empty
 
 

Sveća (japanske sveće) tehnika izrade grafikona je metod tehničke analize Forex tržišta koja omogućava da trgovci odrede kretanje cena u određenom vremenskom periodu. Obrasci sveća prikazuju sentiment tržišta i daju signale o mogućim preokretima trenda.

Japanske sveće predstavljaju jednu od najpopularnijih vrsta tehničke analize na tržištu valutama. Nastala je u Japanu u XVIII veku i od velike je potražnje među trejderima u svetu do dana današnjeg. Japanske sveće su svoje ime dobile po obliku u grafikonu, jer njegovi elementi vizuelno podsećaju na sveće. Grafikon odražava korelaciju nivoa cene na otvaranju i zatvaranju i prikazuju tačke najviše i najniže trake cene u određenim vremenskim okvirima.

Koordinatni sistem grafikona je cilindar koji se naziva telo sveće i koji ocrtava raspon cena otvaranja i zatvaranja.

Donja horizontalna linija prikazuje cenu na otvaranju (open), a gornja cenu na zatvaranju (close). Gornje i donje vertikalne linije prikazuju najvišu (high) i najnižu (low) cenu. U zavisnosti od promene valutne stope u određenom periodu, telo sveće je obojeno različitim bojama, po pravilu, crnom i belom.


Pravila za interpretaciju grafikona japanskih sveća:

•  Jednake cene otvaranja i zatvaranja prikazane su kao jedna horizontalna linija na grafikonu, dok telo sveće poprima oblik Hristovog krsta.

•  U slučaju da je cena otvaranja viša od cene zatvaranja, telo postaje crne boje označavajući trend opadanja na tržištu.

•  U slučaju da je cena otvaranja niža od cene zatvaranja, telo će biti bele boje označavajući trend porasta na tržištu.

•  Telo sveće označava jaz između cena otvaranja i zatvaranja.

•  Kada su svi elementi sveće nepromenjeni i telo je kompletirano, grafik se pomera u desno i dolazi do stvaranja nove sveće u drugom vremenskom okviru.

Na taj način grafikon prikazuje niz sveća koje odražavaju dinamiku kretanja cene i omogućava trgovcu da ne gubi vreme sa proračunima.

Nazad na listu članaka
Otvori račun
Otvori račun
Uplati depozit
Uplati depozit
Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.