empty
 
 

Podmienky súťaže InstaForex Sniper

I. Všeobecné podmienky

 • 1. Názov súťaže - Forex Sniper (ďalej len súťaž).

  2. Súťaž organizuje skupina InstaFintech Group (ďalej len organizátor).

  3. Je to súťaž, ktorá sa opakuje každý týždeň a koná sa od pondelka od 00:00 do piatka 23:59:59 (konečný čas).

  4. Suma výhier pre každú týždennú súťaž bude do 1 500 USD, ktoré sa rozdelia medzi víťazov v tomto poradí:

  • - 1. miesto - 500 USD,
   - 2. miesto - 400 USD,
   - 3. miesto - 300 USD,
   - 4. miesto - 200 USD,
   - 5. miesto - 100 USD.

  5. Môžete sa zaregistrovať do budúcej súťaže celý týždeň pred súťažou.

II. Účastníci

 • 1. Každý majiteľ účtu u spoločnosti InstaForex sa môže každý týždeň zúčastniť súťaže (ďalej len účastník).

  2. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby nad 18 rokov.

  3. Každý účastník sa musí zaregistrovať na webovej stránke spoločnosti InstaForex.

  4. Pre účastníkov v každej týždennej súťaži sa otvorí osobitný DEMO obchodný účet.

  5. Účastník potvrdzuje a berie na vedomie, že pri registrácii je nevyhnutné poskytnúť pravdivé informácie.

  6. V prípade snahy použiť niekoľko obchodných účtov alebo anonymných zástupcov pre obchodovanie v súťaži bude viesť k diskvalifikácii účastníka.

  7. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu akéhokoľvek účastníka bez udania dôvodu alebo diskvalifikovať akéhokoľvek účastníka v priebehu súťaže s udaním dôvodu. Dôvodom diskvalifikácie môže byť otvorenie opačných pozícií s veľkými sumami a s rovnakým menovým párom na rôznych obchodných účtoch zároveň a využitie poruchy v toku kótovania na získanie zaručeného zisku.

  8. Registráciou v súťaži účastník súhlasí so všetkými pravidlami súťaže.

  9. Účasť blízkych príbuzných v súťaži nie je povolená. Ak sa údaje o registrácii účtu súťažiaceho zhodujú s údajmi iného súťažiaceho spoločnosť má právo túto zhodu vyhodnotiť ako porušenie pravidiel a súťažiaceho diskvalifikovať.

III. Obchodné podmienky

 • 1. Po registrovaní sa v súťaži účastník získava DEMO účet.

  2. Počiatočný vklad je 10 000 USD pre všetkých účastníkov a nie je možné ho meniť.

  3. Predvolená páka je 1:500.

  4. Všetky príkazy, ktoré boli zadané za nepredajnú cenu, budú vymazané.

  5. Účastník súťaže môže bez obmedzenia používať expertných poradcov a obchodné stratégie.

  6. Hlavné menové páry a Forexové meny sú jediné obchodné nástroje, ktoré môžu byť použité v tejto súťaži.

  7. Minimálny objem obchodu je 0.01 a maximálny - 1 lotov.

  8. Účastník môže kedykoľvek zmeniť typ obchodného účtu na účet bez poplatku za swap (swap-free) po kontaktovaní technickej podpory.

  9. Maximálny počet obchodov vrátane čakajúcich objednávok je 5.

  10. Úroveň stop lossu je 10 %.

  11. Ostatné obchodné podmienky pre obchodné účty, ktoré sa zúčastňujú súťaže, sú rovnaké ako podmienky pre reálne obchodné účty u spoločnosti InstaForex.

IV. Zverejnenie výsledkov

 • 1. Stav finančných prostriedkov na účtoch účastníkov je voľne k dispozícii na webovej stránke spoločnosti počas trvania súťaže.

  2. Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť prehľad účastníkov po skončení súťaže.

  3. Budú zverejnené aj štatistiky regiónov a krajín, z ktorých účastníci pochádzajú.

  4. Výsledky súťaže budú zverejnené do 14 dní po skončení súťaže a po vykonaní všetkých kontrolných procesov.

V. Určenie víťaza

 • 1. Po skončení aktuálneho kola súťaže budú všetky obchody zatvorené automaticky s aktuálnymi cenami.

  2. Majitelia najvyšších ziskov budú vyhlásení za víťazov.

  3. Ak budú mať rovnaký zisk dvaja účastníci, o víťazovi rozhodne organizátor.

  4. Víťazi súťaže súhlasia so zverejnením svojich mien.

  5. Účastník, ktorý obsadil jedno z výherných miest v prebiehajúcej súťaži sa nemôže zúčastniť nasledujúcej súťaže o cenu. V prípade, že sa objaví takýto precedens, cenu získa účastník, ktorý bude ďalší v poradí. Poradie sa posúva po jednom.

  6. Aby výherca mohol získať cenu, musí spĺňať nasledujúce podmienky: nie menej ako 5% z celkového profitu musí byť odvodené z výsledkov obchodovania na obidvoch menových párochr GBPUSD a GBPJPY.

  7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť účastníka bez udania dôvodu alebo diskvalifikovať ho, pokiaľ má podozrenie, že účastník počas prebiehajúcej súťaže alebo v minulosti nedodržiaval pravidlá súťaže, prípadne sa dopustil podvodných operácií.

  8. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť pripísanie výhry v prípade, že účastníkovi sa hromadia výhry na jednom alebo viacerých účtoch.

VI. Prevzatie ceny

 • 1. Víťazi by si mali otvoriť a verifikovať ich obchodné účty do 30-tich dní po tom, čo boli zverejnené výsledky súťaže.

  2. Výhra bude pripísaná na len na verifikovaný live obchodný účet s menom víťaza.

  3. Víťaz berie na vedomie zodpovednosť za akékoľvek aktivity na obchodnom účte počas súťaže a správe kampane a je zodpovedný za dodržiavanie predpisov v rámci dohôd InstaFintech Group.

  4. Všetky ceny, vrátane prvej ceny, nie je možné vybrať si z obchodných účtov. Akýkoľvek zisk z tejto sumy však môže byť vybratý bez obmedzenia.

  5. Organizátor si vyhradzuje právo vyhlásiť akúkoľvek súťaž za neplatnú a odobrať cenu v prípade podozrenia, alebo priamých či nepriamych dôkazov na podvodné operácie s cenami.

  6. Z obchodného účtu bude suma automaticky odpísaná po vyplnení žiadosti o výber potom, ako špecialisti pre žiadosti skontrolujú, či zostatok a voľná marža súhlasia so sumou finančných prostriedkov dostupných pre výber. V prípade nezhôd bude suma uvedená v žiadosti o výber pripísaná späť na účet.

VII. Jazyk

 • 1. Hlavným jazykom súčasných pravidiel je angličtina.

  2. Pre vaše pohodlie, organizátor môže poskytnúť pravidlá aj v inom jazyku, než jeangličtina. Preložená verzia pravidiel má však len informatívny charakter.

  3. V prípade, že sa preložená verzia líši od anglickej verzie zmluvy, anglická verzia sa považuje za nadradenú verziu.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.