empty
 
 
Kalkulator dividende

Dividend Calculator for Forex Traders

Ovaj odeljak će biti od koristi onima koji trguju CFD-ima. Stranica sadrži listu dividendi i informaciju o najbližem datumu isplate za sve NYSE trgovačke račune.

Ukoliko trejdujete CFD-ima potrebno je da imate na umu prilagođavanje dividende.

Na bilans računa treba dodati sumu za prilagođavanje dividende za slučaj da je otvorena kupovina ranijeg datuma dividende.

Suma za prilagođavanje dividende se oduzima sa bilansa računa ukoliko je otvorena prodaja ranijeg datuma dividende.

U donjoj tabeli prikazani su sledeći datumi isplate dividendi za svaki trejding instrument NYSE grupe.

Primer:

Ukoliko je raniji datum dividende A za deonicu #B, onda se radi o otvorenoj poziciji kupovine od 2 lota na računu, pa će suma dividende biti obračunata po formuli: 2 lota x 100 deonica x A.

Ukoliko za deonicu #B postoji više otvorenih pozicija, za sumu svih pozicija biće uzeta vrednost A. Ukoliko je bilans svih transakcija negativan (suma svih transakcija ima inverziju PRODAJE (SELL-slant)), dividenda će imati negativnu vrednost.

Primer obračunavanja korekcije dividendi:

Komitet direktora kompanije Microsoft(MSFT) objavljuje otkup kvartalnih dividendi po sumi od $0.130 po deonici 10. juna:

* Raniji datum - 08.18.2009;
* Datum zapisa - 08.20.2009;
* Datum isplate - 10.09.2009.

Suma dividendi za transakciju obima 1 lota biće 100 x 0.130 = 13 USD.
Ukoliko imamo poziciju prodaje sa obimom od 1 lota (100 deonica) 18. aprila, biće oduzeto 13 USD. Ukoliko imamo poziciju kupovine sa obimom od 1 lota - biće dodato 13 USD. Naplate će se odigrati na datum obrade zapisa.

Kalkulator dividende


Simbol Obim (u lotovima) Količina Dividenda Sledeći raniji-datum
Simbol
Obim (u lotovima)
Količina
Dividenda
Sledeći raniji-datum

Izračunaj

Tiker Datum objave Datum pregleda zapisa Datum isplate Datum isteka Iznos Period
#AAPL 28.07.2022 08.08.2022 11.08.2022 05.08.2022 0.23 Kvartal
#AIG 08.08.2022 16.09.2022 30.09.2022 15.09.2022 0.32 Kvartal
#AXP 04.05.2022 01.07.2022 10.08.2022 30.06.2022 0.52 Kvartal
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.005 Kvartal
#BAC 20.07.2022 02.09.2022 30.09.2022 01.09.2022 0.22 Kvartal
#BK 15.07.2022 25.07.2022 05.08.2022 22.07.2022 0.37 Kvartal
#BHP 16.04.2022 26.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 3.36641 6 meseci
#C 21.07.2022 01.08.2022 26.08.2022 29.07.2022 0.51 Kvartal
#CAT 08.06.2022 20.07.2022 18.08.2022 19.07.2022 1.20 Kvartal
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 Kvartal
#CMCSA 10.05.2022 06.07.2022 27.07.2022 05.07.2022 0.27 Kvartal
#CSCO 06.06.2022 06.07.2022 27.07.2022 05.07.2022 0.38 Kvartal
#CVX 27.07.2022 19.08.2022 12.09.2022 18.08.2022 1.42 Kvartal
#DIS 04.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6 meseci
#EBAY 04.05.2022 01.06.2022 17.06.2022 31.05.2022 0.22 Kvartal
#F 27.07.2022 11.08.2022 01.09.2022 10.08.2022 0.10 Kvartal
#FCX 13.04.2022 15.07.2022 01.08.2022 14.07.2022 0.15 Kvartal
#FDX 14.06.2022 27.06.2022 11.07.2022 24.06.2022 1.15 Kvartal
#GE 17.06.2022 28.06.2022 25.07.2022 27.06.2022 0.08 Kvartal
#GILD 27.04.2022 15.06.2022 29.06.2022 14.06.2022 0.73 Kvartal
#GS 14.07.2022 01.09.2022 29.09.2022 31.08.2022 2.50 Kvartal
#HAL 19.05.2022 01.06.2022 22.06.2022 31.05.2022 0.12 Kvartal
#HD 19.05.2022 02.06.2022 16.06.2022 01.06.2022 1.90 Kvartal
#HON 29.07.2022 12.08.2022 02.09.2022 11.08.2022 0.98 Kvartal
#HPQ 21.06.2022 14.09.2022 05.10.2022 13.09.2022 0.25 Kvartal
#IBM 27.07.2022 10.08.2022 10.09.2022 09.08.2022 1.65 Kvartal
#INTC 13.07.2022 07.08.2022 01.09.2022 04.08.2022 0.365 Kvartal
#IP 12.07.2022 15.08.2022 15.09.2022 12.08.2022 0.463 Kvartal
#JNJ 18.07.2022 23.08.2022 06.09.2022 22.08.2022 1.13 Kvartal
#JPM 15.06.2022 06.07.2022 31.07.2022 15.07.2022 1.00 Kvartal
#KO 27.04.2022 15.06.2022 01.07.2022 14.06.2022 0.44 Kvartal
#KHC 27.07.2022 26.08.2022 23.09.2022 25.08.2022 0.4 Kvartal
#MA 20.06.2022 08.07.2022 09.08.2022 07.07.2022 0.49 Kvartal
#MCD 28.07.2022 01.09.2022 16.09.2022 31.08.2022 1.38 Kvartal
#MDLZ 18.05.2022 30.06.2022 14.07.2022 29.06.2022 0.35 Kvartal
#MGM 02.05.2022 10.06.2022 15.06.2022 09.06.2022 0.002 Kvartal
#MMM 10.05.2022 20.05.2022 12.06.2022 19.05.2022 1.49 Kvartal
#MO 19.05.2022 15.06.2022 11.07.2022 14.06.2022 0.90 Kvartal
#MRK 24.05.2022 15.06.2022 08.07.2022 14.06.2022 0.69 Kvartal
#MRVL 02.06.2022 08.07.2022 27.07.2022 07.07.2022 0.06 Kvartal
#MS 14.07.2022 29.07.2022 15.08.2022 28.07.2022 0.775 Kvartal
#MSFT 14.06.2022 18.08.2022 08.09.2022 17.08.2022 0.62 Kvartal
#NKE 05.05.2022 06.06.2022 01.07.2022 03.06.2022 0.305 Kvartal
#ORAN 10.05.2022 06.06.2022 24.06.2022 03.06.2022 0.328 Kvartal
#ORCL 13.06.2022 12.07.2022 26.07.2022 11.07.2022 0.32 Kvartal
#PBR 13.05.2022 25.05.2022 27.06.2022 24.05.2022 0,561 Neodređen
#PEP 21.07.2022 02.09.2022 30.09.2022 01.09.2022 1.15 Kvartal
#PFE 23.06.2022 29.07.2022 06.09.2022 28.07.2022 0.40 Kvartal
#PG 12.07.2022 22.07.2022 15.08.2022 21.07.2022 0.913 Kvartal
#QCOM 06.07.2022 01.09.2022 22.09.2022 31.08.2022 0.75 Kvartal
#QQQ 19.01.2021 23.03.2021 30.04.2021 22.03.2021 0.3947 Kvartal
#SBUX 22.06.2022 12.08.2022 26.08.2022 11.08.2022 0.49 Kvartal
