empty
 
 

Do you have any questions?

We have the answers. We created this section with the most frequently asked questions about the affiliate program, trading conditions, the PAMM system, registration, verification, and other issues.
PAMM systém
Aké kontaktné informácie by som mal zadať pri regitrácií do PAMM systému a čo to je?

Infomrácie budú spristupnené Vašim možným investorom. Keď akceptujete investíciu, tieto informácie budú rpre Vás viditeľné. Vznikne tak komunikácia medzi užívateľmi systému a spoločnosťou, ktorá okrem iného garantuje kalkulácie zisku pre investora a ostanté náležitosti medzi investorom a obchodníkom.


V akej mene sa da obchodvať pri PAMM systéme?

Je to možné len v amerických dolároch. Ak nemáte účet v amerických dolároch, môžete si ho otvoriť na web stránkach spoločnosti.


Som PAMM obchodník a akceptoval som žiadosť o investíciu. Čo znamená status Čakám na Synchronizáciu?

Status Čakám na synchronizáciu znamená, že investícia bude uskutočnená čoskoro. Všetky investície sú pridelené do hodiny.


Som PAMM obchodník. Prečo môj zostatok na úete sa nezvýšil potom čo som prijal investíciu?

Po odkliknutí "Akcpetujem investíciu", sa status zmení na "Čakám na synchronizáciu", čo znamená, že je nevyhnutné chvílu počkať, kým bude investícia pripísaná. V prípade ak máte viac investícií, tie budú pripísané naraz.


Ako viete garantovať, že PAMM obchodník nepríde pri obchodovaní o moje peniaze?

PAMM systém negarantuje, že obchodník urobí zisk. Pre uistenie sa sa si treba v PAMM monitoringu vybrať obchodníka, ktorého stratégiu, manažment a ostanté veci akceptujete. Avšak systém garantuje to, že Vaše investície nemôžu byť vybraté PAMM obchodníkom. Navyše systém umožnuje, že si môžete Vašu investíciu kedykoľvek vybrať behom jeden hodiny od žiadosti.


Môže PAMM obchodník vybrať moju investíciu?

InstaForex PAMM systém chráni investora pred rizikom vybratia investície PAMM obchodníkom.


Je možné, že žiadosť o vrátenie investície môže spôsobiť stop pre obchodovanie PAMM obchodníka?

V prípade ak invstori tvoria viac ako 90% zostatku na účte, je ich pár alebo len jeden, je to možné. Avšak väčšinou je investorov viac, čo veľmi znižuje riziko tohto typu.


Môžem si zaregitrovať partnerský affiliate účet v PAMM systéme?

Áno, je to možné, ale táto služba je možná len pre PAMM investorov a PAMM partnerov.


Kde vidím aktuálny profit, ktorý môžem vybrať z PAMM obchodníkového účtu?

Zvoľte v klientskom kabinete sekciu PAMM systém a kliknite na "Moje investície". Prosím berte na vedomie, že investor môže vybrať len TOTAL investičnú sumu. Ak máte v pláne vybrať len časť investície, mali by ste investovať iné sumy aby mohli byť vyberatelné separátne.


Je SMS notifikácia pre nové investície zdarma?

Áno, služba je zdarma ale je obmedzená na 10 SMS za 24 hodín pre jeden účet.


Môže PAMM investor dostať provízie z PAMM obchodníkového účtu registrovaného z jeho pertnerského účtu?

Aktuálne nie sú žiadne reštrikcie ohľadom provízií z PAMM účtov.


Som PAMM obchodník, ako môžem zmeniť štrutúru provizií pre mojich investorov?

Provízny systém nastavíte pri regitrácií, avšak môže byť zmenení kedykoľvek v klientskom kabinete, ale zmena bude platiť až pre daľšie nové investície.


Som PAMM investor, a poslal som žiadosť o investovanie PAMM obchodníkovi. Nerpijal moju žiadosť alebo ju odmietol. Ako dlho je platná žiadosť o investíciu a kedy bude investícia pripisána späť na môj účet?

Keď je PAMM obchodník inaktívny počas 72 hodín od žiadost o investíciu, bude Vaša investícia vrátena spaäť na Váš účet.


Môžem vybrať len svôj zisk a nie investíciu?

Áno, môžete. V prípade tejto možnosti, zvoľte tzv. rollover. Táto možnosť je v skecií Investície v PAMM kabinete. Táto možnosť je platná len v prípade ka je vyt votvorený zisk. PAMM obchodník ako aj PAMM investor môžu túto možnosť využiť.


Čo je rollover v InstaForex PAMM systéme?

Rollover je možnosť vybrať profit ale nie celú investíciu. Keď rollover aktivujete, PAMM investor a PAMM obcohdník dostanú podiely na profite ako boli vopred určené.


Má PAMM obchodník možnosť deaktivovať PAMM (odstrániť účet z monitoring listu)?

V klientskom kabinete si môžete túto možnosť zvoliť.


Can I invest a bonus in a PAMM trader account?

No, you cannot invest bonus funds in PAMM.


Ktoré údaje sa objavujú o PAMM obchodníkovi PAMM investorovi?

PAMM investor môže vidieť len nalsedujúce informácie: číslo obchodného účtu, názov projektu, ICQ a YM, meno a email ak ho obchodník povolí zverejniť. Viac informácií sa objaví až po investovaní.


ktoré údaje vidí o PAMM investorovi PAMM obchodník?

PAMM obchodník vidí číslo obchodného účtu, telefonné číslo a email PAMM investora.


Môže aj PAMM obchodník požiadať o bonus?

No, a PAMM trader can't get a bonus.


Môže obcohdný účet s bonusom be zaregitrovaný ako PAMM obchodník? A aký je osud bonusu?

Áno, môže. Bonus nebude zrušený.


Ak investor vloží financie na účet, dostane bonus as investuje tieto financie, zruší sa mu bonus?

The Welcome bonus can't be invested.


Kde môže investor vidieť nastavenie provizií obchodníka?

V monitoring liste. A taktiež následne po investicií v kabinete v sekcií moje investície.


Kedy sa vložené prostriedky zobrazia PAMM monitoring liste?

V priemere do hodiny na grafe a do 5-10 minút v monitoring liste.


Dostáva partner provízie za obchodovanie svojho klienta, ktorý je PAMM obchodník s investovaných prostriedkov?

Áno, dostáva.


Ako sa rozdeluje strata medzi obchodníka a investora? Proporciálne na základe pomeru a alokácie?

Áno pričom provizný systém obchodníka tu nehrá žiadnu rolu.


Je možne údaje o o obchodníkovom učte dostať do widgetu?

Áno, rôzne widgety sú k dispozícií.


Ako často sú informáie vo widgete aktualizované?

Sú aktualizované do jednej hodiny.


Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback