Ukoliko trejdujete CFD-ima potrebno je da imate na umu prilagođavanje dividende.

Na bilans računa treba dodati sumu za prilagođavanje dividende za slučaj da je otvorena kupovina ranijeg datuma dividende.

Suma za prilagođavanje dividende se oduzima sa bilansa računa ukoliko je otvorena prodaja ranijeg datuma dividende.

U donjoj tabeli prikazani su sledeći datumi isplate dividendi za svaki trejding instrument NYSE grupe.

Primer:

Ukoliko je raniji datum dividende A za deonicu #B, onda se radi o otvorenoj poziciji kupovine od 2 lota na računu, pa će suma dividende biti obračunata po formuli: 2 lota x 100 deonica x A.

Ukoliko za deonicu #B postoji više otvorenih pozicija, za sumu svih pozicija biće uzeta vrednost A. Ukoliko je bilans svih transakcija negativan (suma svih transakcija ima inverziju PRODAJE (SELL-slant)), dividenda će imati negativnu vrednost.

Primer obračunavanja korekcije dividendi:

Komitet direktora kompanije Microsoft(MSFT) objavljuje otkup kvartalnih dividendi po sumi od $0.130 po deonici 10. juna:

* Raniji datum - 08.18.2009;
* Datum zapisa - 08.20.2009;
* Datum isplate - 10.09.2009.

Suma dividendi za transakciju obima 1 lota biće 100 x 0.130 = 13 USD.
Ukoliko imamo poziciju prodaje sa obimom od 1 lota (100 deonica) 18. aprila, biće oduzeto 13 USD. Ukoliko imamo poziciju kupovine sa obimom od 1 lota - biće dodato 13 USD. Naplate će se odigrati na datum obrade zapisa.

