Facebook
 
 

Pravila i odredbe takmičenja "InstaForex-ova Velika trka 2015"

I. Opšte odredbe

  • 1. Takmičenje "InstaForex-ova Velika trka 2015" organizuje InstaForex grupacija.
  • 2. Takmičenje obuhvata 4 koraka i finale.
  • 3. Period održavanja takmičenja:
   • - 20.10.2014 - 21.11.2014;
    - 12.01.2015 - 13.02.2015;
    - 30.03.2015 - 01.05.2015;
    - 15.06.2015 - 17.07.2015.
  • 4. Period registracije za četiri koraka takmičenja:
   • - 25.08.2014 - 17.10.2014;
    - 10.11.2014 - 09.01.2015;
    - 26.01.2015 - 27.03.2015;
    - 13.04.2015 - 12.06.2015.
  • 5. Finale takmičenja: 24.08.2015. - 25.09.2015.
  • 6. Nagradni fond takmičenja "InstaForex-ova Velika trka 2015" iznosi 55 000 USD.
  • 7. Niz nagrada za prva četiri koraka takmičenja je sledeći:
   • - 1. nagrada - 3000 USD;
    - 2. nagrada - 2000 USD;
    - 3. nagrada - 1500 USD;
    - 4. nagrada - 800 USD;
    - 5. nagrada - 600 USD;
    - 6. nagrada - 400 USD;
    - 7. nagrada - 300 USD + 40 bonus poena;
    - 8. nagrada - 250 USD + 30 bonus poena;
    - 9. nagrada - 200 USD + 20 bonus poena;
    - 10. nagrada - 150 USD + 10 bonus poena;
    - 11. nagrada - 100 USD + 5 bonus poena.
  • 8. Niz nagrada za finale takmičenja je sledeći:
   • - 1. nagrada - 6000 USD;
    - 2. nagrada - 3500 USD;
    - 3. nagrada - 2300 USD;
    - 4. nagrada - 1500 USD;
    - 5. nagrada- 1000 USD;
    - 6. nagrada - 850 USD;
    - 7. nagrada - 750 USD;
    - 8. nagrada - 550 USD;
    - 9. nagrada - 350 USD;
    - 10. nagrada - 300 USD;
    - 11. nagrada - 250 USD;
    - 12. nagrada - 200 USD;
    - 13. nagrada - 150 USD;
    - 14. nagrada - 100 USD.
  • 9. Osim novca, u prva 4 koraka takmičenja "InstaForex-ova Velika trka 2015" dodeljuju se bonus poeni koji se mogu koristiti u finalu takmičenja. Učesnik dobija dodatnih 1000 USD uz početni depozit svog računa koji učestvuje u takmičenju za svaki bonus poen. Učesnici koji su učestvovali u prethodnim koracima InstaForex-ove Velike trke i koji su osvojili poene treba da pošalju e-pismo na [email protected] sa zahtevom za uplatu bonusa na njihove račune u finalnom delu takmičenja.
  • 10. Registracija za finale takmičenja "InstaForex-ova Velika trka 2015" počinje 22.06.2015 u 00:00 (vreme terminala) i završava se 21.08.2015 u 23:59 (vreme terminala).

II. Učesnici.

  • 1. Svi trgovački računi u InstaForex-u imaju pravo učešća u svim koracima takmičenja.
  • 2. Samo punoletni korisnici (preko 18 godina) mogu učestvovati u takmičenju.
  • 3. Svaki učesnik takmičenja se mora registrovati na sajtu InstaForex-a.
  • 4. Učesnik potvrđuje da će dati tačne podatke, puno ime i prezime identično navedenom u identifikacionom dokumentu, kao i važeću adresu e-pošte.
  • 5. U slučaju da se trgovanje na dva ili više računa vrši sa iste IP adrese, administracija takmičenja zadržava pravo odbacivanja njihovog (njihovih) vlasnika. Dakle, molimo Vas da ne koristite GPRS- ili 3G- modeme.
  • 6. Organizator zadržava pravo odbijanja registracije bilo kog učesnika bez obrazloženja ili diskvalifikacije bilo kog učesnika u toku takmičenja ili nakon završetka takmičenja uz obrazloženje. Razlog za diskvalifikaciju može biti otvaranje suprotnih naloga velikog obima za iste valutne parove na različitim trgovačkim računima skoro istovremeno, kao i korišćenje grešaka u prikazu kvota za ostvarenje zagarantovanog profita.
  • 7. Prijavom za takmičenje učesnik je saglasan sa svim ograničenjima i pravilima takmičenja.
  • 8. Učešće bliskih rođaka u istom takmičenju je zabranjeno. Ukoliko se podaci za registraciju računa učesnika poklapaju sa podacima nekog drugog učesnika, kompanija zadržava pravo da to poklapanje smatra razlogom za diskvalifikaciju.

