy anonime va urma descalificarea, din această cauză nu vă recomandăm folosirea a GPRS ți 3G-modem.

  7. Organizatorul concursului își rezervă dreptul să refuze înregistrarea oricărui participant fără explicația cauzei și să descalifice oricare participant în procesul desfășurării concursului cu explicarea cauzei. Motiv pentru descalificare poate servi deschiderea pe diferite conturi a tranzacțiilor opuse în volum mare aproximativ în același timp și pentru aceleași perechi valutare, precum și utilizarea defecțiunilor în volumul cotațiilor pentru obținerea unui profit garantat.

  8. Înregistrînduse in Concurs, Participantul acceptă toate restricțiile și regulile, care se aplică la Concurs.

  9. Este interzisă participarea la Concurs a rudelor apropiate. În cazul în care, oricare din datele de înregistrare a contului Participantului coincid cu datele de înregistrare a altui Participant, Compania are dreptul de a califica aceasta coincidență ca bază a descalificarii.

III.Condițiile de tranzacționare

 • 1. După înregistrare la Concurs Participantul primește un cont-DEMO de tranzacționare.

  2. Depozitul inițial este de 40 000 USD pentru toți Participantii și nu poate fi schimbat.

  3. Pîrghia 1:500.

  4. Toate ordinele de tranzacționare care sunt deschise la prețurile diferite de cele de pe piață, sunt supuse anulării.

  5. Participantul poate utiliza consilierii de tranzacționare și oricare din strategiile de tranzacționare, fără nici o limită.

  6. Instrumentul de tranzacționare Gold și Silver nu este disponibil pentru efectuarea operațiunilor.

  7. Marimea minimă a tranzacției este de 0.01 loturi, marimea maximă - 10 lot

  8. Participantul iși poate schimba contul său de tranzacționare pe unul Swap-Free prin contactarea serviciului suport tehnic.

  9. Numărul maxim de tranzacții deschise concomitent, inclusiv a ordinelor în asteptare, este 7.

  10. Nivelul Stop Out este de 10%.

  11. Toate celelalte condiții de tranzacționare pentru conturile de concurs sunt similare cu condițiile de tranzacționare pentru conturile reale de tranzacționare în cadrul companiei InstaForex.

IV. Publicarea rezultatelor

 • 1. Nivelul de fonduri pe conturile Participanților este disponibil pe site-ul Organizatorului pentru toată perioada desfășurării concursului.

  2. Orgnizatorul iși rezervă dreptul de a publica istoria conturilor Participantilor dupa finisarea concursului.

  3. Publicației poate fi supusă statistica țărilor si regiunilor, de unde se petrece înregistrarea conturilor de concurs ale Participanților.

  4. Rezultatele Concursului sunt publicate in termen de 14 zile de la încheierea acestuia și executarea tuturor inspecțiilor necesare.

V.Determinarea ciștigătorilor

 • 1. În timp de 10 minute după încheierea concursului curent, toate tranzacțiile ale Participanților se închid în mod automat la prețurile curente. Participanții recunost faptul că prețurile variază în funcție de timp, cu citeva minute. La determinarea ciștigătorilor se i-au în vedere și swap-urile.

  2. Deținătorii celor mai mari depozite vor fi numiți cîștigători.

  3. În cazul în care doi Participanți au aceeași mărime a depozitului, alegerea cîștigătorului este efectuată de către Organizator.

  4. Cîștigătorii concursului acceptă publicarea Numelui,Prenumelui si Patronimului lor.

  5. Unul și același Participant nu poate primi premii de două ori în decurs de o luna. În cazul în care el ocupă un loc cîștigător mai mult decît o dată pe luna, linia premiilor se va mișca în jos începînd cu locul său.

  6. Pentru primirea premiului este necesară îndeplinirea condiției: cel puțin 5% din profiturile efectuate urmează sa fie obținute datorită tranzacționării a perechilor GBPUSD GBPJPY.

  7. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza solicitarea de înregistrare a Participantului fără să motiveze și să-l descalifice pe Participant, fie în timpul concursului, fie după terminarea acestuia, în urma probelor directe sau indirecte ale încercării unei operațiuni frauduloase ale fondurilor de premiere.

  8. Compania își rezervă dreptul de a refuza creditarea banilor premiatului dacă Participantul acumulează premiile pe unul sau mai multe conturi.

VI. Înmînarea premiului

 • 1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.

  2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.

  3. Câștigătorul își asumă răspunderea pentru orice activitate din contul deschis de Administrația Concursului și Campaniei sau de către câștigătorul însuși care se află în sfera de aplicare a acordurilor și reglementărilor Grupului InstaFintech.

  4. Premiile nu pot fi extrase, spre deosebire de profiturile obținute cu ajutorul acestora.

  5. Organizatorul își rezervă dreptul de a declara invalid orice premiu deja dat și supus anulării în urma probelor directe sau indirecte ale încercării de operațiuni frauduloase cu fondurile de premiere.

  6. The trading account is charged off automatically at filing an application for withdrawal. At considering the application specialists make sure that the balance and free margin rate comply with the amount of funds available for withdrawal. In case of incompliance the sum specified in the withdrawal application is credited back to the account.

  7. The Winner agrees that after any withdrawal is made the prize is being cancelled in full amount.

VII. Limbă

 • 1. Limba prezentelor reguli este engleza.

  2. Pentru comoditatea participantului, Organizatorul poate furniza regulile în altă limbă decât engleză. Versiunea tradusă a regulilor are un caracter doar informativ.

  3. În cazul citirii variantelor unei versiuni traduse și regulilor în engleză, regulile în engleză sunt considerate un standard de referință prealabil.

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.