Kalkulator dividende


Simbol Obim (u lotovima) Količina Dividenda Sledeći raniji-datum
     
Simbol
Obim (u lotovima)
Količina
Dividenda
Sledeći raniji-datum

Izračunaj

Tiker Datum objave Datum pregleda zapisa Datum isplate Datum isteka Iznos Period
#AA 29.09.2016 11.11.2016 25.11.2016 08.11.2016 0.09 Kvartal
#AAPL 01.08.2017 14.08.2017 17.08.2017 10.08.2017 0.63 Kvartal
#AIG 02.08.2017 15.09.2017 29.09.2017 14.09.2017 0.32 Kvartal
#AXP 01.05.2017 07.07.2017 10.08.2017 05.07.2017 0.32 Kvartal
#BA 26.06.2017 11.08.2017 01.09.2017 09.08.2017 1.42 Kvartal
#BAC 26.07.2017 01.09.2017 29.09.2017 30.08.2017 0.12 Kvartal
#BK 20.07.2017 01.08.2017 11.08.2017 28.07.2017 0.24 Kvartal
#BHP 27.02.2017 10.03.2017 28.03.2017 08.03.2017 0.8 6 meseci
#C 19.07.2017 07.08.2017 25.08.2017 03.08.2017 0.32 Kvartal
#CAT 14.06.2017 20.07.2017 19.08.2017 18.07.2017 0.78 Kvartal
#CHL 03.04.2017 02.06.2017 10.07.2017 31.05.2017 0.72 Kvartal
#CMCSA 10.05.2017 05.07.2017 26.07.2017 30.06.2017 0.1575 Kvartal
#CSCO 06.06.2017 07.07.2017 26.07.2017 05.07.2017 0.29 Kvartal
#CVX 26.07.2017 18.08.2017 11.09.2017 16.08.2017 1.08 Kvartal
#DD 13.07.2017 31.07.2017 29.09.2017 27.07.2017 0.38 Kvartal
#DIS 28.06.2017 10.07.2017 27.07.2017 06.07.2017 0.78 Kvartal
#F 13.07.2017 24.07.2017 01.09.2017 20.07.2017 0.15 Kvartal
#FCX 30.09.2015 15.10.2015 02.11.2015 13.10.2015 0.05 Kvartal
#FDX 12.06.2017 22.06.2017 06.07.2017 20.06.2017 0.5 Kvartal
#GE 09.06.2017 19.06.2017 25.07.2017 15.06.2017 0.24 Kvartal
#GILD 26.07.2017 15.09.2017 29.09.2017 14.09.2017 0.52 Kvartal
#GS 17.04.2017 01.06.2017 29.06.2017 30.05.2017 0.75 Kvartal
#HAL 08.02.2017 01.03.2017 22.03.2017 27.02.2017 0.18 Kvartal
#HD 17.08.2017 31.08.2017 14.09.2017 29.08.2017 0.89 Kvartal
#HON 28.07.2017 18.08.2017 08.09.2017 16.07.2017 0.665 Kvartal
#HPQ 25.07.2017 13.09.2017 04.10.2017 12.09.2017 0.1327 Kvartal
#IBM 25.07.2017 10.08.2017 09.09.2017 08.08.2017 1.5 Kvartal
#INTC 21.08.2017 07.08.2017 01.09.2017 03.08.2017 0.2725 Kvartal
#IP 11.07.2017 15.08.2017 15.09.2017 11.08.2017 0.4625 Kvartal
#JNJ 17.07.2017 29.08.2017 12.09.2017 25.08.2017 0.84 Kvartal
#JPM 16.05.2017 06.07.2017 31.07.2017 03.07.2017 0.5 Kvartal
#KO 20.07.2017 15.09.2017 02.10.2017 14.09.2017 0.37 Kvartal
#KHC 03.08.2017 18.08.2017 15.09.2017 16.08.2017 0.625 Kvartal
#MA 27.06.2017 07.07.2017 09.08.2017 05.07.2017 0.22 Kvartal
#MCD 27.07.2017 01.09.2017 18.08.2017 30.08.2017 0.94 Kvartal
#MDLZ 02.08.2017 29.09.2017 12.10.2017 29.09.2017 0.22 Kvartal
#MMM 15.08.2017 25.08.2017 12.09.2017 23.08.2017 1.175 Kvartal
#MO 18.05.2017 15.06.2017 10.07.2017 13.06.2017 0.61 Kvartal
#MON 10.08.2017 06.10.2017 27.10.2017 05.10.2017 0.54 Kvartal
#MRK 25.07.2017 15.09.2017 06.10.2017 14.09.2017 0.47 Kvartal
#MRVL 15.06.2017 05.07.2017 21.07.2016 30.06.2017 0.06 Kvartal
#MS 19.07.2017 31.07.2017 15.08.2017 27.07.2017 0.25 Kvartal
#MSFT 13.06.2017 17.08.2017 14.09.2017 15.08.2017 0.39 Kvartal
#NKE 10.08.2017 05.09.2017 02.10.2017 31.08.2017 0.18 Kvartal
#NOK 05.05.2017 26.05.2017 14.06.2017 24.05.2017 0.1816 Godinu dana
#ORAN 02.03.2017 09.06.2017 06.07.2016 07.06.2017 0.4227 6 meseci
#ORCL 21.06.2017 19.07.2017 02.08.2017 17.07.2017 0.19 Kvartal
#PBR 20.03.2014 07.04.2014 07.04.2014 03.04.2014 0.4439 Neodređen
#PEP 14.07.2017 01.09.2017 29.09.2017 30.08.2017 0.805 Kvartal
#PFE 22.06.2017 04.08.2017 01.09.2017 02.08.2017 0.32 Kvartal
#PG 11.07.2017 21.07.2017 15.08.2017 19.07.2017 0.6896 Kvartal
#POT 10.05.2017 30.06.2017 30.06.2017 28.06.2017 0.10 Kvartal
#QCOM 13.07.2017 30.08.2017 20.09.2017 28.08.2017 0.57 Kvartal
#SBUX 28.06.2017 10.08.2017 25.08.2017 08.08.2017 0.25 Kvartal