III. Uslovi trgovanja

  • 1. Nakon završetka registracije za takmičenje, učesnik postaje vlasnik demo računa.
  • 2. Početni depozit je 100000 USD za sve učesnike i ne može biti promenjen.
  • 3. Poluga je 1:500.
  • 4. Demo račun se otvara za svaki korak takmičenja posebno.
  • 5. Svi nalozi postavljeni po netržišnoj vrednosti su podložni odbijanju. Administracija takmičenja zadržava pravo diskvalifikacije računa u slučaju da je korišćen za trgovanje po netržišnim kvotama.
  • 6. Učesnici takmičenja imaju pravo korišćenja robota i svih strategija trgovanja bez ograničenja.
  • 7. Glavni valutni parovi i Forex ukrštanja su jedini dostupni trgovački instrumenti u okviru takmičenja.
  • 8. Najmanji obim trgovine je 0.01, a najveći - 10 lotova. Korak je 0.01 lot.
  • 9. Učesnik takmičenja svoj trgovački račun može promeniti u račun bez swap-a kontaktiranjem Odeljenja podrške.
  • 10. Najveći broj otvorenih trgovina uključujući naloge na čekanju je 5.
  • 11. Nivo prekida (Stop Out) je 10%.
  • 12. Ostali trgovački uslovi za račune koje učestvuju u takmičenju su isti kao i za prave trgovačke račune u InstaForex-u.

IV. Određivanje pobednika

  • 1. Nakon završetka svakog koraka takmičenja svi nalozi se automatski zatvaraju po trenutnim cenama.
  • 2. Vlasnici najvećih depozita biće proglašeni pobednicima.
  • 3. U slučaju da dva učesnika ostvare isti profit, pobednika određuje kompanija.
  • 4. Pobednici takmičenja su saglasni sa objavljivanjem njihovih imena.
  • 5. Organizator zadržava pravo odbijanja zahteva za registraciju učesnika bez pružanja obrazloženja ili diskvalifikovanja učesnika u toku ili nakon završetka takmičenja na osnovu direktne ili indirektne sumnje o pokušaju vršenja prevare povezane sa nagradnim fondom.
  • 6. Kompanija zadržava pravo odbijanja isplate novčane nagrade ukoliko učesnik akumulira nagrade na jednom ili više računa.

V. Objavljivanje rezultata.

  • 1. Bilansu računa učesnika se u periodu održavanja takmičenja slobodno može pristupiti na sajtu kompanije.
  • 2. Kompanija zadržava pravo objavljivanja izvoda učesnika nakon završetka takmičenja.
  • 3. Podaci o prebivalištu učesnika takođe mogu biti objavljeni.
  • 4. Rezultati takmičenja biće objavljeni u toku 14 dana nakon završetka takmičenja i kada se izvrše sve procedure provere.

VI. Uručenje nagrada.

  • 1. Pobednici treba da otvore i verifikuju svoje prave trgovačke račune u roku od 30 dana nakon objavljivanja rezultata takmičenja.
  • 2. Nagradna sredstva biće uplaćena na verifikovani pravi trgovački račun koji je dobitnik otvorio.
  • 3. Pobednik preuzima odgovornost za vršenje svih aktivnosti na računu otvorenom za takmičenje i daje saglasnost za njihovu dostupnost administraciji kampanje u skladu sa uslovima i pravilima InstaForex grupacije.
  • 4. Novčana nagrada se ne može povući sa računa. Svaki profit ostvaren na osnovu nagradne sume dostupan je za povlačenje.
  • 5. Organizator zadržava pravo da sve dodeljene nagrade proglasi nevalidnim i podložnim za odbijanje na osnovu direktnog ili indirektnog dokaza o pokušaju malverzacija sa nagradnim fondom.
  • 6. Trgovački račun se odmah nakon povlačenja automatski prazni. Pri razmatranju prijave za povlačenje stručnjaci proveravaju da li bilans i slobodna margina odgovaraju sumi sredstava dostupnih za povlačenje. U slučaju neslaganja sredstva navedena u prijavi za povlačenje se uplaćuju nazad na trgovački račun.

VII. Jezik

  • 1. Jezik ovih pravila je engleski.
  • 2. Zbog pogodnosti za takmičare organizator može obezbediti pravila na drugom jeziku. Prevedena verzija pravila je čisto informativnog karaktera.
  • 3. U slučaju neslaganja prevedene verzije i verzije pravila na engleskom jeziku, prioritet ima verzija na engleskom jeziku.

Naslovna stranica takmičenja

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.