empty
 
 

Regulile concursului "InstaForex Lunetist"

I. Dispoziţii generale

 • 1. Denumirea concursului - "Forex-Lunetist" (în continuare - Concursul).

  2. Concursul este organizat de grupul de companii InstaFintech (în continuare - Organizatorul).

  3. Concursul este organizat săptămînal începînd cu 00:00 luni pînă la 23:59 vineri.

  4. Fondul de premiere al fiecărui concurs săptămînal este de 1500 USD, care este distribuit între cîştigători în modul următor:

  • - 1 premiu - 500 USD;
   - 2 premiu – 400 USD;
   - 3 premiu – 300 USD;
   - 4 premiu – 200 USD;
   - 5 premiu – 100 USD.

  5. Înregistrarea pentru următorul concurs săptămînal are loc pe parcursul săptămînii precedente.

II. Participanţii

 • 1. Fiecare proprietar al unui cont de tranzacţionare în compania InstaForex poate în fiecare săptămînă să participe la Concurs (în continuare - Participantul).

  2. Pentru participare la concurs sunt admise persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani.

  3. Fiecare Participant la concurs trebuie să se înregistreze pe site-ul companiei InstaForex.

  4. Pentru participarea la fiecare concurs săptămînal Participantul trebuie să deschidă un Demo-cont aparte.

  5. Participantul este de acord cu necesitatea de a oferi la înregistrare informaţia exactă şi în corespundere cu realitatea.

  6. În cazul în care sunt depistate încercări de a participa la Concurs cu mai multe conturi sau folosirea unor proxy anonime va urma descalificarea.

  7.Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul să refuze înregistrarea oricărui participant fără explicaţia cauzei şi să descalifice oricare participant în procesul desfăşurării concursului cu explicarea cauzei. Motiv pentru descalificare poate servi deschiderea pe diferite conturi a tranzacţiilor opuse în volum mare aproximativ în acelaşi timp şi pentru aceleaşi perechi valutare, precum şi utilizarea defecţiunilor în volumul cotaţiilor pentru obţinerea unui profit garantat.

  8. Înregistrînduse în Concurs, Participantul acceptă toate restricţiile şi regulile, care se aplică la Concurs.

  9. Este interzisă participarea la Concurs a rudelor apropiate. În cazul în care, oricare din datele de înregistrare a contului Participantului coincid cu datele de înregistrare a altui Participant, Compania are dreptul de a califica această coincidenţă ca bază a descalificării.

III. Condiţiile de tranzacţionare

 • 1. După înregistrare la Concurs Participantul primeşte un cont-DEMO de tranzacţionare.

  2. Depozitul iniţial este de 10 000 USD pentru toţi Participanţii şi nu poate fi schimbat.

  3. Pîrghia 1:500.

  4. Toate ordinele de tranzacţionare care sunt deschise la preţurile diferite de cele de pe piaţă, sunt supuse anulării.

  5. Participantul poate utiliza consilierii de tranzacţionare şi oricare din strategiile de tranzacţionare, fără nici o limită.

  6. Major currency pairs and Forex crosses are the only available trading instruments at the contest.

  7. Mărimea minimă a tranzacţiei este de 0.01 loturi, mărimea maximă - 1 lot.

  8. Participantul îşi poate schimba contul său de tranzacţionare pe unul Swap-Free prin contactarea serviciului suport tehnic.

  9. Numărul maxim de tranzacţii deschise concomitent, inclusiv a ordinelor în aşteptare, este 5.

  10. Nivelul Stop Out este de 10%.

  11. Toate celelalte condiţii de tranzacţionare pentru conturile de concurs sunt similare cu condiţiile de tranzacţionare pentru conturile reale de tranzacţionare în cadrul companiei InstaForex.

IV. Publicarea rezultatelor

 • 1. Nivelul de fonduri pe conturile Participanţilor este disponibil pe site-ul Organizatorului pentru toată perioada desfăşurării concursului.

  2. Orgnizatorul îşi rezervă dreptul de a publica istoria conturilor Participanţilor după finisarea concursului.

  3. Publicaţiei poate fi supusă statistica ţărilor şi regiunilor, de unde se petrece înregistrarea conturilor de concurs ale Participanţilor.

  4. Rezultatele Concursului sunt publicate în termen de 14 zile de la încheierea acestuia şi executarea tuturor inspecţiilor necesare.

V. Determinarea cîştigătorilor

 • 1. După încheierea concursului curent, toate tranzacţiile ale Participanţilor se închid în mod automat la preţurile curente.

  2. Deţinătorii celor mai mari depozite vor fi numiţi cîştigători.

  3. În cazul în care doi Participanţi au aceeaşi mărime a depozitului, alegerea cîştigătorului este efectuată de către Organizator.

  4. Cîştigătorii concursului acceptă publicarea Numelui,Prenumelui şi Patronimului lor.

  5. Un participant care a luat unul dintre locurile câștigătoare din Concurs nu poate pretinde premiul luna viitoare. În cazul în care apare un astfel de precedent, premiul va fi transmis următorului participant. Clasamentul se va modifica unul câte unul.

  6. Pentru a obține un premiu, fiecare câștigător trebuie să îndeplinească următoarea cerință: cel puțin 5% din profitul total trebuie să fie obținut din rezultate de tranzacționare pe GBPUSD și 5% din profitul total din rezultatele tranzacționării pe GBPJPY.

  7. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza solicitarea de înregistrare a Participantului fără să motiveze și să-l descalifice pe Participant, fie în timpul concursului, fie după terminarea acestuia, în urma probelor directe sau indirecte de încercare a unei operațiuni frauduloase a fondurilor de premiere.

  8. Compania își rezervă dreptul de a refuza creditarea banilor premiatului dacă Participantul acumulează premiile pe unul sau mai multe conturi.

VI. Înmînarea premiului

 • 1. Câștigătorii ar trebui să își deschidă și să își verifice conturile de tranzacționare live în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor concursului.

  2. Fondurile pentru premii vor fi creditate într-un cont de tranzacționare activ verificat deschis de către câștigător.

  3. Câștigătorul își asumă răspunderea pentru orice activitate din contul deschis de Administrația Concursului și Campaniei sau chiar de către câștigător, care se află în sfera de aplicare a acordurilor și reglementărilor ale Grupului InstaFintech.

  4. Toate premiile, inclusiv premiu intai, nu pot fi retrase, cu toate acestea, orice profit obținut peste valoarea premiului poate fi retras fără limite.

  5. Organizatorul își rezervă dreptul de a declara invalid orice premiu deja dat și supus anulării în urma probelor directe sau indirecte ale încercării de operațiuni frauduloase cu fondurile de premiere.

  6. Un cont de tranzacționare se percepe automat la depunerea unei cereri de retragere. La examinarea cererii, specialiștii se asigură că soldul și marja gratuită respectă suma fondurilor disponibile pentru retragere. În caz de neconformitate, suma specificată în cererea de retragere este creditată înapoi în cont.

  7. Câștigătorul este de acord că, după orice retragere efectuată, premiul va fi anulat în întregime.

VII. Limbă

 • 1. Limba prezentelor reguli este engleza.

  2. Pentru comoditatea participantului, Organizatorul poate furniza regulile în altă limbă decât engleză. Versiunea tradusă a regulilor are un caracter doar informativ.

  3. În cazul citirii variantelor unei versiuni traduse și regulilor în engleză, regulile în engleză sunt considerate un standard de referință prealabil.

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.