Forex și Bursa de Valori(piața acțiunilor și a hîrtiilor de valoare)-două pieți,care nu depind și nu interacționează una de alta. Diferența dintre aceste două piețe este faptul că pe piața Forex rolul esențial o deține valuta,iar pentru Bursa de Valori-acțiunile. Bursa de Valori, activează doar în cadrul bursier. Cele mai imense Burse de Valori deține New-Zork, Marea Britanie, Tokyo.


Principala diferență dintre Bursa de Valori și Piața Forex sunt sumele diferențiate, prin care se efectuiază tranzacțiile. Pentru a procura acțiuni la Bursă, va fi necesar de un capital imens-de la zeci, sute chiar mii. La Bursa de Valori tranzacționarea se efectuiază într-un mod calm și măsurat, spre deosebire de piața Forex, unde într-un interval de timp poți cîstiga un profit, dar să nu excludem faptul pierderii sumei. Unii traideri, acumulînd un capital propriu semnificativ pe piața Forex, se transferă la Bursa de Valori.


Bursa de Valori se delimitează ca piața valutară primară și secundară.


Piața primară joacă un rol semnificativ la nivel economic pentru toate statele. De dînsu depinde în mare măsura ritmul de dezvoltare și eficacitatea deoarece aici sunt plasate hîrtiile de valoare, eliberate pentru prima oară. Vînzatorul hîrtiilor de valoare pe această piață-persoane fizice sau juridice(investitori, societați de asigurări etc). Hîrtiile de valoare pe piața primară sunt postate de investitori direcți sau intermediari.


În piața secundară a Bursei de Valori se include piața extra-bursieră și fondul bursier. Aici are loc revînzarea hîrtiilor de valoare scumpe și imitate de alt investitor. Spre deosebire de piața primară, piața secundară nu influențiază volumul investirilor din state. Principalul membru pe această piață sunt speculanți, care răscumpară hîrtii de valoare la prețuri mici iar apoi le vînd la prețuri mult mai mari de realitate.


Unul din importanții regulatori pe piața Bursei de Valori este prețul. În spatele formărarii prețului stau specialiștii, emitenții, intermediarii și investitorii. Prețurile la Bursă sunt întocmite în conformitate cu urmăorile principii: rentabilitatea hîrtiilor de valoare(orientarea lor, micșorarea pozițiilor, necesitatea investiților) diferențele dintre scădere și/sau creștere a venitului. Aceste principii pun în aplicarea anumitor strategii proprii de stabilire a prețului la Bursa de Valori: nivelul de creștere sau descreștere a prețului, intrarea liberă pe piață, cîștiguri de la prețul de vînzare, acapărarea unei părți pe piață.


Dirijarea cu hîrtiile de valoare la Bursa de Valori se efectuiază in diferite direcții. Hîrtiile de valoare se procură pentru obținerea profitului sau devidendelor din diferența valutara pe piață. În pofida securitații și siguranței la Bursă, înainte de a începe activitatea la acesta se întocmesc analize, a cărui sarcina principală este de a reduce la minimum riscul de investiții.


Revenire la lista articolelor
Deschideți un cont
Deschideți un cont
Efectuați o depunere
Efectuați o depunere
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.