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 Kvartal
#SPY 15.06.2017 20.06.2017 31.07.2017 16.06.2017 1.1831 Kvartal
#T 30.06.2017 10.07.2017 01.08.2017 06.07.2017 0.49 Kvartal
#TEVA 08.08.2017 29.08.2017 14.09.2017 25.08.2017 0.723 Kvartal
#TRI 01.08.2017 17.08.2017 19.09.2017 15.08.2017 0.345 Kvartal
#TRV 20.07.2017 08.09.2017 29.09.2017 07.09.2017 0.72 Kvartal
#UBS 27.01.2017 09.05.2017 10.05.2017 08.05.2017 0.6005 Godinu dana
#UL 25.07.2017 04.08.2017 06.09.2017 02.08.2017 0.409 Kvartal
#UPS 03.08.2017 14.08.2017 30.08.2017 10.08.2017 0.83 Kvartal
#UTX 14.06.2017 18.08.2017 10.09.2017 16.08.2017 0.7 Kvartal
#V 17.07.2017 18.08.2017 05.09.2017 16.08.2017 0.165 Kvartal
#VZ 01.06.2017 10.07.2017 01.08.2017 06.07.2017 0.5775 Kvartal
#WFC 25.07.2017 04.08.2017 01.09.2017 02.08.2017 0.39 Kvartal
#WMT 21.02.2017 11.08.2017 05.09.2017 09.08.2017 0.51 Kvartal
#XOM 26.07.2017 14.08.2017 01.09.2017 10.08.2017 0.77 Kvartal
Tiker
#AA
Datum objave Datum pregleda zapisa
29.09.2016 11.11.2016
Datum isplate Datum isteka
25.11.2016 08.11.2016
Iznos Period
0.09 Kvartal
#AAPL
Datum objave Datum pregleda zapisa
01.08.2017 14.08.2017
Datum isplate Datum isteka
17.08.2017 10.08.2017
Iznos Period
0.63 Kvartal
#AIG
Datum objave Datum pregleda zapisa
02.08.2017 15.09.2017
Datum isplate Datum isteka
29.09.2017 14.09.2017
Iznos Period
0.32 Kvartal
#AXP
Datum objave Datum pregleda zapisa
01.05.2017 07.07.2017
Datum isplate Datum isteka
10.08.2017 05.07.2017
Iznos Period
0.32 Kvartal
#BA
Datum objave Datum pregleda zapisa
26.06.2017 11.08.2017
Datum isplate Datum isteka
01.09.2017 09.08.2017
Iznos Period
1.42 Kvartal
#BAC
Datum objave Datum pregleda zapisa
26.07.2017 01.09.2017
Datum isplate Datum isteka
29.09.2017 30.08.2017
Iznos Period
0.12 Kvartal
#BK
Datum objave Datum pregleda zapisa
20.07.2017 01.08.2017
Datum isplate Datum isteka
11.08.2017 28.07.2017
Iznos Period
0.24 Kvartal
#BHP
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.02.2017 10.03.2017
Datum isplate Datum isteka
28.03.2017 08.03.2017
Iznos Period
0.8 6 meseci
#C
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.07.2017 07.08.2017
Datum isplate Datum isteka
25.08.2017 03.08.2017
Iznos Period
0.32 Kvartal
#CAT
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.06.2017 20.07.2017
Datum isplate Datum isteka
19.08.2017 18.07.2017
Iznos Period
0.78 Kvartal
#CHL
Datum objave Datum pregleda zapisa
03.04.2017 02.06.2017
Datum isplate Datum isteka
10.07.2017 31.05.2017
Iznos Period
0.72 Kvartal
#CMCSA
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.05.2017 05.07.2017
Datum isplate Datum isteka
26.07.2017 30.06.2017
Iznos Period
0.1575 Kvartal
#CSCO
Datum objave Datum pregleda zapisa
06.06.2017 07.07.2017
Datum isplate Datum isteka
26.07.2017 05.07.2017
Iznos Period
0.29 Kvartal
#CVX
Datum objave Datum pregleda zapisa
26.07.2017 18.08.2017
Datum isplate Datum isteka
11.09.2017 16.08.2017
Iznos Period
1.08 Kvartal
#DD
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.07.2017 31.07.2017
Datum isplate Datum isteka
29.09.2017 27.07.2017
Iznos Period
0.38 Kvartal
#DIS
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.06.2017 10.07.2017
Datum isplate Datum isteka
27.07.2017 06.07.2017
Iznos Period
0.78 Kvartal
#F
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.07.2017 24.07.2017
Datum isplate Datum isteka
01.09.2017 20.07.2017
Iznos Period
0.15 Kvartal
#FCX
Datum objave Datum pregleda zapisa
30.09.2015 15.10.2015
Datum isplate Datum isteka
02.11.2015 13.10.2015
Iznos Period
0.05 Kvartal
#FDX
Datum objave Datum pregleda zapisa
12.06.2017 22.06.2017
Datum isplate Datum isteka
06.07.2017 20.06.2017
Iznos Period
0.5 Kvartal
#GE
Datum objave Datum pregleda zapisa
09.06.2017 19.06.2017
Datum isplate Datum isteka
25.07.2017 15.06.2017
Iznos Period
0.24 Kvartal
#GILD
Datum objave Datum pregleda zapisa
26.07.2017 15.09.2017
Datum isplate Datum isteka
29.09.2017 14.09.2017
Iznos Period
0.52 Kvartal
#GS
Datum objave Datum pregleda zapisa
17.04.2017 01.06.2017
Datum isplate Datum isteka
29.06.2017 30.05.2017
Iznos Period
0.75 Kvartal
#HAL
Datum objave Datum pregleda zapisa
08.02.2017 01.03.2017
Datum isplate Datum isteka
22.03.2017 27.02.2017
Iznos Period
0.18 Kvartal
#HD
Datum objave Datum pregleda zapisa
17.08.2017 31.08.2017
Datum isplate Datum isteka
14.09.2017 29.08.2017
Iznos Period
0.89 Kvartal
#HON
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.07.2017 18.08.2017
Datum isplate Datum isteka
08.09.2017 16.07.2017
Iznos Period
0.665 Kvartal
#HPQ
Datum objave Datum pregleda zapisa
25.07.2017 13.09.2017
Datum isplate Datum isteka
04.10.2017 12.09.2017
Iznos Period
0.1327 Kvartal
#IBM
Datum objave Datum pregleda zapisa
25.07.2017 10.08.2017
Datum isplate Datum isteka
09.09.2017 08.08.2017
Iznos Period
1.5 Kvartal
#INTC
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.08.2017 07.08.2017
Datum isplate Datum isteka
01.09.2017 03.08.2017
Iznos Period
0.2725 Kvartal
#IP
Datum objave Datum pregleda zapisa
11.07.2017 15.08.2017
Datum isplate Datum isteka
15.09.2017 11.08.2017
Iznos Period
0.4625 Kvartal
#JNJ
Datum objave Datum pregleda zapisa
17.07.2017 29.08.2017
Datum isplate Datum isteka
12.09.2017 25.08.2017
Iznos Period
0.84 Kvartal
#JPM
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.05.2017 06.07.2017
Datum isplate Datum isteka
31.07.2017 03.07.2017
Iznos Period
0.5 Kvartal
#KO
Datum objave Datum pregleda zapisa
20.07.2017 15.09.2017
Datum isplate Datum isteka
02.10.2017 14.09.2017
Iznos Period
0.37 Kvartal
#KHC
Datum objave Datum pregleda zapisa
03.08.2017 18.08.2017
Datum isplate Datum isteka
15.09.2017 16.08.2017
Iznos Period
0.625 Kvartal
#MA
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.06.2017 07.07.2017
Datum isplate Datum isteka
09.08.2017 05.07.2017
Iznos Period
0.22 Kvartal
#MCD
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2017 01.09.2017
Datum isplate Datum isteka
18.08.2017 30.08.2017
Iznos Period
0.94 Kvartal
#MDLZ
Datum objave Datum pregleda zapisa
02.08.2017 29.09.2017
Datum isplate Datum isteka
12.10.2017 29.09.2017
Iznos Period
0.22 Kvartal
#MMM
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.08.2017 25.08.2017
Datum isplate Datum isteka
12.09.2017 23.08.2017
Iznos Period
1.175 Kvartal
#MO
Datum objave Datum pregleda zapisa
18.05.2017 15.06.2017
Datum isplate Datum isteka
10.07.2017 13.06.2017
Iznos Period
0.61 Kvartal
#MON
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.08.2017 06.10.2017
Datum isplate Datum isteka
27.10.2017 05.10.2017
Iznos Period
0.54 Kvartal
#MRK
Datum objave Datum pregleda zapisa
25.07.2017 15.09.2017
Datum isplate Datum isteka
06.10.2017 14.09.2017
Iznos Period
0.47 Kvartal
#MRVL
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.06.2017 05.07.2017
Datum isplate Datum isteka
21.07.2016 30.06.2017
Iznos Period
0.06 Kvartal
#MS
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.07.2017 31.07.2017
Datum isplate Datum isteka
15.08.2017 27.07.2017
Iznos Period
0.25 Kvartal
#MSFT
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.06.2017 17.08.2017
Datum isplate Datum isteka
14.09.2017 15.08.2017
Iznos Period
0.39 Kvartal
#NKE
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.08.2017 05.09.2017
Datum isplate Datum isteka
02.10.2017 31.08.2017
Iznos Period
0.18 Kvartal
#NOK
Datum objave Datum pregleda zapisa
