empty
 
 
DeMarker - DeM

Indicatorul Tehnic Demarc (DeMarker, DeM) este bazat pe compararea maximei barei curente cu maxima barei precedente. Daccă maxima barei curente este mai mare, atunci se înregisrează diferenţa corespunzătoare. Dacă maxima curentă este mai mică sau egală cu cea precedentă, atunci se înregistrează o valoare nulă. Apoi diferenţele primite astfel pentru n perioade se adună. Valoarea obţinută devine numărătorul indicatorului DeMarker şi se împarte la aceeaşi valoare plus suma diferenţelor între minimele preţurilor barei anterioare şi a celei curente. În cazul în care preţul minim curent este mai mare decît cel a barei anterioare, atunci se fixează o valoare nulă.

Cînd indicatorul DeMarker scade sub nivelul 30, atunci se aşteaptă o întoarcere a preţurilor în sus. Cînd indicatorul se ridică mai sus de 70, atunci se aşteaptă o întoarcere a preţurilor în jos.

Utilizarea perioadelor mai lungi de calcul permit capturarea tendinţei pe termen lung în dezvoltarea pieţei. Indicatorii bazaţi pe perioade scurte permit intrarea pe piaţă în momentele cu cel mai mic risc şi planificarea tranzacţiilor astfel încît acestea să fie în aceeaşi direcţie cu tendinţa.

Calculul

Valoarea indicatorului DeMarker pe intervalul i se calculează în modul următor:

Se calculează DeMax (i):

Dacă HIGH (i) > HIGH (i - 1) , atunci DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1), altfel DeMax (i) = 0

Se calculează DeMin (i):

Dacă LOW (i) < LOW (i - 1), atunci DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i), altfel DeMin (i) = 0

Se calculează valoarea Indicatorului DeMarka:

DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))

Unde:

HIGH (i) — preţul maxim al barei curente;
LOW (i) — preţul minim al barei curente;
HIGH (i - 1) — preţul maxim al barei precedente;
LOW (i - 1) — preţul minim al barei precedente;
SMA — media mobilă simplă;
N — numărul de perioade utilizate pentru calcul.

Take the first step towards your goal
Open account
Develop your trading skills without risking your money
Open demo account
Kind regards,
The InstaForex Analyst Team
GK InstaFintech © 2007-2023

Indicatorul Tehnic Indexul Forţei Relative (Relative Strength Index, RSI) este un indicator care urmează preţul şi variază de la 0 la 100. Introducînd relative Strength Index, W. Wilder a recomandat utilizarea variantei de 14 perioade. Pe parcurs au cîştigat popularitate şi indicatorii de 9 şi 25 perioade. O matodă populară de a analiza indicatorul Relative Strength Index este de a găsi divergenţe, în care preţul face o nouă maximă, iar RSI nu depăşeşte nivelul maximei precedente. Aceasta divergenta indică o posibilă inversare. Dacă mai tîrziu indicatorul coboară mai jos de jgheab înseamnă că el finisează aşa numitul «impuls eşuat» (failure swing). Acest impuls eşuat este considerat o confirmare a inversării preţului în curînd. La analiza graficelor deosebim următoarele semnale al Relative Strength Index:

Vîrfuri şi funduri Virfurile indicatorului Relative Strength Index, se formează de obicei mai sus de 70, iar fundul - mai jos de 30, în general înainte de formarea vîrfurilor şi fundurilor pe diagrama de preţ.

Modele de grafice Relative Strength Index adesea formează modele de diagramă cum ar fi "cap şi umeri" sau triunghiuri, care pe graficul de preţuri nu pot fi vizibile.

Impuls eşuat (strabaterea nivelului de suport sau rezistenţă) Apare atunci cînd Relative Strength Index depăşeşte maxima precedentă (vîrf) sau coboară mai jos de minumul anterior (jgheab).

Nivelurile de suport şi de rezistenţă Pe graficul indicatorului Relative Strength Index nivelurile de suport şi de rezistenţă sunt chiar mai clare decît pe graficul de preţ.

Divergenţe

După cum s-a discutat mai sus, divergenţele apar atunci cînd preţul atinge noi maxime (minime), dar nu este confirmat de un nou maxim (minim) pe graficul RSI. În acest moment de obicei se face corecţia preţurilor în direcţia mişcării mişcării indicatorului Relative Strength Index.

Calculul

Formula de bază pentru calcularea indicatorului tehnic Relative Strength Index:

RSI = 100-(100/(1+U/D))

Unde:
U - valoare medie a modificărilor de preţ pozitive;
D - valoarea medie a modificărilor de preţ negative;

Open account and get free training lessons!
1
Register account
2
Watch webinars
3
Download InstaForex training course
4
Learn forex trading with tutor
5
InstaForex workshops

Register account

If you are a newbie on Forex, you can open a demo account

Watch webinars

Forex webinar or interactive seminar is a modern and easily available way of learning how to trade Forex online. It is suitable for both novice and savvy investors

Watch webinars

Download InstaForex training course for beginners

Have you just started learning things about Forex? Don't miss our offer! Open a trading account and get the opportunity to download a ready-made training course created by InstaForex professional FX strategists

Download training course

Learn forex trading with tutor

The main training course includes 3 free lessons where our forex expert will tell you how to make accurate trading decisions and help you hone your practice skills

Learn more

InstaForex workshops

Register for workshops on topics which you are most interested in. They are available in online and offline formats. Our professional tutors will organize a thorough discussion of the chosen topics and will explain the most difficult things in a causal language

Learn more
Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.
Widget callback