Ukoliko trejdujete CFD-ima potrebno je da imate na umu prilagođavanje dividende.

Na bilans računa treba dodati sumu za prilagođavanje dividende za slučaj da je otvorena kupovina ranijeg datuma dividende.

Suma za prilagođavanje dividende se oduzima sa bilansa računa ukoliko je otvorena prodaja ranijeg datuma dividende.

U donjoj tabeli prikazani su sledeći datumi isplate dividendi za svaki trejding instrument NYSE grupe.

Primer:

Ukoliko je raniji datum dividende A za deonicu #B, onda se radi o otvorenoj poziciji kupovine od 2 lota na računu, pa će suma dividende biti obračunata po formuli: 2 lota x 100 deonica x A.

Ukoliko za deonicu #B postoji više otvorenih pozicija, za sumu svih pozicija biće uzeta vrednost A. Ukoliko je bilans svih transakcija negativan (suma svih transakcija ima inverziju PRODAJE (SELL-slant)), dividenda će imati negativnu vrednost.

Primer obračunavanja korekcije dividendi:

Komitet direktora kompanije Microsoft(MSFT) objavljuje otkup kvartalnih dividendi po sumi od $0.130 po deonici 10. juna:

* Raniji datum - 08.18.2009;
* Datum zapisa - 08.20.2009;
* Datum isplate - 10.09.2009.

Suma dividendi za transakciju obima 1 lota biće 100 x 0.130 = 13 USD.
Ukoliko imamo poziciju prodaje sa obimom od 1 lota (100 deonica) 18. aprila, biće oduzeto 13 USD. Ukoliko imamo poziciju kupovine sa obimom od 1 lota - biće dodato 13 USD. Naplate će se odigrati na datum obrade zapisa.

Kalkulator dividende


Simbol Obim (u lotovima) Količina Dividenda Sledeći raniji-datum
Simbol
Obim (u lotovima)
Količina
Dividenda
Sledeći raniji-datum

