empty
 
 

Forex swap je nadoknada ili provizija koju naplaćuje broker za držanje trgovačkih pozicija otvorenim tokom noći. Zbog toga većina trgovaca odbija da drži naloge otvorenima do sledećeg dana.

Kako se izračunava swap neke valute? Na primer, trgovac želi da zadrži otvorenu poziciju do sledećeg dana. U tom slučaju mora da plati nadokadu ili swap za držanje pozicije otvorenom tokom noći. Swap neke valute se izračunava na osnovu razlike između kamatnih stopa. Pogledajmo sledeći primer. NZD 1.75% – USD 0.5% = 1.25%. Ova razlika se treba podeliti sa 365 dana da bismo dobili procentualnu vrednost koju treba da platimo.

Swap može biti ili pozitivan ili negativan.

Nedavno su računi bez swap-a uvedeni na Forex tržište. Trgovci ne moraju da plaćaju nadoknadu za korišćenje ovih računa. Drugim rečima, sa Islamskih računa broker ne uzima novac za prenos pozicija bilo kog valutnog para u sledeći dan. Dakle, ishodi trgovanja zavisiće samo od valutnih stopa u određenom vremenskom okviru. Računi bez swap-a prvenstveno su namenjeni Muslimanima kojima islamski zakoni ne dozvoljavaju korišćenje dugoročnih strategija pri trgovanju. Zapravo, plaćanje nadoknade kao što je swap zabranjeno je šerijatskim zakonima. Osim njih, islamski računi se koriste na trgovačkim platformama koje funkcionišu bez mogućnosti podešavanja swap-a.

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.