Ukoliko trejdujete CFD-ima potrebno je da imate na umu prilagođavanje dividende.

Na bilans računa treba dodati sumu za prilagođavanje dividende za slučaj da je otvorena kupovina ranijeg datuma dividende.

Suma za prilagođavanje dividende se oduzima sa bilansa računa ukoliko je otvorena prodaja ranijeg datuma dividende.

U donjoj tabeli prikazani su sledeći datumi isplate dividendi za svaki trejding instrument NYSE grupe.

Primer:

Ukoliko je raniji datum dividende A za deonicu #B, onda se radi o otvorenoj poziciji kupovine od 2 lota na računu, pa će suma dividende biti obračunata po formuli: 2 lota x 100 deonica x A.

Ukoliko za deonicu #B postoji više otvorenih pozicija, za sumu svih pozicija biće uzeta vrednost A. Ukoliko je bilans svih transakcija negativan (suma svih transakcija ima inverziju PRODAJE (SELL-slant)), dividenda će imati negativnu vrednost.

Primer obračunavanja korekcije dividendi:

Komitet direktora kompanije Microsoft(MSFT) objavljuje otkup kvartalnih dividendi po sumi od $0.130 po deonici 10. juna:

* Raniji datum - 08.18.2009;
* Datum zapisa - 08.20.2009;
* Datum isplate - 10.09.2009.

Suma dividendi za transakciju obima 1 lota biće 100 x 0.130 = 13 USD.
Ukoliko imamo poziciju prodaje sa obimom od 1 lota (100 deonica) 18. aprila, biće oduzeto 13 USD. Ukoliko imamo poziciju kupovine sa obimom od 1 lota - biće dodato 13 USD. Naplate će se odigrati na datum obrade zapisa.

