Facebook
 
 

Keď obchodujete na Forexe, je nevyhnutné vedieť ako správne investovať Váš kapitál; ako vypočítať čiastku, ktorá je potrebná k otvoreniu obchodu, tak aby sme dosiahli efektívne výnosy alebo ak dôjde k strate, ako nestratiť celý Váš depozit na účte.

Na dosiahnutie týchto cieľov, existujú špeciálne metódy riadenia kapitálu (tzv. money management):

  • Nedostatky v manažmente kapitálu. Väčšina obchodníkov pri otváraní pozície nekalkuluje výšku čiastky, ktorú idú použiť, a tak isto ani neodhadujú potencionálny zárobok, alebo nekalkulujú potencionálnu stratu. Aj toto je jedna z možností, ale ak začiatočný kapitál nieje veľmi veľký, tak po niekoľkých zlých obchodoch bude kapitál úplne stratený.

  • Viacnásobné kontrakty. Ak otvoríte niekoľko pozícií na Forexovom trhu na rôznych menových pároch, obchodník môže dosiahnúť užasný zisk, napríklad EURUSD a EURGBP, hlavne v prípade, že cena ide pre obchodníka správnym smerom. Zárobky ale na druhú stranu tak isto aj straty, môžu byť značné.

  • Pevná čiastka. V závislosti od výšky prostriedkov na účte sa obchodník rozhoduje ako veľmi môže riskovať, keď otvára jednu alebo viac pozícií. Pri otváraní obchodu obchodník neprekračuje ním dopredu stanovenú čiastku.

  • Fixná úroková miera kapitálu. Táto metóda je ako predchádzajúca, ale s jedným malým rozdielom, obchodník si určí úrokovú mieru, ale nie sumu.

  • Vzájomná väzba medzi ziskami a stratami. Je nevyhnutné zaznamenávať všetky Vaše operácie (výšky strát, ziskov a zákonitosti medzi nimi). Ak môžete vidieť väzby/korelácie medzi nimi, môžete aplikovať tieto zistenia do Vášho obchodovania.

  • Prekríženie kĺzavého priemeru kapitálovej krivky. Vačšina ľudí pozná kĺzavé priemery, ktoré môžu poskytovať singály pre vstup alebo výstup z trhu. Podľa tejto metódy pretnutia kĺzavých priemerov (dlhých a krátkych časových periód kriviek klzavného priemeru) sa zvyknú predpovedať výsledky obchodov. Ak je kratšia krivka nad dlhšou, môže byť otvorená pozícia a bude zisková. Ak je však pod krivkou dhšieho časového obdobia, je lepšie trochu počkať.

Zvolenie si jednej alebo druhej metódy riadenia kapitálu v rámci obchodovania na Forexe Vám môže pomôcť správne používať na trhu Vaše peniaze a pomôcť Vám dosahovať zisk. Metódy riadenia kapitálu sa používajú pri otváraní pozícií.

Naspäť na zoznam článkov
Open account
Open account
Make a deposit
Make a deposit
Can't speak right now?
Ask your question in the chat.