#SPY 24.01.2022 21.06.2022 29.07.2022 17.06.2022 1.577 Kvartal
#T 28.06.2022 11.07.2022 01.08.2022 08.07.2022 0.278 Kvartal
#TRI 03.05.2022 26.05.2022 25.05.2022 23.03.2022 0.445 Kvartal
#TRV 21.07.2022 09.09.2022 30.09.2022 08.09.2022 0.93 Kvartal
#UBS 01.02.2022 13.04.2022 14.04.2022 12.04.2022 0.162 Godinu dana
#UL 28.04.2022 05.08.2022 01.09.2022 04.08.2022 0.429 Kvartal
#UPS 04.05.2022 16.05.2022 02.06.2022 13.05.2022 1.52 Kvartal
#V 25.01.2022 11.02.2022 01.03.2022 10.02.2022 0.375 Kvartal
#VZ 31.05.2022 08.07.2022 01.08.2022 07.07.2022 0.64 Kvartal
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 Kvartal
#WFC 26.07.2022 05.08.2022 01.09.2022 04.08.2022 0.30 Kvartal
#WMT 17.02.2022 12.08.2022 06.09.2022 11.08.2022 0.56 Kvartal
#XOM 27.07.2022 12.08.2022 09.09.2022 11.08.2022 0.88 Kvartal
Tiker
#AAPL
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.07.2022 08.08.2022
Datum isplate Datum isteka
11.08.2022 05.08.2022
Iznos Period
0.23 Kvartal
#AIG
Datum objave Datum pregleda zapisa
08.08.2022 16.09.2022
Datum isplate Datum isteka
30.09.2022 15.09.2022
Iznos Period
0.32 Kvartal
#AXP
Datum objave Datum pregleda zapisa
04.05.2022 01.07.2022
Datum isplate Datum isteka
10.08.2022 30.06.2022
Iznos Period
0.52 Kvartal
#BA
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.12.2019 14.02.2020
Datum isplate Datum isteka
06.03.2020 13.02.2020
Iznos Period
2.005 Kvartal
#BAC
Datum objave Datum pregleda zapisa
20.07.2022 02.09.2022
Datum isplate Datum isteka
30.09.2022 01.09.2022
Iznos Period
0.22 Kvartal
#BK
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.07.2022 25.07.2022
Datum isplate Datum isteka
05.08.2022 22.07.2022
Iznos Period
0.37 Kvartal
#BHP
Datum objave Datum pregleda zapisa
16.04.2022 26.05.2022
Datum isplate Datum isteka
01.06.2022 02.06.2022
Iznos Period
3.36641 6 meseci
#C
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.07.2022 01.08.2022
Datum isplate Datum isteka
26.08.2022 29.07.2022
Iznos Period
0.51 Kvartal
#CAT
Datum objave Datum pregleda zapisa
08.06.2022 20.07.2022
Datum isplate Datum isteka
18.08.2022 19.07.2022
Iznos Period
1.20 Kvartal
#CHL
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.08.2019 27.08.2020
Datum isplate Datum isteka
09.10.2020 26.08.2020
Iznos Period
0.9871 Kvartal
#CMCSA
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.05.2022 06.07.2022
Datum isplate Datum isteka
27.07.2022 05.07.2022
Iznos Period
0.27 Kvartal
#CSCO
Datum objave Datum pregleda zapisa
06.06.2022 06.07.2022
Datum isplate Datum isteka
27.07.2022 05.07.2022
Iznos Period
0.38 Kvartal
#CVX
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2022 19.08.2022
Datum isplate Datum isteka
12.09.2022 18.08.2022
Iznos Period
1.42 Kvartal
#DIS
Datum objave Datum pregleda zapisa
04.12.2019 16.12.2019
Datum isplate Datum isteka
16.01.2020 13.12.2019
Iznos Period
0.88 6 meseci
#EBAY
Datum objave Datum pregleda zapisa
04.05.2022 01.06.2022
Datum isplate Datum isteka
17.06.2022 31.05.2022
Iznos Period
0.22 Kvartal
#F
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2022 11.08.2022
Datum isplate Datum isteka
01.09.2022 10.08.2022
Iznos Period
0.10 Kvartal
#FCX
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.04.2022 15.07.2022
Datum isplate Datum isteka
01.08.2022 14.07.2022
Iznos Period
0.15 Kvartal
#FDX
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.06.2022 27.06.2022
Datum isplate Datum isteka
11.07.2022 24.06.2022
Iznos Period