05.05.2017 26.05.2017
Datum isplate Datum isteka
14.06.2017 24.05.2017
Iznos Period
0.1816 Godinu dana
#ORAN
Datum objave Datum pregleda zapisa
02.03.2017 09.06.2017
Datum isplate Datum isteka
06.07.2016 07.06.2017
Iznos Period
0.4227 6 meseci
#ORCL
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.06.2017 19.07.2017
Datum isplate Datum isteka
02.08.2017 17.07.2017
Iznos Period
0.19 Kvartal
#PBR
Datum objave Datum pregleda zapisa
20.03.2014 07.04.2014
Datum isplate Datum isteka
07.04.2014 03.04.2014
Iznos Period
0.4439 Neodređen
#PEP
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.07.2017 01.09.2017
Datum isplate Datum isteka
29.09.2017 30.08.2017
Iznos Period
0.805 Kvartal
#PFE
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.06.2017 04.08.2017
Datum isplate Datum isteka
01.09.2017 02.08.2017
Iznos Period
0.32 Kvartal
#PG
Datum objave Datum pregleda zapisa
11.07.2017 21.07.2017
Datum isplate Datum isteka
15.08.2017 19.07.2017
Iznos Period
0.6896 Kvartal
#POT
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.05.2017 30.06.2017
Datum isplate Datum isteka
30.06.2017 28.06.2017
Iznos Period
0.10 Kvartal
#QCOM
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.07.2017 30.08.2017
Datum isplate Datum isteka
20.09.2017 28.08.2017
Iznos Period
0.57 Kvartal
#SBUX
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.06.2017 10.08.2017
Datum isplate Datum isteka
25.08.2017 08.08.2017
Iznos Period
0.25 Kvartal
#SNDK
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.07.2015 03.08.2015
Datum isplate Datum isteka
25.08.2015 30.07.2015
Iznos Period
0.3 Kvartal
#SPY
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.06.2017 20.06.2017
Datum isplate Datum isteka
31.07.2017 16.06.2017
Iznos Period
1.1831 Kvartal
#T
Datum objave Datum pregleda zapisa
30.06.2017 10.07.2017
Datum isplate Datum isteka
01.08.2017 06.07.2017
Iznos Period
0.49 Kvartal
#TEVA
Datum objave Datum pregleda zapisa
08.08.2017 29.08.2017
Datum isplate Datum isteka
14.09.2017 25.08.2017
Iznos Period
0.723 Kvartal
#TRI
Datum objave Datum pregleda zapisa
01.08.2017 17.08.2017
Datum isplate Datum isteka
19.09.2017 15.08.2017
Iznos Period
0.345 Kvartal
#TRV
Datum objave Datum pregleda zapisa
20.07.2017 08.09.2017
Datum isplate Datum isteka
29.09.2017 07.09.2017
Iznos Period
0.72 Kvartal
#UBS
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.01.2017 09.05.2017
Datum isplate Datum isteka
10.05.2017 08.05.2017
Iznos Period
0.6005 Godinu dana
#UL
Datum objave Datum pregleda zapisa
25.07.2017 04.08.2017
Datum isplate Datum isteka
06.09.2017 02.08.2017
Iznos Period
0.409 Kvartal
#UPS
Datum objave Datum pregleda zapisa
03.08.2017 14.08.2017
Datum isplate Datum isteka
30.08.2017 10.08.2017
Iznos Period
0.83 Kvartal
#UTX
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.06.2017 18.08.2017
Datum isplate Datum isteka
10.09.2017 16.08.2017
Iznos Period
0.7 Kvartal
#V
Datum objave Datum pregleda zapisa
17.07.2017 18.08.2017
Datum isplate Datum isteka
05.09.2017 16.08.2017
Iznos Period
0.165 Kvartal
#VZ
Datum objave Datum pregleda zapisa
01.06.2017 10.07.2017
Datum isplate Datum isteka
01.08.2017 06.07.2017
Iznos Period
0.5775 Kvartal
#WFC
Datum objave Datum pregleda zapisa
25.07.2017 04.08.2017
Datum isplate Datum isteka
01.09.2017 02.08.2017
Iznos Period
0.39 Kvartal
#WMT
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.02.2017 11.08.2017
Datum isplate Datum isteka
05.09.2017 09.08.2017
Iznos Period
0.51 Kvartal
#XOM
Datum objave Datum pregleda zapisa
26.07.2017 14.08.2017
Datum isplate Datum isteka
01.09.2017 10.08.2017
Iznos Period
0.77 Kvartal

Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000