Kalkulator dividende


Simbol Obim (u lotovima) Količina Dividenda Sledeći raniji-datum
     
Količina Dividenda Sledeći raniji-datum
     

Izračunaj

Tiker Datum objave Datum pregleda zapisa Datum isplate Datum isteka Iznos Period
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 Kvartal
#AAPL 31.01.2017 13.02.2017 16.02.2017 09.02.2017 0.57 Kvartal
#AIG 14.02.2017 15.03.2017 29.03.2017 13.03.2017 0.32 Kvartal
#AXP 27.03.2017 07.04.2017 10.05.2017 05.04.2017 0.32 Kvartal
#BA 12.02.2017 10.02.2017 03.03.2017 08.02.2017 1.42 Kvartal
#BAC 26.01.2017 03.03.2017 31.03.2017 01.03.2017 0.075 Kvartal
#BK 20.04.2017 02.05.2017 12.05.2017 28.04.2017 0.19 Kvartal
#BHP 27.02.2017 10.03.2017 28.03.2017 08.03.2017 0.8 6 meseci
#C 03.04.2017 01.05.2017 26.05.2017 27.04.2017 0.16 Kvartal
#CAT 12.04.2017 24.04.2017 20.05.2017 20.04.2017 0.77 Kvartal
#CHL 03.04.2017 02.06.2017 10.07.2017 31.05.2017 0.72 Kvartal
#CMCSA 26.01.2017 05.04.2017 26.04.2017 03.04.2017 0.1575 Kvartal
#CSCO 15.02.2017 06.04.2017 26.04.2017 04.04.2017 0.29 Kvartal
#CVX 25.01.2017 16.02.2017 10.03.2017 14.02.2017 1.08 Kvartal
#DD 27.01.2017 15.02.2017 14.03.2017 13.02.2017 0.38 Kvartal
#DIS 30.11.2016 12.12.2016 11.01.2017 08.12.2016 0.78 Godinu dana
#F 10.04.2017 20.04.2017 01.06.2017 18.04.2017 0.15 Kvartal
#FCX 30.09.2015 15.10.2015 02.11.2015 13.10.2015 0.05 Kvartal
#FDX 17.02.2017 13.03.2017 03.04.2017 09.03.2017 0.4 Kvartal
#GE 10.02.2017 27.02.2017 25.04.2017 23.02.2017 0.24 Kvartal
#GILD 07.02.2017 16.03.2017 30.03.2017 14.03.2017 0.52 Kvartal
#GS 17.04.2017 01.06.2017 29.06.2017 30.05.2017 0.75 Kvartal
#HAL 08.02.2017 01.03.2017 22.03.2017 27.02.2017 0.18 Kvartal
#HD 21.02.2017 09.03.2017 23.03.2017 07.03.2017 0.89 Kvartal
#HON 09.02.2017 24.02.2017 10.03.2017 22.02.2017 0.665 Kvartal
#HPQ 23.01.2017 08.03.2017 05.04.2017 06.03.2017 0.1327 Kvartal
#IBM 31.01.2017 10.02.2017 10.03.2017 08.02.2017 1.4 Kvartal
#INTC 23.03.2017 07.05.2017 01.06.2017 03.05.2017 0.2725 Kvartal
#IP 10.01.2017 15.02.2017 15.03.2017 13.02.2017 0.4625 Kvartal
#JNJ 03.01.2017 28.02.2017 14.03.2017 24.02.2017 0.8 Kvartal
#JPM 21.03.2017 06.04.2017 30.04.2017 04.04.2017 0.5 Kvartal
#KO 16.02.2017 15.03.2017 03.03.2017 13.03.2017 0.37 Kvartal
#KHC 15.02.2017 03.03.2017 17.03.2017 01.03.2017 0.6 Kvartal
#MA 07.02.2017 07.04.2017 09.05.2017 05.04.2017 0.22 Kvartal
#MCD 26.01.2017 01.03.2017 15.03.2017 27.02.2017 0.94 Kvartal
#MDLZ 03.02.2017 31.03.2017 13.04.2017 29.03.2017 0.19 Kvartal
#MMM 07.02.2017 17.02.2017 12.03.2017 15.02.2017 1.175 Kvartal
#MO 15.03.2017 15.03.2017 10.04.2017 13.03.2017 0.61 Kvartal
#MON 27.01.2017 07.04.2017 28.04.2017 05.04.2017 0.54 Kvartal
#MRK 22.11.2016 15.12.2016 09.01.2017 13.12.2016 0.47 Kvartal
#MRVL 16.03.2017 04.04.2017 20.04.2016 31.03.2017 0.06 Kvartal
#MS 19.04.2017 01.05.2017 15.05.2017 27.04.2017 0.2 Kvartal
#MSFT 14.03.2017 18.05.2017 08.06.2017 15.05.2017 0.39 Kvartal
#NKE 16.02.2017 06.03.2017 03.04.2017 02.03.2017 0.18 Kvartal
#ORAN 02.03.2017 09.06.2017 06.07.2016 07.06.2017 0.4227 6 meseci
#ORCL 15.03.2017 12.04.2017 26.04.2017 10.04.2017 0.19 Kvartal
#PBR 20.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 03.04.2014 0.4439 Neodređen
#PEP 02.02.2017 03.03.2017 31.03.2017 01.03.2017 0.7525 Kvartal
#PFE 12.12.2016 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 0.32 Kvartal
#PG 11.04.2017 21.04.2017 15.05.2017 19.04.2017 0.6896 Kvartal
#POT 25.01.2017 31.03.2017 02.05.2017 29.03.2017 0.10 Kvartal
#QCOM 12.04.2017 31.05.2017 21.06.2017 26.05.2017 0.57 Kvartal
#SBUX 26.01.2017 09.02.2017 24.02.2017 07.02.2017 0.25 Kvartal
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Kvartal
#SPY 16.03.2017 21.03.2017 28.04.2017 17.03.2017 1.0331 Kvartal
#T 31.03.2017 10.04.2017 01.05.2017 06.04.2017 0.49 Kvartal
#TEVA 14.02.2017 02.03.2017 20.03.2017 28.02.2017 0.289 Kvartal
#TRI 08.02.2017 23.02.2017 15.03.2017 21.02.2017 0.345 Kvartal
#TRV 24.01.2017 10.03.2017 31.03.2017 08.03.2017 0.67 Kvartal
#UBS 27.01.2017 09.05.2017 10.05.2017 08.05.2017 0.6005 Godinu dana
#UL 31.01.2017 10.02.2017 15.03.2017 08.02.2017 0.3439 Kvartal
#UPS 08.02.2017 21.02.2017 08.03.2017 16.02.2017 0.83 Kvartal
#UTX 06.02.2017 17.02.2017 10.03.2017 15.02.2017 0.66 Kvartal
#V 18.04.2017 19.05.2017 06.06.2017 17.05.2017 0.165 Kvartal
#VZ 03.03.2017 10.04.2017 01.05.2017 06.04.2017 0.5775 Kvartal
#WFC 24.01.2017 03.02.2017 01.03.2017 01.02.2017 0.38 Kvartal
#WMT 21.02.2017 10.03.2017 03.04.2017 08.03.2017 0.51 Kvartal
#XOM 25.01.2017 10.02.2017 10.03.2017 08.02.2017 0.75 Kvartal

We invite you to start trading with
No Deposit Bonus