empty
 
 

Pored informacija o trenutnim otvorenim/zatvorenim pozicijama, fidovi sadrže linkove koji vode ka listi PAMM praćenja i dodacima računa trgovaca menadžera. Tamo možete naći i dugme - Invest koje Vam omogućava da odmah pređete na odgovarajuću stranicu za slanje zahteva za investiranje.

PAMM fidovi uživo uključuju samo deo trgovačkih operacija koje se trenutno vrše. Prikazane transakcije se nasumično biraju od velikog broja operacija u PAMM sistemu. Fidovi se ažuriraju automatski i ne zahtevaju ponovno učitavanje stranice.

Ne možete da razgovarate sada?
Postavite pitanje kroz ćaskanje.