Obzvlášť je potrebné vziať na vedomie, že spoločnosť vyhrala v takých kategóriách ako sú najlepší broker v Ázií, Najlepší broker vo východnej Európe, Najlepší Retailový forexový broker, Najlepší broker v CIS krajinách a mnohé iné ocenenia.

S hrdosťou vám predkladáme celý zoznam ocenení spoločnosti, ktoré sú výsledkom profesionálneho prístupu, stability a prosperity našej spoločnosti.

We invite you to start trading with
No Deposit Bonus