Izračunaj

Tiker Datum objave Datum pregleda zapisa Datum isplate Datum isteka Iznos Period
#AAPL 30.07.2020 10.08.2020 13.08.2020 07.08.2020 0.82 Kvartal
#AIG 03.08.2020 17.09.2020 30.09.2020 16.09.2020 0.32 Kvartal
#AXP 29.09.2020 09.10.2020 10.11.2020 08.10.2020 0.43 Kvartal
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 Kvartal
#BAC 22.07.2020 04.09.2020 25.09.2020 03.09.2020 0.18 Kvartal
#BK 16.10.2020 28.10.2020 11.11.2020 27.10.2020 0.31 Kvartal
#BHP 10.08.2020 03.09.2020 22.09.2020 03.09.2020 1.55 6 meseci
#C 23.07.2020 03.08.2020 28.08.2020 31.07.2020 0.51 Kvartal
#CAT 14.10.2020 26.10.2020 20.11.2020 23.10.2020 1.03 Kvartal
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 Kvartal
#CMCSA 31.07.2020 07.10.2020 28.10.2020 06.10.2020 0.23 Kvartal
#CSCO 09.09.2020 02.10.2020 21.10.2020 01.10.2020 0.36 Kvartal
#CVX 29.07.2020 19.08.2020 10.09.2020 18.08.2020 1.29 Kvartal
#DIS 04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6 meseci
#EBAY 28.07.2020 01.09.2020 18.09.2020 31.08.2020 0.16 Kvartal
#DWDP 12.03.2019 26.04.2019 28.05.2019 02.05.2019 0.42 Kvartal
#F 08.01.2020 30.01.2020 02.03.2020 29.01.2020 0.15 Kvartal
#FCX 18.12.2019 15.01.2020 03.02.2020 14.01.2020 0.05 Kvartal
#FDX 14.08.2020 04.09.2020 01.10.2020 03.09.2020 0.65 Kvartal
#GE 03.09.2020 28.09.2020 26.10.2020 25.09.2020 0.01 Kvartal
#GILD 30.07.2020 15.09.2020 29.09.2020 14.09.2020 0.68 Kvartal
#GS 16.07.2020 01.09.2020 29.09.2020 31.08.2020 1.25 Kvartal
#HAL 10.08.2020 02.09.2020 23.09.2020 01.09.2020 0.0450 Kvartal
#HD 18.08.2020 03.09.2020 17.09.2020 02.09.2020 1.5 Kvartal
#HON 25.09.2020 13.11.2020 04.12.2020 12.11.2020 0.93 Kvartal
#HPQ 24.06.2020 09.09.2020 07.10.2020 08.09.2020 0.1762 Kvartal
#IBM 29.07.2020 10.08.2020 10.09.2020 07.08.2020 1.63 Kvartal
#INTC 17.09.2020 07.11.2020 01.12.2020 05.11.2020 0.33 Kvartal
#IP 13.10.2020 16.11.2020 15.12.2020 13.11.2020 0.5125 Kvartal
#JNJ 20.07.2020 25.08.2020 08.09.2020 24.08.2020 1.01 Kvartal
#JPM 15.09.2020 06.10.2020 31.10.2020 05.10.2020 0.9 Kvartal
#KO 16.07.2020 15.09.2020 01.10.2020 14.09.2020 0.41 Kvartal
#KHC 30.07.2020 28.08.2020 25.09.2020 28.08.2020 0.4 Kvartal
#MA 22.09.2020 09.10.2020 09.11.2020 08.10.2020 0.40 Kvartal
#MCD 22.07.2020 01.09.2020 15.09.2020 31.08.2020 1.25 Kvartal
#MDLZ 28.07.2020 30.09.2020 14.10.2020 29.09.2020 0.3150 Kvartal
#MGM 30.07.2020 10.09.2020 15.09.2020 09.09.2020 0.0025 Kvartal
#MMM 13.08.2020 24.08.2020 12.09.2020 21.08.2020 1.47 Kvartal
#MO 28.07.2020 15.09.2020 09.10.2020 14.09.2020 0.86 Kvartal
#MRK 28.07.2020 15.09.2020 07.10.2020 14.09.2020 0.61 Kvartal
#MRVL 24.09.2020 12.10.2020 28.10.2020 08.10.2020 0.06 Kvartal
#MS 15.10.2020 30.10.2020 13.11.2020 29.10.2020 0.35 Kvartal
#MSFT 15.09.2020 19.11.2020 10.12.2020 18.11.2020 0.56 Kvartal
#NKE 06.08.2020 31.08.2020 01.10.2020 28.08.2020 0.245 Kvartal
#ORAN 28.05.2020 08.06.2020 24.06.2020 05.06.2020 0.17 Kvartal
#ORCL 10.09.2020 08.10.2020 22.10.2020 07.10.2020 0.24 Kvartal
#PBR 08.07.2020 24.07.2020 22.12.2020 23.07.2020 0.087 Neodređen
#PEP 15.07.2020 04.09.2020 30.09.2020 03.09.2020 1.0225 Kvartal
#PFE 24.09.2020 06.11.2020 01.12.2020 05.11.2020 0.38 Kvartal
#PG 13.10.2020 23.10.2020 16.11.2020 22.10.2020 0.7907 Kvartal
#POT 14.12.2017 29.12.2017 01.02.2018 28.12.2017 0.10 Kvartal
#QCOM 15.07.2020 03.09.2020 24.09.2020 02.09.2020 0.65 Kvartal
#QQQ 18.09.2020 22.09.2020 30.10.2020 21.09.2020 0.388 Kvartal
#SBUX 30.09.2020 12.11.2020 27.11.2020 10.11.2020 0.45 Kvartal
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Kvartal
#SPY 16.01.2020 21.09.2020 30.10.2020 18.09.2020 1.339 Kvartal
#T 25.09.2020 12.10.2020 02.11.2020 08.10.2020 0.52 Kvartal
#TRI 06.08.2020 20.08.2020 15.09.2020 19.08.2020 0.38 Kvartal
#TRV 23.07.2020 10.09.2020 30.09.2020 09.09.2020 0.82 Kvartal
#UBS 21.01.2020 06.05.2020 07.05.2020 05.05.2020 0.73 Godinu dana
#UL 24.07.2019 07.08.2020 09.09.2020 06.08.2020 0.4694 Kvartal
#UPS 12.08.2020 24.08.2020 09.09.2020 21.08.2020 1.01 Kvartal
#UTX 03.02.2020 14.02.2020 10.03.2020 13.02.2020 0.735 Kvartal
#V 22.07.2020 14.08.2020 01.09.2020 13.08.2020 0.3 Kvartal
#VZ 03.09.2020 09.10.2020 02.11.2020 08.10.2020 0.6275 Kvartal
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 Kvartal
#WFC 28.07.2020 07.08.2020 01.09.2020 06.08.2020 0.10 Kvartal
#WMT 18.02.2020 14.08.2020 08.09.2020 13.08.2020 0.54 Kvartal
#XOM 29.07.2020 13.08.2020 10.09.2020 12.08.2020 0.87 Kvartal
Tiker
#AAPL
Datum objave Datum pregleda zapisa
30.07.2020 10.08.2020
Datum isplate Datum isteka
13.08.2020 07.08.2020
Iznos Period
0.82 Kvartal
#AIG
Datum objave Datum pregleda zapisa
03.08.2020 17.09.2020
Datum isplate Datum isteka
30.09.2020 16.09.2020
Iznos Period
0.32 Kvartal
#AXP
Datum objave Datum pregleda zapisa
29.09.2020 09.10.2020
Datum isplate Datum isteka
10.11.2020 08.10.2020
Iznos Period
0.43 Kvartal
#BA
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.12.2019 14.02.2020
Datum isplate Datum isteka
06.03.2020 13.02.2020
Iznos Period
2.005 Kvartal
#BAC
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.07.2020 04.09.2020
Datum isplate Datum isteka
25.09.2020 03.09.2020
Iznos Period
0.18 Kvartal
#BK
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.10.2020 28.10.2020
Datum isplate Datum isteka
11.11.2020 27.10.2020
Iznos Period
0.31 Kvartal
#BHP
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.08.2020 03.09.2020
Datum isplate Datum isteka
22.09.2020 03.09.2020
Iznos Period
1.55 6 meseci
#C
Datum objave Datum pregleda zapisa
23.07.2020 03.08.2020
Datum isplate Datum isteka
28.08.2020 31.07.2020
Iznos Period
0.51 Kvartal
#CAT
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.10.2020 26.10.2020
Datum isplate Datum isteka
20.11.2020 23.10.2020
Iznos Period
1.03 Kvartal
#CHL
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.08.2019 27.08.2020
Datum isplate Datum isteka
09.10.2020 26.08.2020
Iznos Period
0.9871 Kvartal
#CMCSA
Datum objave Datum pregleda zapisa
31.07.2020 07.10.2020
Datum isplate Datum isteka
28.10.2020 06.10.2020
Iznos Period
0.23 Kvartal
#CSCO
Datum objave Datum pregleda zapisa
09.09.2020 02.10.2020
Datum isplate Datum isteka
21.10.2020 01.10.2020
Iznos Period
0.36 Kvartal
#CVX
Datum objave Datum pregleda zapisa
29.07.2020 19.08.2020
Datum isplate Datum isteka
10.09.2020 18.08.2020
Iznos Period
1.29 Kvartal
#DIS
Datum objave Datum pregleda zapisa
04.12.2019 16.12.2019
Datum isplate Datum isteka
16.01.2020 13.12.2019
Iznos Period
0.88 6 meseci
#EBAY
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.07.2020 01.09.2020
Datum isplate Datum isteka
18.09.2020 31.08.2020
Iznos Period
0.16 Kvartal
#DWDP
Datum objave Datum pregleda zapisa
12.03.2019 26.04.2019
Datum isplate Datum isteka
28.05.2019 02.05.2019
Iznos Period
0.42 Kvartal
#F
Datum objave Datum pregleda zapisa
08.01.2020 30.01.2020
Datum isplate Datum isteka
02.03.2020 29.01.2020
Iznos Period
0.15 Kvartal
#FCX
Datum objave Datum pregleda zapisa
18.12.2019 15.01.2020
Datum isplate Datum isteka
03.02.2020 14.01.2020
Iznos Period
0.05 Kvartal
#FDX
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.08.2020 04.09.2020
Datum isplate Datum isteka
01.10.2020 03.09.2020
Iznos Period
0.65 Kvartal
#GE
Datum objave Datum pregleda zapisa
03.09.2020 28.09.2020
Datum isplate Datum isteka
26.10.2020 25.09.2020
Iznos Period
0.01 Kvartal
#GILD
Datum objave Datum pregleda zapisa
30.07.2020 15.09.2020
Datum isplate Datum isteka
29.09.2020 14.09.2020
Iznos Period
0.68 Kvartal
#GS
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.07.2020 01.09.2020
Datum isplate Datum isteka
29.09.2020 31.08.2020
Iznos Period
1.25 Kvartal
#HAL
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.08.2020 02.09.2020
Datum isplate Datum isteka
23.09.2020 01.09.2020
Iznos Period
0.0450 Kvartal
#HD
Datum objave Datum pregleda zapisa
18.08.2020 03.09.2020
Datum isplate Datum isteka
17.09.2020 02.09.2020
Iznos Period
1.5 Kvartal
#HON
Datum objave Datum pregleda zapisa
25.09.2020 13.11.2020
Datum isplate Datum isteka
04.12.2020 12.11.2020
Iznos Period
0.93 Kvartal
#HPQ
Datum objave Datum pregleda zapisa
24.06.2020 09.09.2020
Datum isplate Datum isteka
07.10.2020 08.09.2020
Iznos Period
0.1762 Kvartal
#IBM
Datum objave Datum pregleda zapisa
29.07.2020 10.08.2020
Datum isplate Datum isteka
10.09.2020 07.08.2020
Iznos Period
1.63 Kvartal
#INTC
Datum objave Datum pregleda zapisa
17.09.2020 07.11.2020
Datum isplate Datum isteka
01.12.2020 05.11.2020
Iznos Period
0.33 Kvartal
#IP
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.10.2020 16.11.2020
Datum isplate Datum isteka
15.12.2020 13.11.2020
Iznos Period
0.5125 Kvartal
#JNJ
Datum objave Datum pregleda zapisa
20.07.2020 25.08.2020
Datum isplate Datum isteka
08.09.2020 24.08.2020
Iznos Period
1.01 Kvartal
#JPM
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.09.2020 06.10.2020
Datum isplate Datum isteka
31.10.2020 05.10.2020
Iznos Period
0.9 Kvartal
#KO
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.07.2020 15.09.2020
Datum isplate Datum isteka
01.10.2020 14.09.2020
Iznos Period
0.41 Kvartal
#KHC
Datum objave Datum pregleda zapisa
30.07.2020 28.08.2020
Datum isplate Datum isteka
25.09.2020 28.08.2020
Iznos Period
0.4 Kvartal
#MA
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.09.2020 09.10.2020
Datum isplate Datum isteka
09.11.2020 08.10.2020
Iznos Period
0.40 Kvartal
#MCD
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.07.2020 01.09.2020
Datum isplate Datum isteka
15.09.2020 31.08.2020
Iznos Period
1.25 Kvartal
#MDLZ
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.07.2020 30.09.2020
Datum isplate Datum isteka
14.10.2020 29.09.2020
Iznos Period
0.3150 Kvartal
#MGM
Datum objave Datum pregleda zapisa
30.07.2020 10.09.2020
Datum isplate Datum isteka
15.09.2020 09.09.2020
Iznos Period
0.0025 Kvartal
#MMM
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.08.2020 24.08.2020
Datum isplate Datum isteka
12.09.2020 21.08.2020
Iznos Period
1.47 Kvartal
#MO
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.07.2020 15.09.2020
Datum isplate Datum isteka
09.10.2020 14.09.2020
Iznos Period
0.86 Kvartal
#MRK
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.07.2020 15.09.2020
Datum isplate Datum isteka
07.10.2020 14.09.2020
Iznos Period
0.61 Kvartal
#MRVL
Datum objave Datum pregleda zapisa
24.09.2020 12.10.2020
Datum isplate Datum isteka
28.10.2020 08.10.2020
Iznos Period
0.06 Kvartal
#MS
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.10.2020 30.10.2020
Datum isplate Datum isteka
13.11.2020 29.10.2020
Iznos Period
0.35 Kvartal
#MSFT
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.09.2020 19.11.2020
Datum isplate Datum isteka
10.12.2020 18.11.2020
Iznos Period
0.56 Kvartal
#NKE
Datum objave Datum pregleda zapisa
06.08.2020 31.08.2020
Datum isplate Datum isteka
01.10.2020 28.08.2020
Iznos Period
0.245 Kvartal
#ORAN
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.05.2020 08.06.2020