1.15 Kvartal
#GE
Datum objave Datum pregleda zapisa
17.06.2022 28.06.2022
Datum isplate Datum isteka
25.07.2022 27.06.2022
Iznos Period
0.08 Kvartal
#GILD
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.04.2022 15.06.2022
Datum isplate Datum isteka
29.06.2022 14.06.2022
Iznos Period
0.73 Kvartal
#GS
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.07.2022 01.09.2022
Datum isplate Datum isteka
29.09.2022 31.08.2022
Iznos Period
2.50 Kvartal
#HAL
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.05.2022 01.06.2022
Datum isplate Datum isteka
22.06.2022 31.05.2022
Iznos Period
0.12 Kvartal
#HD
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.05.2022 02.06.2022
Datum isplate Datum isteka
16.06.2022 01.06.2022
Iznos Period
1.90 Kvartal
#HON
Datum objave Datum pregleda zapisa
29.07.2022 12.08.2022
Datum isplate Datum isteka
02.09.2022 11.08.2022
Iznos Period
0.98 Kvartal
#HPQ
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.06.2022 14.09.2022
Datum isplate Datum isteka
05.10.2022 13.09.2022
Iznos Period
0.25 Kvartal
#IBM
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2022 10.08.2022
Datum isplate Datum isteka
10.09.2022 09.08.2022
Iznos Period
1.65 Kvartal
#INTC
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.07.2022 07.08.2022
Datum isplate Datum isteka
01.09.2022 04.08.2022
Iznos Period
0.365 Kvartal
#IP
Datum objave Datum pregleda zapisa
12.07.2022 15.08.2022
Datum isplate Datum isteka
15.09.2022 12.08.2022
Iznos Period
0.463 Kvartal
#JNJ
Datum objave Datum pregleda zapisa
18.07.2022 23.08.2022
Datum isplate Datum isteka
06.09.2022 22.08.2022
Iznos Period
1.13 Kvartal
#JPM
Datum objave Datum pregleda zapisa
15.06.2022 06.07.2022
Datum isplate Datum isteka
31.07.2022 15.07.2022
Iznos Period
1.00 Kvartal
#KO
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.04.2022 15.06.2022
Datum isplate Datum isteka
01.07.2022 14.06.2022
Iznos Period
0.44 Kvartal
#KHC
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2022 26.08.2022
Datum isplate Datum isteka
23.09.2022 25.08.2022
Iznos Period
0.4 Kvartal
#MA
Datum objave Datum pregleda zapisa
20.06.2022 08.07.2022
Datum isplate Datum isteka
09.08.2022 07.07.2022
Iznos Period
0.49 Kvartal
#MCD
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.07.2022 01.09.2022
Datum isplate Datum isteka
16.09.2022 31.08.2022
Iznos Period
1.38 Kvartal
#MDLZ
Datum objave Datum pregleda zapisa
18.05.2022 30.06.2022
Datum isplate Datum isteka
14.07.2022 29.06.2022
Iznos Period
0.35 Kvartal
#MGM
Datum objave Datum pregleda zapisa
02.05.2022 10.06.2022
Datum isplate Datum isteka
15.06.2022 09.06.2022
Iznos Period
0.002 Kvartal
#MMM
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.05.2022 20.05.2022
Datum isplate Datum isteka
12.06.2022 19.05.2022
Iznos Period
1.49 Kvartal
#MO
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.05.2022 15.06.2022
Datum isplate Datum isteka
11.07.2022 14.06.2022
Iznos Period
0.90 Kvartal
#MRK
Datum objave Datum pregleda zapisa
24.05.2022 15.06.2022
Datum isplate Datum isteka
08.07.2022 14.06.2022
Iznos Period
0.69 Kvartal
#MRVL
Datum objave Datum pregleda zapisa
02.06.2022 08.07.2022
Datum isplate Datum isteka
27.07.2022 07.07.2022
Iznos Period
0.06 Kvartal
#MS
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.07.2022 29.07.2022
Datum isplate Datum isteka
15.08.2022 28.07.2022
Iznos Period
0.775 Kvartal
#MSFT
Datum objave Datum pregleda zapisa
14.06.2022 18.08.2022
Datum isplate Datum isteka
08.09.2022 17.08.2022
Iznos Period
0.62 Kvartal
#NKE
Datum objave Datum pregleda zapisa
05.05.2022 06.06.2022
Datum isplate Datum isteka
01.07.2022 03.06.2022
Iznos Period
0.305 Kvartal
#ORAN
Datum objave Datum pregleda zapisa
10.05.2022 06.06.2022
Datum isplate Datum isteka
24.06.2022 03.06.2022
Iznos Period
0.328 Kvartal
#ORCL
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.06.2022 12.07.2022
Datum isplate Datum isteka
26.07.2022 11.07.2022
Iznos Period
0.32 Kvartal
#PBR
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.05.2022 25.05.2022
Datum isplate Datum isteka
27.06.2022 24.05.2022
Iznos Period
0,561 Neodređen
#PEP
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.07.2022 02.09.2022
Datum isplate Datum isteka
30.09.2022 01.09.2022
Iznos Period
1.15 Kvartal
#PFE
Datum objave Datum pregleda zapisa
23.06.2022 29.07.2022
Datum isplate Datum isteka
06.09.2022 28.07.2022
Iznos Period
0.40 Kvartal
#PG
Datum objave Datum pregleda zapisa
12.07.2022 22.07.2022
Datum isplate Datum isteka
15.08.2022 21.07.2022
Iznos Period
0.913 Kvartal
#QCOM
Datum objave Datum pregleda zapisa
06.07.2022 01.09.2022
Datum isplate Datum isteka
22.09.2022 31.08.2022
Iznos Period
0.75 Kvartal
#QQQ
Datum objave Datum pregleda zapisa
19.01.2021 23.03.2021
Datum isplate Datum isteka
30.04.2021 22.03.2021
Iznos Period
0.3947 Kvartal
#SBUX
Datum objave Datum pregleda zapisa
22.06.2022 12.08.2022
Datum isplate Datum isteka
26.08.2022 11.08.2022
Iznos Period
0.49 Kvartal
#SPY
Datum objave Datum pregleda zapisa
24.01.2022 21.06.2022
Datum isplate Datum isteka
29.07.2022 17.06.2022
Iznos Period
1.577 Kvartal
#T
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.06.2022 11.07.2022
Datum isplate Datum isteka
01.08.2022 08.07.2022
Iznos Period
0.278 Kvartal
#TRI
Datum objave Datum pregleda zapisa
03.05.2022 26.05.2022
Datum isplate Datum isteka
25.05.2022 23.03.2022
Iznos Period
0.445 Kvartal
#TRV
Datum objave Datum pregleda zapisa
21.07.2022 09.09.2022
Datum isplate Datum isteka
30.09.2022 08.09.2022
Iznos Period
0.93 Kvartal
#UBS
Datum objave Datum pregleda zapisa
01.02.2022 13.04.2022
Datum isplate Datum isteka
14.04.2022 12.04.2022
Iznos Period
0.162 Godinu dana
#UL
Datum objave Datum pregleda zapisa
28.04.2022 05.08.2022
Datum isplate Datum isteka
01.09.2022 04.08.2022
Iznos Period
0.429 Kvartal
#UPS
Datum objave Datum pregleda zapisa
04.05.2022 16.05.2022
Datum isplate Datum isteka
02.06.2022 13.05.2022
Iznos Period
1.52 Kvartal
#V
Datum objave Datum pregleda zapisa
25.01.2022 11.02.2022
Datum isplate Datum isteka
01.03.2022 10.02.2022
Iznos Period
0.375 Kvartal
#VZ
Datum objave Datum pregleda zapisa
31.05.2022 08.07.2022
Datum isplate Datum isteka
01.08.2022 07.07.2022
Iznos Period
0.64 Kvartal
#WDC
Datum objave Datum pregleda zapisa
13.02.2020 03.04.2020
Datum isplate Datum isteka
17.04.2020 02.04.2020
Iznos Period
0.50 Kvartal
#WFC
Datum objave Datum pregleda zapisa
26.07.2022 05.08.2022
Datum isplate Datum isteka
01.09.2022 04.08.2022
Iznos Period
0.30 Kvartal
#WMT
Datum objave Datum pregleda zapisa
17.02.2022 12.08.2022
Datum isplate Datum isteka
06.09.2022 11.08.2022
Iznos Period
0.56 Kvartal
#XOM
Datum objave Datum pregleda zapisa
27.07.2022 12.08.2022
Datum isplate Datum isteka
09.09.2022 11.08.2022
Iznos Period
0.88 Kvartal

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.