empty
 
 

Usluge Swap-free računa su namenjene trejderima koji koriste trejding sisteme koji ne uzimaju u obzir uticaj noćne tarife ili onim korisnicima koji ne mogu da rade po noćnoj tarifi zbog njihovih religioznih uverenja. Ovo definiše drugi naziv ovog tipa računa: "Islamski računi." Prilikom prelaska na swap-free sistem, svi ostali trejding uslovi Standard ili Eurica-tipa računa ostaju netaknuti.

Forex swap je nadoknada ili provizija koju naplaćuje broker za držanje trgovačkih pozicija otvorenim tokom noći. Zbog toga većina trgovaca odbija da drži naloge otvorenima do sledećeg dana.

Kako se izračunava swap neke valute? Na primer, trgovac želi da zadrži otvorenu poziciju do sledećeg dana. U tom slučaju mora da plati nadokadu ili swap za držanje pozicije otvorenom tokom noći. Swap neke valute se izračunava na osnovu razlike između kamatnih stopa. Pogledajmo sledeći primer. NZD 1.75% – USD 0.5% = 1.25%. Ova razlika se treba podeliti sa 365 dana da bismo dobili procentualnu vrednost koju treba da platimo.

Swap može biti ili pozitivan ili negativan.

Nedavno su računi bez swap-a uvedeni na Forex tržište. Trgovci ne moraju da plaćaju nadoknadu za korišćenje ovih računa. Drugim rečima, sa Islamskih računa broker ne uzima novac za prenos pozicija bilo kog valutnog para u sledeći dan. Dakle, ishodi trgovanja zavisiće samo od valutnih stopa u određenom vremenskom okviru. Računi bez swap-a prvenstveno su namenjeni Muslimanima kojima islamski zakoni ne dozvoljavaju korišćenje dugoročnih strategija pri trgovanju. Zapravo, plaćanje nadoknade kao što je swap zabranjeno je šerijatskim zakonima. Osim njih, islamski računi se koriste na trgovačkim platformama koje funkcionišu bez mogućnosti podešavanja swap-a.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  JOIN CONTEST
 • Chancy Deposit
  Deposit your account with $3,000 and get $3000 more!
  In September we raffle $3000 within the Chancy Deposit campaign!
  Get a chance to win by depositing $3,000 to a trading account. Having fulfilled this condition, you become a campaign participant.
  JOIN CONTEST
 • Trade Wise, Win Device
  Top up your account with at least $500, sign up for the contest, and get a chance to win mobile devices.
  JOIN CONTEST
 • 100% Bonus
  Your unique opportunity to get a 100% bonus on your deposit
  GET BONUS
 • 55% Bonus
  Apply for a 55% bonus on your every deposit
  GET BONUS
 • 30% Bonus
  Receive a 30% bonus every time you top up your account
  GET BONUS
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.
Widget callback