empty
 
 
PAMM obchodníci

PAMM Systém pre obchodníkov, ktorí riadia účty klientom

Systém PAMM-účtov v spoločnosti InstaForex je najlepší spôsob ako pritiahnúť investície do Vášho obchodného systému. Ak si prajete pritiahnúť prostriedky investorov na Váš obchodný účet, tak PAMM systém od InstaForexu spraví hľadanie investorov maximálne rýchle a pohodlené. Po registrácií do PAMM systému ako riadiaci obchodník sa objaví Váš účet v zozname a investori si Vás nájdu sami.

PAMM systém umožňuje obchodníkovi:

 • Obchodovanie zo všetkými investíciami na jednom účte
 • Neexistujú limity pre investované čiastky: Investor môže vložiť od 1 po stovkytísíc dolárov, stým že získa zodpovedajúci podiel na účte
 • Rýchla a pohodlná registrácia
 • Údaje z účtu sa po registrácií zobrazujú v tabuľke
 • Získavanie online žiadostí do investorov
 • E-mail a SMS upozornenia žiadostí o investovanie
 • Možnosť odmietnúť investíciu: akceptujete iba pre Vás zaujímavé žiadosti o investíciu
 • Automatické prepočítavanie obchodníkovho podielu na zisku
 • Automatická výplata podielu obchodníka na zisku ihneď po vrátení peňazí investorovi
 • Obchodník sa môže rozhodnúť kedykoľvek vykonať vrátenie peňazí investorovi: v momente vrátenia peňazí získate svoj profit
 • Možnosť vybrať Váš podiel z účtu: potom čo investori vložia peniaze na Váš obchodný účet môžete vybrať Váš kapitál z účtu (Vašu časť voľnej marže)
 • Zobrazenie v monitorovacej tabuľke a možnosť propagovania Vášej stránky na internete

Ako sa stať obchodníkom, ktorý riadi investície investorov?

Ktorýkoľvek klient spoločnosti InstaForex, ktorý má Forex obchodný účet sa môže stať riadiacim obchodníkom v rámci systému PAMM-účtov v InstaForexe. Ak už máte účet u spoločnosti InstaForex, k registrácií do systému PAMM-účtov musíte autorizovať Váš účet v klientskom kabinete a zvoliť položku "PAMM systém" v menu naľavo. Potom budete musieť prejsť registračným procesom do systému PAMM-účtov, ktorý zahŕňa názov investičného projektu, kontaktné informácie, ktoré budú dostupné pre investorov, a nastaviť zobrazenie Vášho PAMM-účtu.

Okamžite po registrácií sa stáva Váš účet súčasťou PAMM systému a objaví sa v monitorovacej tabuľke viditeľnej pre potencionálnych investorov v klientskom kabinete na oficiálne webstránke spoločnosti a stránkach partnerov.

Môžete začať prijímať žiadosť o investovanie do niekoľkých hodín po registrácií. Buď ich akceptujete alebo zamietnete. Zoznam žiadostí investorov je dostupný v PAMM sekcií klientského kabinetu v linku "Moje investície".

K získaniu dodatočných informácií ako sa stať riadiaci obchodník v systéme PAMM-účtov u spoločnosti InstaForex prosím navštívte stránku Registrácia do PAMM-systému.


Získanie časti profitu investora.

Dôležitou časťou PAMM systému je získavanie časti zo zisku investora obchodníkovi, ako platbu za službu riadenia investície. Podiel z profitu je vypočítaný na základe percentuálneho podielu obchodníka, ktorý riadi obchody. Teda v prípade, že investície dosiahli profit na PAMM-účte, obchodník získava nielen časť svojho profitu podľa jeho percentuálneho podielu na PAMM-účte ale takisto časť zisku investorov, ktorý je vrátený na PAMM-účet obchodníka, ktorý vykonával obchodovanie ihneď po tom ako začne proces vrátenia peňazí investorom.

Príklade ako pracuje PAMM-účet obchodníka, ktorý riadi obchody:

Po registrácií do systému PAMM-účtov v vložení prostriedkov na PAMM-účet začínate obchodovať a prezentujete pozitívne výsledky obchodovania. Váš účet sa stáva predmetom záujmu investorov, ktorí urobia rozhodnutie kam investovať prostriedky. Získate ich žiadosť o investovanie, akceptujete ho a čakáte na vklad na Váš účet. Vklady sa vykonáva raz za hodinu, takže približný priemerny čas čakania nepresiahne pol hodiny. Keď uvidíte, že investícia je už na Vašom účte začnete obchodovať. V prípade, že dosiahnete zisk tak Váš podiel a podiel Vašich investorov sa zobrazí na stránke monitorujúcej účet. Ak sa Vy alebo investor rozhodne začať proces vrátenia prostriedkov, podiel investora bude vybraný na jeho účet. Zároveň sa časť zo zisku investora pripočíta na Váš PAMM-účet.


Súbežná registrácia do systémov PAMM a ForexCopy.

Zákazníci spoločnosti InstaForex majú bezkonkurenčnú príležitosť zaregistrovať sa s jedným obchodným účtom v oboch systémoch. Obchodníkom teda stačí jeden obchodný účet na to, aby prijímali investície do svojich PAMM projektov a zároveň ponúkali svoje obchody na kopírovanie v rámci systému ForexCopy. Zákazníci spoločnosti InstaForex si zase môžu vybrať, akým spôsobom chcú zarábať na obchodoch obchodníkov zaregistrovaných v oboch systémoch. Môžu ako PAMM investori investovať do PAMM projektov obchodníkov alebo ako sledovatelia kopírovať ich obchody v rámci systému ForexCopy.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback