empty
 
 

Postoje dva osnovna tipa istraživanja tržišta, fundamentalno i tehničko, u zavisnosti od principa na kojima se zasniva istraživanje. Koncept tehničke analize se zasniva na pretpostavci da se odnos između ponude i potražnje predstavljene na grafikonu cena zasniva na matematičkim pravilima. Prema fundamentalnoj analizi, do promena na tržištu dolazi usled političkih, ekonomskih i finansijskih faktora.

Uzimajući to u obzir, možemo reći da fundamentalna analiza procenjuje informacije i vesti ekonomske, finansijske i političke prirode, koje direktno ili indirektno utiču na kretanje tržišne cene; posebno su značajni glavni ekonomski indikatori vodećih svetskih ekonomija koje mogu imati uticaj na cene glavnih valuta. GNP, GDP, stopa inflacije, stopa nezaposlenosti, CPI i PPI indeksi, indeks robnih i industrijskih cena, trgovački bilans i platni bilans su najznačajniji indikatori.

GNP (bruto domaći proizvod plus zarada od invesitiranja u inostranstvu minus zarada investiranja stranih državljana u zemlji) je ključni faktor nacionalne ekonoske klime koja uključuje takve karakteristike kao što su potrošnja, investiranje, državni izdaci, izvoz i uvoz. GNP je u direktnoj srazmeri sa kursom: visok nivo GNP-a ukazuje na dobro ekonomsko stanje i priliv stranih investicija, koji zauzvrat podižu potražnju za nacionalnom valutom. Produženi rast GNP-a može prouzrokovati smanjenje inflacije pri kojoj se koristi porast kamatne stope, kao rezultat porasta potražnje valute.

Stopa nezaposlenosti predstavlja odnos između radno sposobnog i nezaposlenog stanovništva a koja idealno ne treba da pređe više od 6% procenata. Porast nivoa nezaposlenosti negativno utiče na valutnu stopu - ona pada. Inflacija ima sličan efekat na valutnu stopu i može se meriti stopom rasta cena. To dalje znači da su indikatori inflacije i stope nezaposlenosti u obrnutoj srazmeri.

Ova analiza takođe uključuje događaje, važne za politiku raznih zemalja: izbori, ekonomske reforme, stvaranje međunarodnih sporazuma itd. Glavni finansijski faktor koji analitičari uzimaju u obzir je ključna kamatna stopa centralnih banaka koja određuje ukupnu profitabilnost investicija u ekonomiju zemlje. Porast ovog indikatora generiše povoljne uslove za rast nacionalne valute.

Osim toga, stanje nacionalne valutne stope zavisi i od prirodnih nepogoda, terorističkih napada, vanrednih i drugih situacija više sile.

Fundamentalnu analizu, sa obzirom na teškoće u proceni brojnih pokazatelja u različitim zemljama profesionalno vrše kvalifikovani stručnjaci.

Nazad na listu članaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback