Ukoliko trejdujete CFD-ima potrebno je da imate na umu prilagođavanje dividende.

Na bilans računa treba dodati sumu za prilagođavanje dividende za slučaj da je otvorena kupovina ranijeg datuma dividende.

Suma za prilagođavanje dividende se oduzima sa bilansa računa ukoliko je otvorena prodaja ranijeg datuma dividende.

U donjoj tabeli prikazani su sledeći datumi isplate dividendi za svaki trejding instrument NYSE grupe.

Primer:

Ukoliko je raniji datum dividende A za deonicu #B, onda se radi o otvorenoj poziciji kupovine od 2 lota na računu, pa će suma dividende biti obračunata po formuli: 2 lota x 100 deonica x A.

Ukoliko za deonicu #B postoji više otvorenih pozicija, za sumu svih pozicija biće uzeta vrednost A. Ukoliko je bilans svih transakcija negativan (suma svih transakcija ima inverziju PRODAJE (SELL-slant)), dividenda će imati negativnu vrednost.

Primer obračunavanja korekcije dividendi:

Komitet direktora kompanije Microsoft(MSFT) objavljuje otkup kvartalnih dividendi po sumi od $0.130 po deonici 10. juna:

* Raniji datum - 08.18.2009;
* Datum zapisa - 08.20.2009;
* Datum isplate - 10.09.2009.

Suma dividendi za transakciju obima 1 lota biće 100 x 0.130 = 13 USD.
Ukoliko imamo poziciju prodaje sa obimom od 1 lota (100 deonica) 18. aprila, biće oduzeto 13 USD. Ukoliko imamo poziciju kupovine sa obimom od 1 lota - biće dodato 13 USD. Naplate će se odigrati na datum obrade zapisa.

Kalkulator dividende


Simbol Obim (u lotovima) Količina Dividenda Sledeći raniji-datum
     
Količina Dividenda Sledeći raniji-datum
     

Izračunaj

Tiker Datum objave Datum pregleda zapisa Datum isplate Datum isteka Iznos Period
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 Kvartal
#AAPL 02.05.2017 15.05.2017 18.05.2017 11.05.2017 0.63 Kvartal
#AIG 03.05.2017 14.06.2017 28.06.2017 12.06.2017 0.32 Kvartal
#AXP 01.05.2017 07.07.2017 10.08.2017 05.07.2017 0.32 Kvartal
#BA 01.05.2017 12.05.2017 02.06.2017 10.05.2017 1.42 Kvartal
#BAC 26.04.2017 02.06.2017 30.06.2017 31.05.2017 0.075 Kvartal
#BK 20.04.2017 02.05.2017 12.05.2017 28.04.2017 0.19 Kvartal
#BHP 27.02.2017 10.03.2017 28.03.2017 08.03.2017 0.8 6 meseci
#C 03.04.2017 01.05.2017 26.05.2017 27.04.2017 0.16 Kvartal
#CAT 14.06.2017 20.07.2017 19.08.2017 18.07.2017 0.78 Kvartal
#CHL 03.04.2017 02.06.2017 10.07.2017 31.05.2017 0.72 Kvartal
#CMCSA 10.05.2017 05.07.2017 26.07.2017 30.06.2017 0.1575 Kvartal
#CSCO 06.06.2017 07.07.2017 26.07.2017 05.07.2017 0.29 Kvartal
#CVX 26.04.2017 19.05.2017 12.06.2017 17.05.2017 1.08 Kvartal
#DD 26.04.2017 15.05.2017 12.06.2017 11.05.2017 0.38 Kvartal
#DIS 30.11.2016 12.12.2016 11.01.2017 08.12.2016 0.78 Godinu dana
#F 10.04.2017 20.04.2017 01.06.2017 18.04.2017 0.15 Kvartal
#FCX 30.09.2015 15.10.2015 02.11.2015 13.10.2015 0.05 Kvartal
#FDX 12.06.2017 22.06.2017 06.07.2017 20.06.2017 0.5 Kvartal
#GE 09.06.2017 19.06.2017 25.07.2017 15.06.2017 0.24 Kvartal
#GILD 02.05.2017 16.06.2017 29.06.2017 14.06.2017 0.52 Kvartal
#GS 17.04.2017 01.06.2017 29.06.2017 30.05.2017 0.75 Kvartal
#HAL 08.02.2017 01.03.2017 22.03.2017 27.02.2017 0.18 Kvartal
#HD 18.05.2017 01.06.2017 15.06.2017 30.05.2017 0.89 Kvartal
#HON 24.04.2017 19.05.2017 09.06.2017 17.05.2017 0.665 Kvartal
#HPQ 18.05.2017 14.06.2017 05.07.2017 12.06.2017 0.1327 Kvartal
#IBM 25.04.2017 10.05.2017 10.06.2017 08.05.2017 1.5 Kvartal
#INTC 23.03.2017 07.05.2017 01.06.2017 03.05.2017 0.2725 Kvartal
#IP 09.05.2017 26.05.2017 15.06.2017 24.05.2017 0.4625 Kvartal
#JNJ 27.04.2017 30.05.2017 13.06.2017 25.05.2017 0.84 Kvartal
#JPM 16.05.2017 06.07.2017 31.07.2017 03.07.2017 0.5 Kvartal
#KO 27.04.2017 15.06.2017 03.07.2017 13.06.2017 0.37 Kvartal
#KHC 03.05.2017 19.05.2017 16.06.2017 17.05.2017 0.6 Kvartal
#MA 07.02.2017 07.04.2017 09.05.2017 05.04.2017 0.22 Kvartal
#MCD 24.05.2017 05.06.2017 19.06.2017 01.06.2017 0.94 Kvartal
#MDLZ 17.05.2017 30.06.2017 13.07.2017 28.06.2017 0.19 Kvartal
#MMM 09.05.2017 19.05.2017 12.06.2017 17.05.2017 1.175 Kvartal
#MO 18.05.2017 15.06.2017 10.07.2017 13.06.2017 0.61 Kvartal
#MON 06.06.2017 07.07.2017 28.07.2017 05.07.2017 0.54 Kvartal
#MRK 23.05.2017 15.06.2017 26.05.2017 13.06.2017 0.47 Kvartal
#MRVL 16.03.2017 04.04.2017 20.04.2016 31.03.2017 0.06 Kvartal
#MS 19.04.2017 01.05.2017 15.05.2017 27.04.2017 0.2 Kvartal
#MSFT 14.03.2017 18.05.2017 08.06.2017 15.05.2017 0.39 Kvartal
#NKE 11.05.2017 05.06.2017 05.07.2017 01.06.2017 0.18 Kvartal
#NOK 05.05.2017 26.05.2017 14.06.2017 24.05.2017 0.1816 Godinu dana
#ORAN 02.03.2017 09.06.2017 06.07.2016 07.06.2017 0.4227 6 meseci
#ORCL 15.03.2017 12.04.2017 26.04.2017 10.04.2017 0.19 Kvartal
#PBR 20.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 03.04.2014 0.4439 Neodređen
#PEP 02.05.2017 02.06.2018 30.06.2017 31.05.2017 0.805 Kvartal
#PFE 27.04.2017 12.05.2017 01.06.2017 10.05.2017 0.32 Kvartal
#PG 11.04.2017 21.04.2017 15.05.2017 19.04.2017 0.6896 Kvartal
#POT 10.05.2017 30.06.2017 30.06.2017 28.06.2017 0.10 Kvartal
#QCOM 12.04.2017 31.05.2017 21.06.2017 26.05.2017 0.57 Kvartal
#SBUX 21.03.2017 11.05.2017 26.05.2017 09.05.2017 0.25 Kvartal
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Kvartal
#SPY 15.06.2017 20.06.2017 31.07.2017 16.06.2017 1.1831 Kvartal
#T 31.03.2017 10.04.2017 01.05.2017 06.04.2017 0.49 Kvartal
#TEVA 14.02.2017 05.06.2017 22.06.2017 01.06.2017 0.289 Kvartal
#TRI 28.04.2017 18.05.2017 15.06.2017 16.05.2017 0.345 Kvartal
#TRV 20.04.2017 09.06.2017 30.06.2017 07.06.2017 0.72 Kvartal
#UBS 27.01.2017 09.05.2017 10.05.2017 08.05.2017 0.6005 Godinu dana
#UL 21.04.2017 05.05.2017 07.06.2017 03.05.2017 0.3828 Kvartal
#UPS 04.05.2017 15.05.2017 31.05.2017 11.05.2017 0.83 Kvartal
#UTX 24.04.2017 19.05.2017 10.06.2017 17.05.2017 0.66 Kvartal
#V 18.04.2017 19.05.2017 06.06.2017 17.05.2017 0.165 Kvartal
#VZ 01.06.2017 10.07.2017 01.08.2017 06.07.2017 0.5775 Kvartal
#WFC 25.04.2017 05.05.2017 01.06.2017 03.05.2017 0.38 Kvartal
#WMT 21.02.2017 12.05.2017 05.06.2017 10.05.2017 0.51 Kvartal
#XOM 26.04.2017 12.05.2017 09.06.2017 10.05.2017 0.77 Kvartal

Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $2500