Datum isplate Datum isteka
24.06.2020 05.06.2020
Iznos Period
0.17 Kvartal
#ORCL
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.09.2020 08.10.2020
Datum isplate Datum isteka
22.10.2020 07.10.2020
Iznos Period
0.24 Kvartal
#PBR
Datum objave Datum pregleda zapisa
08.07.2020 24.07.2020
Datum isplate Datum isteka
22.12.2020 23.07.2020
Iznos Period
0.087 Neodređen
#PEP
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.07.2020 04.09.2020
Datum isplate Datum isteka
30.09.2020 03.09.2020
Iznos Period
1.0225 Kvartal
#PFE
Datum objave Datum pregleda zapisa
24.09.2020 06.11.2020
Datum isplate Datum isteka
01.12.2020 05.11.2020
Iznos Period
0.38 Kvartal
#PG
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.10.2020 23.10.2020
Datum isplate Datum isteka
16.11.2020 22.10.2020
Iznos Period
0.7907 Kvartal
#POT
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.12.2017 29.12.2017
Datum isplate Datum isteka
01.02.2018 28.12.2017
Iznos Period
0.10 Kvartal
#QCOM
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.07.2020 03.09.2020
Datum isplate Datum isteka
24.09.2020 02.09.2020
Iznos Period
0.65 Kvartal
#QQQ
Datum objave Datum pregleda zapisa
18.09.2020 22.09.2020
Datum isplate Datum isteka
30.10.2020 21.09.2020
Iznos Period
0.388 Kvartal
#SBUX
Datum objave Datum pregleda zapisa
30.09.2020 12.11.2020
Datum isplate Datum isteka
27.11.2020 10.11.2020
Iznos Period
0.45 Kvartal
#SNDK
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.07.2015 03.08.2015
Datum isplate Datum isteka
25.08.2015 30.07.2015
Iznos Period
0.3 Kvartal
#SPY
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.01.2020 21.09.2020
Datum isplate Datum isteka
30.10.2020 18.09.2020
Iznos Period
1.339 Kvartal
#T
Datum objave Datum pregleda zapisa
25.09.2020 12.10.2020
Datum isplate Datum isteka
02.11.2020 08.10.2020
Iznos Period
0.52 Kvartal
#TRI
Datum objave Datum pregleda zapisa
06.08.2020 20.08.2020
Datum isplate Datum isteka
15.09.2020 19.08.2020
Iznos Period
0.38 Kvartal
#TRV
Datum objave Datum pregleda zapisa
23.07.2020 10.09.2020
Datum isplate Datum isteka
30.09.2020 09.09.2020
Iznos Period
0.82 Kvartal
#UBS
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.01.2020 06.05.2020
Datum isplate Datum isteka
07.05.2020 05.05.2020
Iznos Period
0.73 Godinu dana
#UL
Datum objave Datum pregleda zapisa
24.07.2019 07.08.2020
Datum isplate Datum isteka
09.09.2020 06.08.2020
Iznos Period
0.4694 Kvartal
#UPS
Datum objave Datum pregleda zapisa
12.08.2020 24.08.2020
Datum isplate Datum isteka
09.09.2020 21.08.2020
Iznos Period
1.01 Kvartal
#UTX
Datum objave Datum pregleda zapisa
03.02.2020 14.02.2020
Datum isplate Datum isteka
10.03.2020 13.02.2020
Iznos Period
0.735 Kvartal
#V
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.07.2020 14.08.2020
Datum isplate Datum isteka
01.09.2020 13.08.2020
Iznos Period
0.3 Kvartal
#VZ
Datum objave Datum pregleda zapisa
03.09.2020 09.10.2020
Datum isplate Datum isteka
02.11.2020 08.10.2020
Iznos Period
0.6275 Kvartal
#WDC
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.02.2020 03.04.2020
Datum isplate Datum isteka
17.04.2020 02.04.2020
Iznos Period
0.50 Kvartal
#WFC
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.07.2020 07.08.2020
Datum isplate Datum isteka
01.09.2020 06.08.2020
Iznos Period
0.10 Kvartal
#WMT
Datum objave Datum pregleda zapisa
18.02.2020 14.08.2020
Datum isplate Datum isteka
08.09.2020 13.08.2020
Iznos Period
0.54 Kvartal
#XOM
Datum objave Datum pregleda zapisa
29.07.2020 13.08.2020
Datum isplate Datum isteka
10.09.2020 12.08.2020
Iznos Period
0.87 Kvartal

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.